S:1

Kuvvet aşağıdaki cisimlerden hangisinin şeklinin değiştirmesine neden olamaz?

Kuvvet aşağıdaki cisimlerden hangisinin şeklinin değiştirmesine neden olamaz? sorunun cevabı "Lastik" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ sokak” sözcüğünün bir özelliği belirtilmemiştir? Bilimsel araştırmalarda yararlanılan eserler, çalışmanın sonunda yer alan ..................... bölümünde gösterilir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Sergide Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun edebiyat, sanat, siyaset ve iş dünyasının önemli isimlerine yazdığı mektuplar yer alıyor. Bu mektuplar, sanatçının ya- şadığı döneme ışık tutacak nitelikte. Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun İstanbul Güzel Sanatlar Fakültesinde başlayıp Paris’te devam eden eğitim hayatını, resim tutkusunu, Anadolu’daki yurt gezilerini kısacası yaşamından birçok kesiti yansıtan mektuplar, bu sergiyle ilk kez gün yüzüne çıkmış oluyor. Sergi, sanatçının hem kendi yazdığı hem de kendisine yazılan mektupların kitaplaştırıldığı bir zamanda açıldı.Bu parçada ‘‘Bedri Rahmi Eyüboğlu’’ ile ilgili aşağı- daki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Aşağıda verilen din (İslam) ve dinî yorumlar ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Mescid-i Nebi’nin temizliğini yapan kadının adı nedir? Yusuf ile Züleyha’nın işlediği konu bakımından türü aşağıdakilerden hangisidir? Nabzı normalden fazla olan bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir ?  Truman Doktrini ve Marshall Planı’nın ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde eylem yoktur? Peygamberlerin, peygamberliklerini ispat için, Allah’ın izni ile gösterdikleri olağanüstü olaylara ne denir? Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini artırır? Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasındaki kanın özelliklerindendir? Hz. Muhammed’e neden “Muhammed-ül  Emin denilmiştir? Sarıkum Gölü hangi ilimizdedir? Aynı anda aynı yerden zıt yönlere doğru hareket eden iki araçtan birinin saatteki hızı 85 km, diğerinin hızı 90 km dir.6 saat sonra  iki araç arasındaki uzaklık kaç km olur?  Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hadisine göre anne ve baba hakkının ödenmesi ile ilgili hangi bilgi doğrudur?  7896 sayısına kaç eklenirse rakamları farklı 5 basamaklı en küçük tek sayı elde edilir? Aşağıdakilerden hangisi tümcedir ? I. Ova        II. Köprü      III. Akarsu    IV. Dağ Yukarıdakilerden hangisi beşeri unsurdur? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Dayımızın çocuğu bizim neyimiz olur? Berk ve Ezgi’ nin yaşları toplamı 16’ dır. 4 yıl sonra yaşları toplamı kaç olur? Bir flütten pes bir ses çıkartmak isteyen mü- zisyen aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Zeliha Hanım marketten aldığı 1 kova yoğurt 15 kg gelmektedir. Boş kovanın ağırlığı 1000 gr olduğuna göre yoğurtun kütlesi ne kadardır? Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz Bölgesi’nde yetiştirilen tarım ürünlerindendir? Aşağıda verilen sayılardan hangisi 4 ile kalansız bölünebilir? Aşağıdakilerden hangisi hacca gidecek olan bir kişide aranan koşullardan biri değildir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Bakanlığın “bilimsel danışma ve inceleme organı” aşağıdakilerden hangisidir? Kişinin, ailesinden görerek benimseyip kabul ettiği imana ne denir? “Hasan manavdan elma portakal ve muz aldı.” Cümlesinde hangi sözcükten sonra virgül kullanılmalıdır? Pirinç ile küçük taşları ayırmak isteyen bir kişi aşağıdaki ayırma yöntemlerinden hangisi kullanmalıdır? Doku ve hücrelerde normal dışı yapısal ve işlevsel değişikliklerin doğurduğu  haldir.Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bir tek varlığı ifade eder? Kurum ve kuruluşların sahip oldukları yazılı, basılı veya çoğaltılmış3 dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat, kroki, plan, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri taşıyıcısına ………………... denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “açılmak” sözcüğü “gereken güce ulaşmak” anlamında kullanılmıştır? Aşağıdaki topluluklardan hangisi küme oluşturmaz? “ Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!”Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’mızın bu iki dizesinde aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yapmıştır? “Türkiye’ye birçok turist gelmektedir. Çünkü………………………………..”Yukarıdaki noktalı yere aşağıdaki cümlelerden hangisi gelmelidir? 23 Temmuz 1939’da Türkiye’ye katılan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir? İç gezegenlerin en büyüğü aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir