S:1

Hangi cümlede yazım yanlışı vardır?

Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? sorunun cevabı "malatya kayısısını çok severim." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
290 a yuvarlanan en küçük çift sayı hangisidir? Aşağıdaki maddelerden hangisinin yüzeyi serttir? Kaşgarlı Mahmut'un ``Divanü Luugati't - Türk'', Edip Ahmet'in ``Atabetü'l- Hakayık'', Ahmet Yesevii'nin ``Divan-ı Hikmet''adlı eserleri Türk edebiyatının hangi dönemine aittir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi dört hecelidir? Türkiye topraklarının büyük bir kısmı Asya kıtasında, ufak bir kısmı ise ................... kıtasındadır. ifadesinde noktalı yere hangi kıta ismi gelmelidir? Aşağıdaki karışımlardan hangisi katı + sıvı karışımlarına örnek olarak verilemez? Atatürkün kız kardeşi kimdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde o kelimesi kişi zamiri olarak kullanılmıştır? a)O şirin yüzü ile beni inandırdı. b)Ben o konuyu daha iyi anlatırdım.c) Bana vuran o adamdı. d) O , ailenin en çalışkan çocuğudur. 957)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde o kelimesi kişi zamiri olarak kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Alttaki kutucukta verilen bilgi,aşağıda adı verilen türk büyüklerimizden hangisine aittir.Divan-ı Lügatit-Türk adlı eserim benim ilk sözlük kitabımdır.Bu eserim aynı zamanda Türkçemizin de ilk sözlük kitabıdır.Yabancılara Türkçeyi öğretmek amacıyla eserimi Arapça olarak yazdım. Aşağıdakilerden hangisi sesin şiddetinin olumsuz özelliği ile ilgili yanlış bilgidir? Ülkemiz kültür yaşamında biyografi türü, uzun yıllar gereken yerini alamadı. Örneğin dünya yazınının yapıtlarının hemen tümü dilimize çevrilmiş yazarlarının bile biyografileri henüz eksik. Durum yabancı yazarlar açısından böyle de, kendi yazarlarımız açısından farklı mı? Hayır ya da en azından bu noktadaki fark büyük değil. Parçada yazar aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır? Peygamberlerin sahip olduğu ismet sıfatının anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Vücudumuzda bulunan mineraller için;I. Hazır olarak alınmaII. Yapıya katılmaIII. Düzenleyici rol oynamaIV. İnorganik yapıda olmaverilen özelliklerden hangileri vitaminler için de geçerlidir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü yumuşaması gerçekleşmiştir? Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet ile yönetilen bir ülkede olmaz? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ses düşmesi yoktur? uzak kelimesinin karşıt anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır? Kardeşim sokakta koşarken düştü cümlesinde hangi kelime sesli uyumuna uymayan bir ek almıştır? Hicri takvimin ilk ayıdır. Peygamberimiz bu ay için Allahın ayı demiştir.Tanımı yapılan bu ay hangisidir? I. Hücre yüzey alanının, hücre hacmi için yetersiz kalmasıII. Hücre metabolizma hızının artmasıIII. Hücre sitoplazmasının dış etmenlerle eksilmesiIV. Zar üzerinden gerçekleşen madde alış-verişinin ihtiyacı karşılayamamasıYukarıda verilen olaylardan hangileri hücrenin bölünmesine neden olur? Kuran-ı Kerim Öğretmeniniz iki yıl süren bir eğitimin ardından Kuran-ı Kerimi baştan sona kadar ezberlemiştir.Buna göre Kuran-ı Kerimi baştan sona kadar ezberleyen kişilere ne denir? Aşağıdakilerden hangisi bizim milli bayramımızken, diğer ülkelerinde katıldığı bir bayram haline geldi? I. Evlenen çocuklarII. Kendileri hesabına ticaret yapan çocuklarIII. 25 yaşını bitirdiği hâlde evlenmemiş kız çocukları657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yukarıdakilerden hangilerine aile yardımı ödeneği verilmez? Aşağıdakilerden hangisi, Atatürkün yaptığı yeniliklerden değildir ? Lale Devrinde;• Resim minyatür sanatı gelişti• Avrupa tarzında eserler verilmeye başlandı• Doğu, Batı eserleri tercüme edildiyapılan bu yenilikler hangi alanda yapılmıştır? Hanefi mezhebine göre namazda Fatiha suresini okumanın hükmü nedir? Katı bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesine ne denir? Aşağıdakilerden hangisi isim tamlaması değildir? Atmosferdeki su buharına - - - - denir.Tanımda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Bir eserin, bir sorunun, bir olayın özelliklerini, en ince ayrıntılarını araştırarakgöz önüne seren yazı türüne ne ad verilir? Aşağıdaki şehirlerimizden hangisi baklavasıile ün yapmıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisine -in eki getirilirse, sözcükte ses değişmesi olmaz? Almak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde Kardeşime yeni bir bisiklet aldık. cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? İnsanın fizyolojik yapısı gereği duyabileceği ses frekans değer aralığı kaç Hzdir? I.Senün aşkun benüm gönlümde muhkem Bana sensüz içersem su olur semII.Sana gitme demeyeceğim Üşüyorsun ceketimi al Günün en güzel saatleri bunlar Yanımda kalAşağıdakilerin hangisinde bu şiirlerin zihniyeti doğru verilmiştir? Rahman ve Rahîm olan Allahın adıyla başlarım. cümlesi aşağıdakilerden hangisinin anlamıdır? 95,132 ondalık kesrinin onlar basamağı ile onda birler basamağı yer değiştirirse yeni sayı kaç olur? Sınıf başkanı seçimi için ........ kullanırız. cümlesindeki boşluğa ne gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi madde değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir