S:1

"uzak-yakın" kelimelerinin arasındaki ilişki " "tenha" kelimesi ile hangi kelime arasında vardır?

"uzak-yakın" kelimelerinin arasındaki ilişki " "tenha" kelimesi ile hangi kelime arasında vardır? sorunun cevabı "kalabalık" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdaki kurum ve kuruluş adlarından hangisi doğru yazılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi yapay çevredir? Bozuk bir saat her 24 saatte 5 dakika ileri gitmektedir. Buna göre saat ayarlandıktan 1 ay sonra 11.45i göstermesi gerekirken kaçı gösterir? (1 ayı 30 gün olarak alınız.) Peygamberimiz çocukluk döneminde kimlerin yanında kalmamıştır? Mercimek, nohut, fasulye, börülce gibi ürünlerin ortak adı hangisidir? ( ? x 3 ) x ( 36 : 4 ) = 378 işleminde ? işareti yerine hangi sayı yazılmalıdır? Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisiyle ilk kez kendi gücünün üstünde kanun gücü olduğunu kabul etmiştir? En çok buğday üretimi hangi bölgemizde yapılmıştır? I. SünnetII. İstihzanIII. İcmaIV. Sedd-i zeraiBunlardan hangileri fıkhi hükümlerin asli kaynaklarındandır? Hangi seçenekteki kelimelerle anlamlı bir cümle yapılabilir? Aşağıdakilerden hangisi ziyaret kelimesinden önce gelir? Zeynep, tanesi 3 TL olan ipin 1 tanesinden 20 çift çorap örüyor.Çorapların çiftini 2 TLden satan Zeynep 60 çift çorap sattığında eve kaç lira katkı sağlar? İslamiyet öncesinde kurulan Türk devlet ve topluluklarına ait destanlarla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? It is 11 a.m. now and İpek has not woken up - - - - . İki onluk iki birlikten oluşan sayı kaçtır? I. Dünyanın günlük hareketinin yönüII. Matematik iklim kuşaklarının sınırları III.Dünyanın yörüngedeki hızıDünyanın yörüngesinin elips değil de çember olması durumunda yukarıdakilerden hangilerinde değişiklik yaşanırdı? Bir organizmadaki kimyasal reaksiyonların tümüne ne ad verilir? Döllenmiş yumurtaya ............................................. adı verilirBoş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Ay, Dünya ve Güneşin büyüklükleri aşağıdakilerden hangisine benzetilebilir?Dünya - Güneş -Ay Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminde tümevarım metodunu anlatmak için kullanılan örneklerden biridir? Maraş'ın düşman işgalinde kurtulmasında öne çıkan kahramanımız kimdir? Doğru olmak demektir. Allah tarafından gönderilen bütün peygamberler doğru sözlü, dürüst kimselerdir. nlar ister görevleriyle alakalı hususlarda isterse günlük hayatla ilgili konularda olsun asla yalan söylememişlerdir.Yukarıdaki paragrafta hakkında bilgi verilen peygamber sıfatı aşağıdakilerdenhangisidir? Atomun yapısıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisi ögelerine yanlış ayrılmıştır? Coğrafi keşiflere kadar dünya ticaretinde önemli olan ticaret yolu aşağıdakilerden hangisidir? Doğu ülkelerine özgü bir sanat olan gölge oyununun ilk olarak- - - - çıktığı kabul görüyor.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanunun Türk kadınına sağladığı haklardan biri değildir? Scratch ile oluşturduğumuz projeyi kaydetmek için hangi yol izlenmelidir? Aşağıdakilerden hangisi kimlik bilgilerimizde yer alan bilgiler arasından yer almaz? Aşağıdaki mesleklerden hangisi tren kullanır? ​Aşağıdakilerden hangisi daha ağırdır? Eğitim almış kişilerin daha iyi olanaklar karşısında baş- ka ülkelere yerleşmesine beyin göçü denir. Buna göre aşağıdaki kişilerden hangisi beyin göçü- ne girmez? • Allahım! Bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikver. Bizi cehennem azabından koru.• Ey Rabbimiz Ahirette hesabın görüleceği gün beniannemi, babamı ve müminleri bağışla ey merhametlilerinen merhametlisi!Anlamları verilen bu dualar aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki olaylardan hangisi Hz. Ömer zamanında Müslümanların takvimi için başlangıç kabul edilmiştir? Hasan, elindeki 56 cevizi kendisi ve üç arkadaşı ile eşit şekilde paylaşmak istiyor. Her birine kaçar ceviz düşer? Yüce Allaha ibadet eden kişi, onun tüm varlıkları yarat- tığını ve yaşattığını bilir ve ona göre davranır.Bu bilgiye göre ibadetlerini yerine getiren inançlı bir kişinin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez? • Galip devletler yenilen devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacaktır.• Devletler arası gizli anlaşmalar yapılmayacaktır.• Cemiyetiakvam kurulacaktır.• Her millet, çoğunlukta olduğu bölgelerde kendi devletini kurabilecektir.• Boğazlar, uluslararası garanti altına alınıp bütün devletlerin gemilerine açık olacaktır.Yukarıda verilenlere bakılarak aşağıdakilerden hangilerine ulaşılır?I. Sömürgeciliğin önlenmesi düşünülmüştür.II. Açık diplomasi istenmiştir.III. Osmanlının boğazlar üzerindeki hakimiyeti güçlenmiştir.IV. Dünya barışını koruma amacı vardır. 48 - A = 30 işleminde "A" yerine hangi sayı gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk zamanında kurulan gazetelerden değildir ? Bahçemizin çevresi 342 metredir. Bahçenin etrafında 3.turu bitirmeme 58 m kala babam beni çağırdığı için, turu tamamlamadan eve dönmek zorunda kaldım. Kaç metre yürümüş oldum? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir