S:1

Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?

Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? sorunun cevabı "Gezmek insanın ruhunu ferahlatır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Allah’a (c.c.) ve peygamberi aracılığıyla insanlara bildirdiklerinin tümüne şüphe duymaksızın iman eden kişiye ne denir? LGS sınavına hazırlanan Öykü ve Özlemin günlük soru çözme sayıları şu şekildedir.Öykü 240, Özlem ise 300 soru çözmektedir. Öykü soru miktarını yüzde kaç arttırırsa Özlem kadar soru çözmüş olur. Bakımı yapılmamış araçlarda, yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar.Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olur? She had been - - - - very hard so that she could get a high mark from the exam. “Kırık kalemini çöpe atmış.” cümlesinde varlığı niteleyen sözcük aşağıdakilerden hangisidir?  Cümlede iş, oluş hareket bildiren kelimeye ne ad verilir? Aşağıdaki canlılardan hangisi sürüngenler grubu içinde incelenmez? Peyami Safa, “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” adlı romanında âdeta bir ruh bilimci tavrı takınmış, roman kahramanlarının ruh dünyalarını ayrıntılı ruhsal tasvirlerle okura betimlemiştir. Bu sayede okurun, kahramanın içinde bulunduğu duygu durumunu, ruh hâllerini anlaması ve kendini kahramanın yerine koyması daha kolay  olmuştur.Bu parça edebiyatın aşağıdaki bilim dallarının hangisiyle ilişkisi olduğunu gösterir? “Moda rüzgârı ortalığı kasıp kavuruyor. Bu esinti bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Paragraftaki sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?   Yenilgiler sizi yıldırmasın, her yenilgi bir zafer fırsatıdır.Bu cümlede anlatılmak istenen, anlamca aşağıdakilerden hangisine en yakındır? Aşağıdakilerden hangisi Güneş’in özellikleri ile ilgili yanlış bir bilgidir? Aşağıda verilen doğal sayılardan hangisi 3,4 ve 5'e tam bölünür? Arabanın direksiyonunu çeviren şoför kuvvetin hangi özelliğini uygulamaktadır? Köktürkler, komşu devletlere başta at olmak üzere canlı hayvan, kurutulmuş et, deri, kürk satıyorlar, karşılığında tarım ürünleri ve giyim eşyası alıyorlardı.Buna göre Köktürklerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Aşağıdakilerden hangisi elektriğin oluşturacağı kazalardan birisi değildir? Kara ve denizlerin dağılımı, canlıların yeryüzüne yayılı-şını etkiler. Bazı su yolları deniz ve okyanuslar arasında canlı türlerinin geçişine olanak sağlar.Buna göre Akdeniz, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu arasında canlı türlerin geçişlerine olanak sağlayan su yolu aşağıdakilerden hangisidir? Doğanın taklit edilmesine biyomimetrik denir.Buna göre,I. yusufçuk böceğinin uçuş stili ile helikopterlerin tasarlanması,II. arıların göz yapılarından teleskop aynalarının geliştirilmesi,III. yarasaların duyma prensiplerinden radarların geliştirilmesiverilenlerden hangileri biyomimetrik örneğidir? Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın topluma sağlayacağı faydalardan biri olamaz? Aşağıdakilerden hangisi olumsuz kavramdır? Aşağıdakilerden hangisi evrendeki diğer canlılara göre insanın farklılığını en iyi ifade eder? “Sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır.”Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır?  Kuzeybatı bir …………………… yöndür. Bilinçli bir tüketici aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?  Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin toplumsal bir görevi değildir? Kurtuluş Savaşında Doğu Cephesinde kimlerle savaşılmıştır? I. Devletlerin eşitliğiII. Yurtta ve dünyada barışIII. Milli sınırlarımızı sürekli genişletmekIV. Türkiye’nin mili sınırlar içinde bağımsız yaşamasıYukarıda verilen ilkelerden hangisi Atatürk döneminde belirlenmiş milli dış politika ilkeleri içinde yer almaz? I-  Sübhaneke  duası II-  Salli-Barik  duaları III- Zamm-ı sureYukarıdaki dua ve surelerden hangisi/hangileri cenaze namazında okunmaz? Sıla 90 kg ile doktora gitti. Her ay 3 kg 400 gr kilo verdi. 5 ay sonunda Sıla kaç kg olmuştur? Havza Genelgesi’ne göre• mitingler düzenlenerek işgaller protesto edilecek,• gösterilerde düzen korunarak, Hristiyan halka saldırı ve düşmanlık yapılmayacak,• büyük devletlerin temsilcilerine ve Osmanlı Hükûmetine uyarı telgrafları çekilecekti.Genelgenin bu maddelerine göre aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır? 1-Çevremizi temiz tutmalıyız.2-Su birikintilerinde oyun oynayabiliriz.3-Elimizi yıkamadan yemek yememeliyiz.Yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? I. Preveze Deniz ZaferiII.   Ridaniye SavaşıIII.  İstanbul’un FethiIV. Kıbrıs’ın FethiVerilen olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Avratos, kendi türü de dâhil bütün küçük  balıkları sürekli rahatsız eder, hatta onlara zarar da verebilir. Akvaryumdaki en büyük balık olduğu sürece sorun çıkarır. Kendi büyüklüğündeki avratos, imparator, prenses vb. balıklarla uyum içinde yaşayabilir.Emre 10 cm büyüklüğünde yetişkin bir avratos balığı almıştır. Akvaryumunda 10 cm’den küçük iki japon balığı, bir de melek balığı vardır. Avratosun diğer balıklara zarar vermemesi için Emre’nin önlem alması gereklidir.Bu bilgilere göre Emre aşağıdakilerden hangisini yaparsa akvaryumunda oluşabilecek bir sorunu önlemiş olur? Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreye örnek olarak verilebilir? “Dize sonlarında bulunan aynı anlam ve görevdeki sözcük veya eklerdir.”Şiirin       biçimsel özelliklerinden hangisi bu tanıma uygundur?   She doesn’t like .................... up early.A) to getB) gettingC) getsD) get Aşağıdakilerden hangisi kalp ve damar hastalıklarının oluşumunda rol oynayan başlıca nedenlerdendir? 5,0,2,7,8 rakamlarından dördü, birer kez kullanılarak en küçük dört basamaklı çift sayı yazılıyor.Bu sayının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? Ses kaynağının yerini hangi duyu organımızla anlarız? Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi “biten bir eylem”i ifade eder? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir