S:1

Kuvvetin etkisiyle şekil değiştiren cisimlerden bazıları, kuvvetin etkisi ortadan kalktığında eski şekline geri döner. Böyle cisimlere esnek cisim denir. Aşağıdakilerden hangisi esnek cisimlere örnektir?

Kuvvetin etkisiyle şekil değiştiren cisimlerden bazıları, kuvvetin etkisi ortadan kalktığında eski şekline geri döner. Böyle cisimlere esnek cisim denir. Aşağıdakilerden hangisi esnek cisimlere örnektir? sorunun cevabı "Sünger" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Sıkıntılara ve zorluklara göğüs gerip tahammül etmek, başa gelenler karşısında Allaha dayanıp ona güvenmektir.Bu cümlede tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A: - - - -B: By bus. Eğitim, bazılarının savunduğu gibi bir bilim dalının teorik bilgilerini ya da temel yaşam bilgilerini öğrenmek değildir. Eğitim, insan olma ve bir toplumda birey olarak yaşama bilgilerini öğrenmektir. Bu nedenle bir insanın eğitimi önce ailede başlar. Eğitimin okulda başladığını düşünenler de var elbette. Ben onlara katılmı- yorum. Aile, ilk okul; anne-baba, ilk öğretmendir bana göre. Bir çocuk, aile içindeki eğitiminde yakınlarına, arkadaşlarına nasıl davranacağını; farklı olaylarla karşılaşınca ne yapacağını; içtenliğin, sevginin, nefretin seviyesinin nasıl ayarlanacağını öğrenir.Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır? Avrupalı devletler aşağıdakilerden hangisi ile Osmanlı Devletinde okul açma hakkını elde etmişlerdir? Her gün kumbarasına 5 lira atan bir çocuk, kumbarasına 9 günde kaç kuruş atmış olur? Aşağıda meddahlıkla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi, Sana (Allah yolunda) ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: Maldan harcayacağınız şey, anne, baba, yakınlar, yetimler, fakirler ve yolcular için olmalıdır. (Bakara 215) Ayetinden çıkarılamaz? O, evvel ve âhirdir... (Hadid suresi, 3. ayet)Burada bahsedilen sıfatlar hangileridir? Aşağıdakilerden hangisi, güvenli oyun yerlerinden biri değildir? 5442 Sayılı İl İdaresi Kanuna göre vali tayini aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adıl ( zamir ) yoktur? 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda, kurulabilecek sendika hizmet kolları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 102 305 482 sayısının sayı değerleri toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Hangisinde adlanmış sıfat vardır ? Aşağıdakilerden hangisi soluk alırken havanın izlediği yoldur? Aşağıda verilen kâr ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? kırıldı kelimesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinin sonuna gelirse anlamlı bir cümle olur? Aşağıdaki kelimelerden hangisi türemiş bir kelimedir? "Çalışan insanlar başarırlar."Yukarıdaki cümle ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Yer kabuğunun kara tabakası ......................... oluşmuştur. Ekonomik değeri olan kayaçlara ........................ denir. Cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır? Aşağıdaki ifadeler doğru ise (D) yanlış ise (Y) harfi yazınız. (....) Bileşke kuvvetin birimi ‘Rdir.(....) Sabit süratle hareket eden hareketli, dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir.(....) Aynı yönlü kuvvetlerin bileşke kuvvetini bulurken kuvvetler toplanır(....) Süratin birimi sn/m'dir. (....) Aynı sürede daha fazla yol alan hareketli daha süratlidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük sıfat görevinde değildir? Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlıların olumlu etkilerinden biri değildir? Haftada 7 bardak süt içiyorum. diyen Mustafa, haftada kaç yarım bardak süt içmektedir? Ayağını yorganına göre uzat. atasözünün anlamını en iyi açıklayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir? Avrupa Birliğinin, üyelerinden ve Birliğe dâhil olmak isteyen ülkelerden sağlamasını istediği Kophenag Kriterleri aşağıdaki alanlardan öncelikle hangisi ile ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin amaçlarından değildir? I.Dünya Savaşını kaybedince imzaladığımız antlaşması aşağıdakilerden hangisidir? I- Osmanlı Devletinin İslam dünyasındaki etkinliği artmıştır.II- Macarlar etkisiz hâle getirilmiştir.III- Bulgar Krallığına son verilmiştir.IV- Anadolu Türk siyasi birliği sağlanmıştır.Yukarıdakilerden hangileri Niğbolu Savaşının sonuçlarındandır? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? İlçeleri kim yönetir? Mülakat ile - - - - birbirine karıştırı-lır. Oysa - - - - hazırlayan kişi gör-dükleri ve duyduklarıyla yetinmez.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Hangi seçenekteki sözcükler anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Kalkerli arazilerde suların eritme ve aşındırması sonucu meydana gelen yer altı boşluklarına ne ad verilir? Peygamberimize gelen ayetleri hem ezberleyen hem de yazan halife hangisidir? Atatürkün annesinin adı aşağıdakilerden hangisidir? Elektrik devrelerindeki tellerin aşırı ısınmasıyla oluşabilecek tehlikelere karşı önlem olarak - - - - adı verilen araçlardan faydalanılır.Verilen ifadedeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Manda ve himaye düşüncesinin reddedilmesi ilk defa nerede gerçekleşmiştir? Verilen cümlelerin hangisinde yüklem, ekeylemin geniş zamanının olumsuz biçimidir? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde çekim eki vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir