S:1

Uygulanan kuvvet ortadan kalktığında hangi cisim eski halini almaz?

Uygulanan kuvvet ortadan kalktığında hangi cisim eski halini almaz? sorunun cevabı "Kağıdı elimizle sıkmak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Kenar uzunlukları 3 cm ve 7 cm olan bir dikdörtgenin alanı, bir kenarının uzunluğu 3 cm olan karenin alanından kaç santimetrekare fazladır?  Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş anlamlısı yoktur? Resim yaptığımız program hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın şartlarından birisidir? “İnsanlar, benden getirdikleri reçete ile ilaç alır.” diyen biri hangi meslek grubundandır? How many questions - - - - in this test? Afrika Kıtası’nın en gelişmiş ekonomisine sahip ülkesi aşağıdakilerden hangisidir? Maki bitki toplulukları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? • Bilim bir  üründür.• Bilim bir  etkinliktir.Verilenler bilim felsefesinin hangi sorusuna verilmiş yanıtlardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir anlam vardır? Sözlükte “son, sonra olan, son gün” anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir? Oturduğumuz binanın her katında 4 daire vardır. Bina 7 katlı olduğuna göre binamızda toplam kaç daire vardır? Rasim sınıf arkadaşlarına şerbet dağıtmak için sınıfa şişeler içerisinde şerbet getirmiştir.1 şişe şerbetten 8 bardak şerbet dağıtıldığına göre 32 kişilik sınıf için kaç şişe şerbete ihtiyaç vardır? Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı’nda Batı Cephesi’nde faaliyet göste-ren millî kahramanlarımızdan biridir? Yeni evlenen, hamile olan, gelin olan kişi genellikle hangi renk kıyafetler giyer?  Kuran-ı Kerim’in ilk ayetleri aşağıdaki verilen yerlerden hangisinde indirilmiştir?  Dünya Turizm Günü ne zaman kutlanır? Ekim ayı hangi mevsimdedir? Ahmet’in yaşının 4 katının 6 fazlası 48’den büyüktür.Buna göre Ahmet’in yaşının en küçük doğal sayı değeri kaçtır?  Aşağıdakilerden hangisi edebiyat tarihçilerinin görevlerinden biri değildir? Aşağıdaki hükümdarlardan hangisi ilk defa ordusunu “onlu sistem” adı verilen bir düzenle oluşturmuştur? Aşağıdakilerden hangisi “grup-grup” ilişki türüne örnek olur? İçersinde 90 ml su bulunan bir behere taş atıldıktan sonra suyun yüksekliğinin 145 ml olduğu gözlemleniyor. Buna göretaşın hacmi kaç ml'dir? Ben Selçuklu sultanı Alp Aslan’ım. Malazgirt Savaşı’nda Bizans ordusunu yenilgiye uğrattım. Daha sonra komutanlarımı Anadolu’ya gönderdim. Onlara fethettikleri bölgeleri verdim.Alp Aslan’ın bu faaliyetlerinin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Alevilerde  Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin hastalanınca Hz. Peygamberin kızı Hz. Fatıma’ya tutmalarını istediğine inanılan oruca ne denir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi hem gerçek hem mecaz anlam içermektedir? Yağların istenmeyen maddelerden arıtılması işlemine ne ad verilir? Aşağıdaki komşu ülkelerimizden hangisi ülkemizin batısında yer almaktadır? (I) Divan-ı Hikmet XII. yüzyıl Orta Asya Türkçesinin en etkili ve güzel eserlerinden biridir. (II) Hoca Ahmet Yesevi’nin “hikmet” adını verdiği şiirlerinin toplandığı bir eserdir. (III) Öğretici bir eser olan Divan-ı Hikmet, olgun insanın özelliklerini, var oluşumuzun nedenlerini anlatır. (IV) Hikmetler, gazel nazım biçimiyle ve aruz ölçüsüyle  yazılmıştır.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde Divan-ı Hikmet adlı eser ve “hikmet”ler hakkında yanlış bilgi vardır? “ anı ” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdaki kelimelerden hangisidir?  (I) Anneannem sadece biz çocuklar için değil mahallenin büyükleri için de ayrı bir anlama sahipti. (II) Arka bahçede, hemen hemen her hafta cuma günleri yer ocağında pelit odunu ateşinde yufka ekmeği ve bazlamalar yapardı.(III) Kokusu gitmiştir diye tüm komşulara da dağıtırdı. (IV) Dumanı üstünde yufka ekmeği ve bazlamaları görünce komşuların yüzüne sıcak bir tebessüm yerleşirdi.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangilerinde neden-sonuç ilişkisi vardır? "Babamın elinde kitapları görünce çok sevindim." cümlesi aşağıdakilerden hangisini belirtiyor? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin kelime sayısı en azdır? Zıt yönde uygulanan kuvvet hareket halindeki bisiklete nasıl bir etki yapar? “ 1 – 7 – 5 – 11 – 9 – 15 – 13 - ? ” Yukarıdaki örüntüde sayılar belli bir kurala göre dizilmiştir. Buna göre “?” yerine hangi sayı gelmelidir? “Temizlik imandandır.” Sözü ile ne anlatılmak isteniyor? “Atatürk bizim başöğretmenimizdir.”Cümlesinde “Atatürk” ve “başöğretmen” sözcükleri yapısına göre ne tür sözcüklerdir? "Bireysel farklılıklar toplumsal....................." cümlesini tamamlayan anlamlı sözcük hangisidir? Bir işletme ürünlerini tüketicilere doğrudan dağıtım yoluyla ulaştırıyorsa aşağıdakilerden hangisi oluşmuş olan uygun şartlardan birisidir?  İhale komisyonları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir