S:1

Kuvvet ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Kuvvet ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? sorunun cevabı "Kuvvet ile cisimlerin şeklini değiştirebiliriz." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Kelime anlamı “halk iktidarı’’ olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Yüce Allah (c.c.) Kur’an’da, “Yeri uzatıp yaydık, orada sabit dağlar yerleştirdik, yine orada miktarı ve ölçüsü belirli olan şeyler bitirdik.”, “Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) O koydu. Sakın dengeyi bozmayın.” Ayetler aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? “Mehmet; tüm çocukların okula gitmesi ve bu hakkının korunması devletin güvencesindedir. Bunun için devletimiz gereken yerlere okul yapar ve buralara öğretmenler gönderir.”Mehmet bu anlattıklarıyla bireylerin temel haklarından hangisi üzerinde durmuştur? Aşağıdaki cümlelerden hangisi soru cümlesidir? Dayımızın erkek kardeşi bizim neyimiz olur?  MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik’e göre yazılı sınava başvuru ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşagıdakilerden hangisi geçmisten üzerine yazı yazılan maddelerden değildir? Milli Cemiyetlerin “Anadolu ve Rumeli MüdafaaiHukuk Cemiyeti” adıyla birleştirilmesi aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle sağlanmıştır? Resmî yazıyı makam sahibi yerine yetki devredilen kişi imzaladığında yetki devredenin makamı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru ifade edilmiştir? “Yaşlı kadın, ormanın kenarındaki evde kendi hâlinde yaşarmış.”Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi röportaj yazarının dikkat etmesi gereken kurallardan biri değildir? “1 onluk, 2 yüzlük, 5 birlik” şeklinde çözümlenen sayı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir olgu cümlesidir.? Aşağıdakilerden hangisi insanı diğer varlıklardanayıran en belirgin özelliklerindendir? Aşağıdakilerden hangisi makale yazarlarımızdan değildir? Kasidede “şairin kendisini övdüğü” bölüm aşağıdakilerden hangisidir?  It has - - - - heavily. Everywhere is wet. Mahkeme salonunda duruşma yapılırken hakimin beyanını alacağı kişileri içeriye çağıran, oturacakları yeri gösteren ve hakimlerin duruşma salonunun düzeni ile ilgili talimatlarını taraflara bildiren ve uygulayan görevliye……….. denir.Yukarıdaki boşluğa yazılması gereken kelime aşağıdakilerden hangisidir?  Çocuklar bulanık suyun içinde bir şeyler arıyorlardı." cümlesinde altı çizili sözcü­ğün karşıt anlamlısı hangi seçenekte kul­lanılmıştır? Kara yolundan karşıya güvenli geçişi sağlamak amacıyla okulların yakınındaki taşıt yoluna yapılmış geçiş yeri aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisini deri sağlığımız için yapmalıyız? Hz. Muhammed hangi ülkede dünyaya  geldi ? Toplumsal ilişkilerin, olayların oluştuğu, toplumsal kurumların, grupların yer aldığı, nüfus ile yerleşim tarzının biçimlendiği toplumsal bir  varlıktır.Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir? Peygamberimizin Medine'de bulunan mezarına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir ? ‘‘Perde’’sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Kadife gibi yumuşak olan bu kumaş senelerdir annemin sandığındaydı.Aşağıdakilerin hangisinde ‘‘sert’’ kelimesi, bu cümledeki altı çizili kelimenin anlamca karşıtıdır? Belediye başkanları göreve hangi yolla gelir? Aşağıda verilen limanlardan hangisi Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatında en büyük paya sahiptir? Kuran’ı Kerim hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Yapılan kazılarda Urartu mezarlarında gömülen kişilerin gündelik eşyalarına rastlanmıştır. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?  1.Allah tealanın huzurundan kovuldu.2. Dumanlı ateşten yaratılmıştır.3. Akıl ve duyular yoluyla hakkında bilgi edinilemeyen varlık alanıdır.4. tek görevleri ibadet etmektir.Verilen özelliklerden hangileri cinlerin özelliklerindedir? Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Mustafa Kemal, Milli Mücadele yıllarında halkın birlik ve beraberliğini sağlamak için toplantılar yapıp kongreler düzenlemiştir. Aşağıdaki illerden hangisinde bu toplantılardan biri yapılmamıştır? Aşağıda verilen adlandırmalardan hangisi yanlıştır?  “704” sayısının rakamlarının sayı değerleri ile basamak değerleri toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi göğüs kafesimiz korunur? Waiter : What would you like to have?Esra : I will have a piece of cake.Waiter :- - - - ?Esra  : I will have a cup of coffee, please. Aşağıdakilerden hangisi bir meslek değildir? Aşağıdakilerden hangisi bir Orta Çağ sanat akımı değildir? Hz. Peygamber’in, Mekke’den Medine’ye hicret etmeden önce, “Bu gece gidiyorum. Sen benim yatağımda yat. Benim yorganımı üzerine ört ki müşrikler yatakta benim yattığımı zannetsinler. Hoşlanmadığın bir şey sana isabet etmez. Şu emanetleri sahiplerine teslim et ve birkaç gün sonrasen de gel.” şeklinde hitap ettiği kişi, aşağıdakilerden hangisidir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir