S:1

Aşağıdakilerin hangisinde uygulanan kuvvet cismin şeklini değiştirmez?

Aşağıdakilerin hangisinde uygulanan kuvvet cismin şeklini değiştirmez? sorunun cevabı "Duvarın itilmesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Türkleri denizlerle kaynaştıran ilk öncü Türk beyi, aşağıdakilerden hangisidir? 200 gram + 900 gram + 700 gram + 2 kg toplamı, 5 kilogramdan kaç gram eksiktir?  “Çünkü yüzmeyi çok seviyorum.” cümlesi hangi sorunun cevabı olabilir?  Aşağıdakilerden hangisinin konusu farklıdır?  “Dost ta düşman da bu şehirde bu yurtta birlikte yaşamayacak mi?”Yukarıdaki cümlede geçen hangi  “de” yanlış yazılmıştır? Hangisi eylem olarak kullanamaz? “Hakla batılın arasını ayıran” anlamına gelen “Faruk” ünvanı hangi sahabeye verilmiştir? “Yaşlı-genç” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki hangi sözcükler arsında vardır? Tarihi olaylar, zamana, gerçekleşen yere ve konuya göre sınıflandırılabilir.Bu sınıflandırmalardaki ortak amaç aşağıdakilerden hangisidir?   Aşağıdakilerden hangisi atmosferde biriken sera gazlarının oluşturduğu sera etkisinin sonuçlarından biri olamaz? Mary  :I want to lose weight. What should I do, sir?Doctor :Firstly, you should eat healthy foods. Do you eat junk food?Mary :Yes, sometimes.Doctor :- - - -  I. Siyasi iradeII. Etkili bir mevzuatIII.Uygulanabilir davranış kurallarıIV.Etkin hesap verme mekanizmalarıYukarıdakilerden hangileri etik altyapıyı oluşturan kilit unsurlardandır? Aşağıdakilerden hangisi doğal unsur değildir?                              Aşağıdakilerden hangisi belirli bir şekli ve hacmi vardır? Oğuz Kağan Destanı kimlere aittir? 165,09 ondalık kesrinde  9 rakamının bulunduğu basamağın adı nedir ? 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre " iş okulları ve iş eğitim merkezleri ile aynı seviye türdeki benzeri okul ve kurumların yönetimine ve öğrencilerinin eğitim öğretimine yönelik politikalar belirlemek ve uygulamak” hangi müdürlüğün/birimin görevidir? I. Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon bakımından aranacak nitelikler Millî Eğitim Bakanlığınca tespit olunur.II. Öğretmenler, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından Yüksek Öğretim Kurulunca seçilirler.III.  Yüksek öğrenimleri sırasında pedagojik formasyon kazanmamış olanların ihtiyaç duyulan alanlarda öğretmenliğe atanmaları hâlinde bu gibilerin adaylık dönemi içinde yetişmeleri için Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli tedbirler alınır.1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur? I. Türkiye Büyük Millet MeclisiII. Bakanlar KuruluIII. CumhurbaşkanıT.C. Anayasası’na göre “yasama yetkisi” yukarıdakilerden hangisine/hangilerine aittir? Bedensel ve düşünsel farklılıkları ne olursa olsun, bütün insanlar arasında toplumsal ve siyasal haklar bakımından hiç bir ayrım bulunmaması durumuna ne denir ? Aşağıdakilerden hangisi merkeze bağlı yönetim birimlerindendir? Hangi cümlede “karşıt” anlamlı sözcüklerden oluşan ikileme kullanılmıştır? İslamiyetten önceki dönemle alakalı olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?  Sartre , insanlar için tek bir ahlaki kural olduğunu ifade eder .”Kendi kendinizi seçin.” İnsan , kendini seçmekle sorumludur. Dolayısıyla her insan , sorumluluğunu kendisi yüklenir. İnsanlar kendi seçimleriyle , toplumsal ve bireysel değerlerini yaratırlar.Sartre, ahlak felsefesinin hangi kavramının önemini vurgulamaktadır? Çarşambadan önceki gün hangisidir? 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, Valilerce verilen cezalar kesindir. Bu cezalar hangi tarihten itibaren sicile işlenir? Oyuncak dükkanındaki bir koli misketin 197 tanesi satıldı. Geriye 235 tane misket kaldığına göre, en başta kolide kaç adet misket vardı? Kitabı okurken bir de baktım ki kitabın kahramanlarından biri oluvermişim.Tırtılı, kelebeği, salyangozu kitabın sayfaları arasında aramaya koyulmuşum.Kitap hakkında bu yorumu yapan okur için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki verilen sayıların hangisinin karesinin 5 fazlası 41 eder? Aşağıda verilen bilgilere göre ismi verilen aletlerin hangisi yanlış isimlendirilmiştir?       “Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkasına yapmamalıyız. Kendimizi karşımızdaki insanın yerine koyarak onun duygularını anlamaya çalışmalıyız.” Bu ifade hangi kavramın açıklamasıdır? • Elektronlar çekirdek etrafında çember çizerek dolanır.• Bu çemberlere yörünge ya da enerji katmanı denir.• Katmanlar içten dışa doğru    1,2, 3, ...n şeklinde veya K, L,  M,  N,...  harfleri ile gösterilir.Verilen bilgiler aşağıdaki atom modellerinden hangisinde yer alır? Toplum içinde yaşamanın bir takım kuralları vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu kurallardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi sanat metnine örnek olamaz? İki grup fare üzerinde deney yapılmıştır. Bu farelere kanser yapıcı özelliği olan bir virüs aşılanmıştır. 1. Grup fareler, sakin ve düzenli bir ortama; 2. Grup fareler, gürültülü, düzensiz ve kirli bir ortama bırakılmıştır. Deneyin sonucunda 1. Grup farelerin %7’si; 2. Grup farelerin % 92’si kansere yakalanmıştır.Bu deneyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 3 ton hamsi avlayan bir balıkçı grubu avladıkları balığı kilosu; 5 TL den balık haline satmaktadır. Ellerinde hiç balık kalmayan balıkçılar, halden kaç TL almıştır? Aşağıdakilerden hangisi sebep-sonuç ilişkisi kurmaz? 398 < K  sıralamasında “K” yerine yazılabilecek   rakamları farklı  en  küçük doğal  sayının  rakamlarının  sayı değerleri toplamı kaç olur?  Aşağıdakilerden hangisi belirtili ad tamlamasıdır? "Bağrına taş basarak bekledi." cümlesinde hangi sözcükte hece düşmesi vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir