S:1

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Kuvvet uyguladığımız bütün cisimler şekil değiştirir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Aşağıdaki sıralamalardan hangisi yanlıştır? Bir çiftlikte 15 inek, 31 tavuk vardır. Hayvanların ayak sayılarının toplamı kaçtır? İklim aşağıdakilerden hangisine etki etmez? Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılmasının en önemli nedenlerindendir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ön ad yoktur? Aşağıdakilerden hangisi tek tanrı inancının özelliklerinden biri değildlr?  Mondros Mütarekesi’nden sonra Anadolu’nun büyük bir kısmı işgal edildi. Bu işgallere karşı halk silahlı direnişe yönelerek vatan topraklarını kendi çabalarıyla koruma yoluna gitti. Buna göre halkın direnişe geçmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisiyle gösterilebilir?   "Pencereyi aç !" ingilizcesi hangisidir? I. Destanlarda anlatılan olaylar tamamen  gerçektir.II.  Destanlarda ulusal karakterler değil, evrensel karakterler vardır.III. Destanlarda toplumların ortak duyguları dile  getirilir.IV.  Destanlar, doğal  ve yapmaolmak üzere iki türe  ayrılır.Yukarıda verilen bilgilerden hangileri destanın özelliklerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi anı türünün özelliklerinden biri değildir? Bireylerin çeşitli konularda birbirlerine yardım etmesine ve ortak olarak işlerin üstesinden gelmesine ……………………………. adı verilirYukarında boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Matta, Markos, Luka ve Yuhanna aşağıdakilerden  hangisiyle ilişkilidir? Olay öykücülüğünün kurucusu kabul edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammed’in (sas) son seferi aşağıdakilerden hangisidir?       Ne zaman elime kalem alsam, anlatacaklarımın daha önceden anlatılmış olduğu hissine kapılıyorum. Ne diye bir daha aynı şeyleri yazmalı diyorum. Sonra bir de ben deneyeyim diyorum. Bakıyorum yepyeni şeyler çıkıyor ortaya. Anlatıştaki fark anlatılmış olanları yeni yapmaya yetiyor.     Parça üzerinde özellikle durulan ve anlatılanlara yeni ruh veren aşağıdakilerden hangisidir? “Bozulan saatini tek başına tamir etti.“ cümlesindeki “tamir etti“ kelimesiyle aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi aynı anlamda  kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi, I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil kullanılmıştır? İlkokul birinci sınıfta görev yapan bir öğretmen birinci dönem süresince öğrencilerin sınıf içi okuma-yazma etkinliklerini izleyerek notlar almış ve kontrol listesi üzerinde işaretlemelerde bulunmuştur. Dönem sonunda ise topladığı bilgileri kullanarak öğrencilere not vermiştir. Öğretmenin yaptığı bu işlem aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisinde varlıkların yerini belirten bir sıfat vardır? Aşağıdakilerden hangisi emniyet kemeri kullanmanın yararlarındandır? Aşağıdakilerden hangisi kanın vücutta dolaşımım sağlayan yapılardan biridir? Paralel (Enlem) daireleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Yangın çıktığında aşağıdakilerden hangisine haber vermeliyiz? Gamze is disappointed - - - - her new job. I. Orta Kuşak’ta yer almasıII. Üç tarafının denizlerle çevrili olmasıIII. Okyanuslara kıyısının olmamasıYukarıdakilerden hangileri Türkiye’nin kasırga, tayfun ve hortum gibi tropikal fırtınaların yaygın görüldüğü ülkeler arasında yer almamasında etkilidir? Türkiye’de bölgeler arasındaki iç ticaretin canlı olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?  "Yaşasın, Pervinler geldi" cümlesinin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi konmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi, insanlarda aşılama ve ilaçla en iyi korumanın sağlandığı, solunum yoluyla bulaşan hastalıklardandır? "Dost     başa    düşman    ayaga    bakar."  1           2           3               4         5Trenin taşıdığı  atasözünde hangi vagonlar arasında ulama vardır?  "Holger-Nielsen" (sırttan bastırma) metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercihedilmelidir? ‟Büyük sehpanın üzerinde duran bardağı bulaşık makinesine koydu.” cümlesinin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır? Zebur hangi peygambere gönderilmiştir? Annem ile babam ev almaya karar verdiler. Biz ev alınca hangi temel hakkımızı kullanmış oluruz? Sindirim sisteminin sağlığını korumak için yapılan aşağıdaki uygulamalardan hangisi doğrudur?  Aşağıdakilerden hangisiyle yönümüzü bulamayız? Yaklaşık 11. yüzyılın  başlarında aşağıdaki toplumlardan hangisinin ülkesi “Türkiye” diye anılmıştır? Orta Asya’da Avar egemenliğinin sona ermesinden sonra 552 yılında kurulmuş olan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kişisel hayatı konu alan metinlerden değildir? A car isn’t - - - - cheap - - - - a bicycle. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir