S:1

Altı çizili sözcüklerden hangisigerçek anlamıyla kullanılmıştır?

Altı çizili sözcüklerden hangisigerçek anlamıyla kullanılmıştır? sorunun cevabı "Rafların içi bomboştu." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Hz. Muhammed peygamber olduğunda kaç yaşındaydı? • Azat edilen kölelere verilen isimdir.•  Köy ve şehirlerde yerleşik hayat yaşayanlara denir.•  Çöl ve vahalarda göçebe hayat yaşayan Araplar için kullanılır.Bu tanımlara göre hakkında bilgi verilmeyen kavram aşağıdakilerden hangisidir? 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanun’una göre bilgi edinme  başvuru usulü  ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi cansız varlıktır? *Ormanlık alanların genişletilmesi*Bitki ve hayvan çeşitliliğinin artırılması.  Erozyonu önleyici tedbirler alınmasıVerilenler, aşağıdaki sivil toplum örgütlerinde hangisinin etkinlik kapsamındadır?   Aşağıdakilerden hangisi tek hecelidir? 147 000 ÷ 1000 işleminin sonucu kaçtır? Konuşmadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? ---   ___ I answer the question?---  Yes, you can.   Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarından biri değildir? Dünya’mızın tam ortasından eğik şekilde geçtiği düşünülen doğruya ne denir? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremeyen çocukların ilköğrenimlerini tamamlamak üzere en çok kaç öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilir?  Mustafa gökyüzüne baktığında ayın  yıldızlardan çok büyük göründüğünü farketti. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?  Amanda : Who is your favourite singer?Şevval   : - - - - . She has an impressive voice. Adaletsizliğin toplumu ve bireyleri nasıl etkileyebileceği konusunda belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır? 5x-4 cebirsel ifadeinde x=6 için değeri kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? Hücrelerin hasar gören DNA’ları nasıl onardığını ve genetik bilgisinikoruduğunu açıklayan araştırmaları nedeniyle 2015 Nobel Kimya Ödülü’nü kazanan bilim insanı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Tarihi Kırkpınar Güreşleri hangi ilimizde yapılır? Aşağıdakilerden hangisi soba zehirlenmelerinin sebeplerinden biri değildir ? Aşağıdaki göllerden hangisi Marmara Bölgesi'nde bulunur? ‘‘ İnsanların bizzat kendi işledikleri (kötülükler) yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu…’’ *Yukarıdaki ayette Yüce Allah, hangi temizlik çeşidine dikkatimizi çekmektedir?   Aşağıda bazı nicelikler ile ölçü aletleri eşleştirilmiştir. Buna göre bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?  Aşağıdaki besinlerden hangisine vücudumuzun ihtiyacı yoktur? Hangisi İslamın temel kaynaklarından biri olamaz? Dünya rezervinin yarısından fazlasının ülkemizde bulunduğu maden aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi omurgasız hayvanlara örnek olarak verilir? 1924 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?     a.Yemekten önce elleri yıkamak   b.Yemek yerken konuşmak   C.Yemekten sonra“Eline sağlık”demek Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?  Özel hak bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen kurallardan doğan haklardır. Aşağıdakilerden hangisi özel haklardan biri değildir? 4 birlik 5 onluk ile 2 destenin toplamı kaça eşittir? Aşağıdakilerden hangisi seyretmeye dayalı sanat dallarından değildir? Zekât, zengin sayılan bir müslümanın Allah rızası için yılda bir kere malının belli bir miktarını yoksul Müslümanlara vermesidir.Bu tanımda aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?     Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik,    Bin atlı, o gün dev gibi bir orduyu yendik.Bu dizelerdeki söz sanatları, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?  Yaşamımız için vazgeçilmez birer kaynak olan doğal kaynaklarımızı ................kullanmalıyız. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıda verilen sözcüklerden hangisi gelirse uygun bir cümle olur? Birler, binler ve milyonlar basamaklarında 6 rakamı bulunan yedi basamaklı en küçük sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım araçlarından değildir? Aşağıdaki sayılardan hangisi 6’ya kalansız bölünemez? Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesinin maddelerinden biri değildir?  “Günümüzde komşuluk ilişkileri yok denecek kadar azaldı.” Cümlesindeki altı çizilmiş sözcük grubunun cümledeki görevi nedir?   İlk şiirlerinde biçim kaygısı ağır basar. Eski şiirle bağını sesten çok imgeyle kurar ve çağrışımlardan yararlanır. Şiiri; ince buluşların, duygulanımların, yaşanan gerçekliğin, kendine  özgü bir söyleyişin toplamıdır. “Üvercinka, Fotoğraf” önemli şiirleri arasındadır.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir