S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde‘tatlı ‘ sözcüğü gerçek anlamı dışında kullanılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde‘tatlı ‘ sözcüğü gerçek anlamı dışında kullanılmıştır? sorunun cevabı "Çok tatlı gülüşü vardı." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi , diğerlerinden farklı kişide çekimlenmiştir? Bir dosyayı Keserek taşımak  isteyen Ali dosyayı seçtikten sonra  önce hangi klavye kısayol tuşunu kullanmalıdır?  Aşağıdaki türkü türlerinden hangisi ezgisine göre isimlendirilmiştir?  Aşağıda verilenlerden hangisi toprak kirliliğine neden olur? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz (sav.)’e vahyin geliş şekillerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisini sosyal örgütlere örnek gösteremeyiz?  Ahmet Bey’in maaşı 2750 liradır. Ahmet Bey maaşının 850 lirasını kiraya,965 lirasını kredi kartı borcuna ve 255 lirasını faturalara ayırmıştır.Buna göre Ahmet Bey’in maaşından geriye kaç lirası kalmıştır? Bir okul yöneticisinin, görevini icra ederken tarafsız ve objektif olmasını etkileyen veya etkileyecekmiş gibi gözüken özel bir yakınlık ya da ilişkisi olduğu kişi ve kuruluşların özel menfaatinin olduğu kamusal işlerde bir görev üstlenmesi durumunda ortaya çıkması muhtemel etik sorun aşağıdakilerden hangisidir? Sert sularla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Hangisi iyi bir liderin özelliğidir?      Aşağıdakilerden hangisi bir meslek değildir? Aşağıdakilerin hangisi Tarihi devirlerden değildir? Aşağıdakilerden internet adreslerinden hangisi yanlış yazılmıştır? “John Nash, “Bir grubun en yüksek performansını sergileyebilmesi, üyelerin her birinin kendi başarıları için ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına bağlıdır.” biçimindeki teoriyi “Bir grubun en yüksek performansını sergileyebilmesi, üyelerin her birinin kendi başarıları ve grubun toplam başarısı için ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına bağlıdır.” şeklinde düzenlemiştir.”Bu parçada İşbirlikli Öğrenme’yi etkili kılacak hangi ilkeye vurgu yapılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep – sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin Müslümanlara yönelikboykot uygulamasının sebepleri arasında yer almaz?  2 saat 25 dakika ile 1 saat 42 dakikanın toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Rönesans döneminin özelliklerinden değildir? Hakan-ı Osmani-neseb kim münderic zatında heb İslam-ı faruk-ı Arab ikbal-i perviz-i Acem Sultan Murad-ı kamuran efser-dih ü kişver-sitan Hem padişah hem kahraman sahib-kıran-ı Cem-haşemKasideden alınmış bu bölümler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  Mustafa Kemal,  Latife Hanım ile modern bir nikah ile  evlenmiş ve  birçok  yurt gezisine eşi Latife Hanımı da götürmüştür Aayrıca Latife Hanım’ı meclise davet etmiştir.     Yukarıdaki ifadeleri değerlendirdiğimizde,  Mustafa Kemal’in aşağıdakilerden hangisine önem verdiği söylenebilir?    İdil : It´s too hot. May I............Gönül : I´m afraid you can´t. I´m ill. I- aküII- ampulIII- bataryaIV- pilV- duyYukarıda verilenlerden hangileri elektrik kaynağı değildir? Aşağıdaki fiillerden hangisi türemiş fiildir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi anlam yönünden diğerlerinde farklıdır? Bursa valiliği yaptığı dönemde burada bir tiyatro binası kurdurmuş, halkın tiyatroya gelmesini sağlayarak halka tiyatroyu sevdirmiştir. 1882’den sonra dokuz yıl boyunca kendini tamamıyla bilim ve edebiyata veren ----, asıl başarısını edebiyat alanında göstermiştir. Edebiyat alanında Moliere’den yaptığı çevirilerle ün kazanmıştır. Bunların bir kısmı uyarlamadır. ʽʽLehçe-Osmaniʼʼ adlı Anadolu Türkçesine ait ilk sözlüğü hazırlamıştır.Bu parçada boş bırakılan yere getirilmesi gereken isim aşağıdakilerden hangisidir? Kitab-ı Mukaddes’in Ahd-i Atik bölümü içinde yer alan “Mezmurlar”da kaç tane mezmur vardır? Buzluktan çıkardığımız -15cC’deki  100  g  kütleli  buz parçasının tamamının eriyebilmesi için kaç kalori enerji gerekir? (Cbuz =0,5cal/g°C, Le =80cal/g)  Diller, tıpkı ağaçlar gibi mevsim mevsim rengini kaybeder, ölü yapraklarını döker ve tazelerini açar. Dilin yaprakları sözcüklerdir. Herkesçe kullanılan çok canlı olan sözcük, bir süre sonra ölüden başka bir şey olmaz. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?   Çocukların korunmasında I. Dereceden sorumlu aşağıdakilerden hangisidir? Bir maddenin genel özelliklerinden bazıları şunlardır:• Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.• Asitlerle tepkimeye girerek tuz bileşikleri oluşturur.• Kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çevirir.Buna göre, bu maddenin pH değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir?  You - - - - see a doctor. You look - - - -. İlkokuldayken sıra arkadaşımın yazısına çok özenirdim.Tane tane, inci gibi yazardı. Öğretmenimiz onunyazılarını örnek gösterirdi hep. Benim yazım ise çokkötüydü. Benden başka kimse okuyamıyordu yazılarımı.Bu durumu kabullenmedim. Çaba gösterdim, dikkatliyazmaya çalıştım, onlarca silgi tükettim, sonundaamacıma ulaştım. Benim yazım da güzeldi artık. Budurum öz güvenimi artırdı. İsteyince her işte başarılıolabileceğimi anladım.Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerdenhangisidir? 95,132 ondalık kesrinin onlar basamağı ile onda birler basamağı yer değiştirirse yeni sayı kaç olur?  Aşağıdakilerden hangisi asal sayıdır? İngiltere ve Fransa, aşağıdaki gizli antlaşmalardan hangisiyle Orta Doğu topraklarını paylaşmışlardır?  Aşağıdaki olayların hangisinde, farklı bir duygu yaşarız?  Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır? Gruba uymayan sözcüğü işaretleyiniz?shower   -  bathtub  -  washbasin  -  bookcase  GÜLEK BOĞAZI        Çok eski çağlarda Toros Dağları'nın tepesinde bir kral kızı yaşarmış. Dağların çevresi çok sık bir ormanla çevrili olduğu için buralarda dolaşmak tehlikeliymiş. Çünkü ormanda büyük bir ejderhanın yaşadığı söylenirmiş. Kral da kızına sık sık çevreyi tek başına dolaşmamasını söylermiş.      Günlerden bir gün, kızın canı çok sıkılmış ve ormanda dolaşmaya karar vermiş. Bir süre gezdikten sonra dik ve sarp bir kayalığın üzerine oturarak Gülek Boğazı'nı seyretmeye başlamış. Birden büyük bir gürültü duymuş. Aşağı baktığında kayalıklardan ejderhanın geldiğini görmüş. Ne yapacağını şaşırmış. Kurtulamayacağını anlayınca: "Allah'ım, beni ejderhaya yem yapacağına burada taş yap daha iyi." diyerek Allah’a dua etmiş. Kızın duasını kabul eden Allah, hem kızı hem de ejderhayı orada taşa çevirmiş. Kız neden Gülek Boğazı’na gitmiştir?                      Yeryüzünün tamamının veya bir kısmının belirli bir oranda küçültülerek düzlem üzerine aktarılmasına ne ad verilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir