S:1

Bir cisme uygulanan kuvvetin etkisi kalktığında eski haline geliyorsa bu cisim hakkında ne söylenebilir?

Bir cisme uygulanan kuvvetin etkisi kalktığında eski haline geliyorsa bu cisim hakkında ne söylenebilir? sorunun cevabı "esnek bir maddedir" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Allah (c.c.) tarafından bazı peygamberlere gönderilen ve “sayfalar” anlamına gelen ilahi kitaplara hangi isim verilir?  "14" sayısını Romen rakamıyla yazılışı hangisidir? Aşağıdaki bilgiler doğru ise “D” , yanlış ise “Y” yazınız. (.....) Vücutta bulunan zararlı, atık ve fazla maddelerin vücuttan uzaklaştırılması gerekir.(.....) Böbrekler, terleme yoluyla vücuttaki suyu dışarı atar.(.....) Sağlıklı her insanda bir adet böbrek bulunur.(.....) Akciğerler, karbondioksit ve su buharını solunum sırasında dışarı atar(.....) İdrarın dışarı atılıncaya kadar depolandığı yapı üretradır.  Eş anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklama örneklenmiştir? Aşağıdakilerden hangisi katı maddedir? I ……..…. to a tennis match yesterday.  Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır? Birinci dünya savaşını uzatan cephe hangisidir? Bir binanın şehir içindeki yerini ayrıntılı olarak anlatan bilgilere ne denir? I.   Cam kavanozII.   Tahta kalemIII.  Porselen TabakIV. İnsan vücuduYukarıdakilerden hangileri saydam maddedir? 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi Sendika şubesi, sendika ve konfederasyonların zorunlu organlarından değildir? Hayvansal parazitler iç ve dış parazit olmak üzere iki gruba ayrılır.Buna göre,I. İç parazitler konak canlının vücudu içinde, dış parazitler konak canlının vücudu dışında yaşarlar.II. Dış parazitlerin sindirim sistemleri gelişmediğinden konağın sindirilmiş besinlerini kullanırlar.III.  İç parazitlerin hareket, duyu, sinir sistemleri basit ama üreme sistemleri gelişmiştir.ifadelerinden hangileri doğrudur? Gazlar ile ilgili ;I. Özkütleleri değişmez.II. Bulundukları kabı tamamen doldururlar.III. Molekülleri öteleme ve dönme hareketi yapar.yargılarından hangileri doğrudur? Beşgen piramit, tabanına paralel olan bir düz- lemle kesildiğinde arakesit aşağıdaki düzlem- sel şekillerden hangisi olur? Aşağıda verilen madenlerden hangisi Dünya’da en çok ülkemizde çıkarılan madendir? Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin meydana gelmesinde aşırı yağış ve kar erimeleri etkilidir? Müslüman olmayan ailelerin çocukları çok küçük yaşlarda alınıp, hem ilmi yönden, hem de dini yönden eğitilirdi. En akıllı olanları, Enderun Mektepleri’ne, diğerleri ise ilk önce Acemioğlanlar'a, Oradan da Yeniçeri Teşkilatı'na alınırdı. Osmanlı Devleti'nde uygulanan bu sisteme ne ad verilirdi? Sizin en hayırlınız Kur’an-ı ………………………… hadisinin devamı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi fıkranın özelliklerinden değildir? Atom ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Toprağı erozyondan korumanın en etkili yolu, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerle anlam ilişkisi bakımından bir grup oluşturulursa, hangisi dışta kalır? Hangi seçenekteki sözcükler zıt anlamlıdır?  “Elektrik sobalarında - - - - olan nikel-krom tel kullanılır.” Verilen cümleyi doğru bir şekilde tamamlamak için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıda bazı ülkeler ile başkentleri eşleştirilmiştir. Hangisinde yanlış eşleştirilmiştir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tümleç yoktur? Are you good - - - - baseball? Günümüzdeki teknolojik aletlerde sığaçlar (kondansatörler) kullanılır.Buna göre;I.  BilgisayarlarII.  Cep telefonlarıIII.  Televizyonlarverilen bu örneklerin hangilerinde sığaç kullanılır? Çok fazla egzersiz yapağımızda aşağıdaki yapılarımızdan hangisi yorulmaz?  26 + 11 = ?İşlemin sonucu kaçtır?  Aşağıdakilerden hangisi mektup yazarken dikkat edilecek hususlardan biri değildir? Sesle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil, oluşumu bakımından diğerlerinden farklıdır?  ”Başının etini yemek.” Deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi sıfat tamlamasıdır? Arap Yarımadası’ndaki bölgelerden biridir. Ilıman, çöl ve yayla iklimine sahiptir. Bu bölgede Mekke, Medine ve Taif olmak üzere üç şehir bulunur. Hz. Muhammed (sav.) bu şehirlerden Mekke’de doğmuştur.Hakkında bilgi verilen bölge aşağıdakilerden hangisidir?  Kimileri geleceği bilmenin iyi olacağı iddiasında. Oysa ben buna inanmıyorum. Bu durumda hayat çekilmez olur. Bir yıl sonra kazada kolunuz kopacak. Babanız kanserden iki yıl sonra ölecek… Bunları önceden bilsek yaşamın güzelliklerini nasıl keşfedebilirdik?Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “nesnel” bir yargı vardır? Haklar ihlal edildiğinde insanlar isteklerini yazılı olarak dile getirebilir. İlgili makamlara ve mahkemeye başvurarak hakkını arayabilir. Başvurulan kurumlar da otuz gün içinde yazılı başvuruya cevap vermek zorundadır.Metinde sözü edilen başvuru aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleştirilebilir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir