S:1

Aşağıda verilen olaylardan hangisi kuvvetin etkisi görülmez?

Aşağıda verilen olaylardan hangisi kuvvetin etkisi görülmez? sorunun cevabı "Yanan mumun odayı aydınlatması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
1/1.700.000 ölçekli haritada İZMİT,ADAPAZARI 3 cm olarak gösterilmiştir.Gerçek uzaklık kaç kilometredir? Aşağıdakilerden hangisi harama örnektir? Koskocaman adamdı. Çocukluğunda hayalini kurduğu mavi bisiklete ancak şimdi sahip olabilmişti. Gözleri daldı. Bir süre çocukluğunu düşündü ve hüzünlendi.Bu parçada aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı anlam yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna yanlış bir noktalama işareti konuşmuştur? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri kurallara uyulmadığında ortaya çıkabilecek durumu belirtmektedir?I. Toplumsal uyum artar.II. Herkes haklarını özgürce kullanabilir.III. Hak ve özgürlüklerimiz zarar görebilir.IV. Toplumda huzursuzluk ortaya çıkar. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlü ile başlayan bir ek aldığında ünlü düşmesine uğrar? Üstüne titremek deyiminin anlamı hangi seçenekte verilmiştir? Babam kuruyemişçiden 350 gr fındık, 700 gr çekirdek, 450 gr leblebi ve 400 gr fıstık aldı. Babamın aldığı kuruyemişlerin toplamı kaç kilogramdır? Ortodoks kiliselerinin başkanına ne ad verilir? Klorofile sahip olmayan ototrof organizmalarda besin üretimi sırasında gerekli enerji verilenlerin hangisi ile karşılanır? Mescid-i Nebinin inşa edildiği arsa, Sehl ve Süheyl adındaki iki yetime aitti. Bu iki yetim arsayı bağışlamışlar ancak Peygamberimiz bunu kabul etmemiş ve parasını vermiştir.Peygamberimiz bu hareketiyle bizlere neyin önemine vurgu yapmıştır? Yakını vefat eden bir kimseye ne deriz? Doğada kendiliğinden var olmayan, insan yapımı olan unsurlara beşeri unsur denir.Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma örnek olarak verilebilir? 20 elmanın yarısının yarısı kaç elmadır? Orta Asya Türk toplumlarında;Askerlik bir meslek olmaktan çok her an savaşa hazır hayatın içinde normal bir yaşam biçimi olarak görülürdü. Diğer toplumlar Türkler için Ordu Millet tanımlaması yapmıştır.Verilen bilgiye göre, Türk ordu teşkilatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memura, eşinin kardeşinin ölümü hâlinde isteği üzerine kaç gün mazeret izni verilir? Soru işareti aşağıdakilerden hangisinde farklı türde bir cümlede kullanılmıştır ? Şule hastalığının iyileşmesi için 4 gün süresince günlük 2 ölçek şurup içecektir. İçeceği şurup şişesinde 80 mL şurup vardır.Bir ölçek şurup 5 mL olduğuna göre üç gün sonra bu şurup şişesinde kaç mL şurup kalır? Damıtma yöntemi ile karışımları ayırmak için karışan maddelerin kaynama sıcaklıklarının farklı olmasından yararlanılır.Bu yöntem kullanılarak aşağıdakilerin hangisinde verilen karışımlar ayrılabilir? 6c72 doğal sayısı 9 ile tam bölünüyorsa c kaç olmalıdır? Buluş sahibinin ürününü belirli bir süre üretebilme, satabilme veya ithal edebilme hakkına ne ad verilir? • Dini kitapların baskı sırasında gerekli saygıyı görmeyeceği,• El yazması eserlerin estetiğinin baskı eserlerde bulunamayacağı,• Yazma işi ile uğraşan hattatların işsiz kalacağıgibi endişelerle matbaanın Osmanlı Devletinde ilk kullanımı gecikmiştir.Buna göre tarihi olayların değerlendirmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Cumhuriyet yönetiminde milli egemenlik aşağıdakilerden hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin yararları arasında gösterilemez? Çelişmezlik, iki karşıt önermeden birinin yanlışlığının diğerinin doğruluğunu gerektirdiğini öne süren mantık ilkesidir.Buna göre, "Bütün insanlar ölümlüdür." önermesinin çelişiği aşağıdakilerden hangisidir? Tarım ve hayvancılıkla uğraşan kişililer hangi meslek grubuna girer ? I. İstasyonda beni karşılamaya gelen ekip, dahatrenden iner inmez kitap imzalamam için birkitapçıya götürdü.II. Toplantı bitince acele acele otele geldim.III. Bir gün önemli konferans vermek amacıyla birşehre gitmiştim.IV. Yemeklerimizi yedikten sonra yine büyük birtelaşla toplantıya gittik.V. Bu iş bittiğinde yine büyük bir telaş ve aceleyleöğle yemeğine götürüldüm.Numaralanmış cümleler anlamlı ve kurallı birmetin oluşturmak için nasıl sıralanmalıdır? Erzurum Kongresi esnasında 9. ordu müfettişliğinden alınmasına Mustafa Kemalin tepkisi ne oldu ? Duyu organlarımızın sağlığı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Kurtuluş Savaşından sonra Atatürk döneminde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulmasına izin verilmiş ve tek partili yönetimden çok partili döneme geçiş denemesi yapılmıştır. Çok partili hayata geçiş denemesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde hem yapım eki hem de çekim eki almış bir kelime vardı? Aşağıdakilerden hangisi yargı ile ilgilidir? 65 sayısının onlar basamağındaki sayının basamak değeri, birler basamağındaki sayının basamak değerinden kaç fazladır? Aşağıdakilerden hangisi Türkiyenin bulunduğu bölgede önemini artırmaz? Rahman ve Rahîm olan Allahın adıyla başlarım.cümlesi aşağıdakilerden hangisinin anlamıdır? Işıkla ilgili olaylar ve ışığın madde ile etkileşimi fizik biliminin hangi alt alanı ile ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 1924 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir