S:1

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı ""Duvar ‘’sözcüğü mecaz anlamlıdır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
- - - - seven days in a week. Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş bir ülkenin nüfus özelliklerinden biri olamaz?            Aşağıdakilerden hangisi biçimce olumlu olduğu hâlde anlamca olumsuzdur? Ülkemizde 2000 yılında yaklaşık 5,5 milyon olan 65 yaş ve üzeri nüfusun 2050’ye kadar 17 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu durum ülkemiz nüfusunun yaşlanması ve ülke ekonomisine daha fazla maliyet eklenmesi anlamına gelecektir.Aşağıdakilerden hangisi bu soruna çözüm olacak uygulamalar arasında yer almaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla fiilimsi kullanılmıştır? Hz. Muhammed’in (sav.) doğumunun anıldığı kandil aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sorumluluklarımızdan biri değildir? “Okula gelirken hangi ulaşım aracını kullanıyorsunuz?” sorusuna uygun veriler elde etmek için bu sorunun aşağıdaki gruplardan hangisine sorulması uygun olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil kullanılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi, taşınmaz mal mülkiyetinin sona ermesi hâllerinden değildir?  Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? Kuran-ı Kerim’in indirilişi kaç yıl sürmüştür? Hz. Muhammed’in (sav.) Medine’de Mescid-i Nebevi’nin yanında “Suffe” denilen bir yer yaptırması O’nun hangi yönüyle ilgilidir? Yer kabuğunun altındaki hareketlere bağlı ollarak ani sarsıntı ile can ve mal kayıplarına neden doğal afet aşağıdakilerden hangisidir? I. Namazda eğilme şartıdır II.Subhanerabbiye-l azim okunurYukarıda namazın hangi şartından bahsedilmektedir? I. Belli bir konuyu ihtiva etmeyenlerII.Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlarIII.Dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresi bulunmayanlar3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’a göre Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen yukarıdaki dilekçelerden hangisi/hangileri incelenemezler? Bizi diğer insanlardan eşsiz ve özel yapan şey nedir? Maddi veya manevi zarara karşılık ödenen bedel, aşağıdaki terimlerden hangisi ile ifade edilir?  - - - - Bu gizemleri çözüp şairin mesajını alabilen okuyucu, büyülü bir dünyanın, şiir cennetinin içine girmiş demektir. Yeter ki şair, gerçek şair; okuyucu, gerçek okuyucu olsun.Bu metnin başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? In the passage, summit - - - -. Dil sağlığımızı korumak için hangisini yapmamalıyız?  “Kutadgu Bilig alegorik(sembolik) bir  eserdir.”Aşağıdaki açıklamaların hangisi Kutadgu Bilig’in bu özelliği ile ilgilidir? "Okuldan yeni geldiler." Cümlesinde yüklemin zamanı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? {26-(15-4.3).(12-5.2)}=? işleminin sonucu kaçtır? Hz. Muhammed 8 yaşından, 25 yaşına kadar kimin yanında kalmıştır?  Aşağıdaki eserlerin hangisi Necip Fazıl Kısakürek’e aittir? Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, aşağıdakilerden hangisini tanımlar? Saat 18.25 te ders çalışmaya başlayan Selin 2 saat 45 dakika sonra çalışmasını bitirmiştir. Buna göre Selin ders çalışmayı saat kaçta bitirmiştir? Aşağıdaki kelimelerdeki yazım yanlışını bulunuz?     Bahar gelsin şu dağlara çıkayımBelki derdimize çare bir çiçekToplayıp devşirip derman edeyimAçılan yaramı sara bir çiçekBu şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir? 3 – 6 – 7 – 10 – 11 – 14 - ?  örüntüsünde ? işareti yerine hangi sayı gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi millî bayramdır? Islak ve ılık bir pamuk arasına koyduğumuz kuru fasulyenin birkaç gün sonra filizlenmesi aşağıdaki özeliklerden hangisine delil değildir?  Peygamberimizin ismini duyduğumuzda aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? Aşağıdaki hangi sayının 6 katı, 72 eder? Bir yıldaki haftalarının 3/4‘ ü kaç gündür? Kur’an-ı Kerim ilk kez hangi halife döneminde kitap hâline getirilmiştir? Funda : We have two days to go sightseeing in İstanbul. Would you like to visitthe Topkapı Museum?Gülce : ………….. It’s a great idea. Aşağıdakilerden hangisi, ergenlik döneminde görülen sorunlardandır? Odada …………….. masa vardı.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilirse “masa” sözcüğünü nitelenmemiş olur?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir