S:1

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Suyu gerektiği kadar kullanmak." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Sözcükleri biçim yönünden inceleyerek kök ve eklerin yapısını belirleyen bilim dalına ne ad verilir? Ortalık mahşer yeri gibiydi. Fırtına, ağaçların dallarını kırıyor, önüne kattığı hayvanların ise sadece bağırtıları ulaşıyordu bize. Islanmıştık ve üşüyorduk. Yukarıdaki paragrafta hangi duyumuzla ilgili bir ayrıntıya yer verilmemiştir? Enverin matematik dersi sınav notları 99 , 95 , 97 ise; notlarının açıklığı ile ortalamasının toplamı kaçtır? Aşağıdakilerin hangisinde insanı Allaha dua etmeye yönelten sebep diğerlerinden farklıdır? If I were you, I - - - - apologize to her. 9,675 ondalık kesrin okunuşu hangisidir? Her biri günde 25 litre süt veren 15 inekten elde edilen sütleri doldurmak için 5 litrelik kaç tane kap gerekir? Abbasi halifesi Kâim bi-Emrillah dünyevi yetkilerini ilk defa aşağıdaki Türk hükümdarlarından hangisine devretmiştir? Asker olmayı hedefleyen Mustafa Kemal, okuduğu Selanik Mülkiye Rüştiyesinden ayrılarak kendi isteğiyle gizlice girdiği Askerî Rüştiye sınavını kazandı. Okuduğu askerî okulları başarı ile bitiren Mustafa Kemal, 1905 yılında Kurmay Yüzbaşı olarak Osmanlı ordusuna katıldı.Verilen bilgiden hareketle Mustafa Kemal ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi fosil sayılmaz? Erzurum Kongresi esnasında 9. ordu müfettişliğinden alınmasına Mustafa Kemalin tepkisi ne oldu ? Ağır bir taşı yerinden kaldırarak sırta yüklemek çok zordur - - - - sırttaki ağır taşı yere indirmek çok kolaydır.Bu cümlede boş bırakılan yere düşün- cenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 3 Mart 1924 tarihinde;• Halifelik kaldırılmış• Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilmiş• Erkan-ı Harbiye Vekâleti kaldırılarak Genel Kurmay Başkanlığı kurulmuşturBu bilgilere göre;I. Eğitim öğretim alanında çalışma yapılmıştırII. Askeri alanda kurumsal değişiklik yapılmıştırIII. Dini düşünce ön plana çıkarılmıştıryargılarından hangilerine ulaşılabilir? Osmanlı Devletinde adalet, eğitim ve din işleriyle uğraşan sınıfa verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Karbondioksit miktarı karalar üzerinde, deniz yüzeylerine oranla daha fazladır. Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Muharrem ayı ile ilgili aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bilgi yanlış bir bilgi vardır? Yapılan ibadetlerin, amacına ulaşabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir? Ailesi ve kendi isteğiyle Peygamberimize hizmette bulunmak için gönüllü olan sahabi kimdir? Aşağıdakilerde hangisi Fatih Dönemi gelişmelerden biri değildir? Ülke sınırları içerisinde gerçekleşen göçlere ne ad verilir? Öykü, tüyleri bembeyaz olan kedisine pamuk adını verdi.Yukarıdaki cümlede geçen sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı, hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye lâyıktır.(Bakara suresi, 267. ayet)Aşağıdaki örneklerden hangisinin bu ayete uygun olduğu söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal değerlerin işlevlerinden değildir? ​Aşağıdakilerden hangisi daha ağırdır? Fizik bilimine göre hareket ile ilgili aşağıdaki yargı-lardan hangisi yanlıştır? Hangi cümlede soru eki mi yanlış yazılmıştır? Kuran-ı Kerimin ilk suresi aşağıdakilerden hangisidir? Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmedegece gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.Yukarıdaki sözler dünyaca ünlü düşünürümüz Mevlanaya aittir. Mevlana hangi yönüyle ünlüdür? Suçlar, insanın yüzünde görünseydi, ...cümlesi, aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa insanın kendisiyle yüzleşmekten kaçındığı anlamı kazanır? Hz Muhammed, çocukluğu döneminde hangisinin yanında kalmamıştır? I - - - - to Paris from Frankfurt next week. Selin : Some animals are becoming extinct.Paul : - - - - ?Selin : We should protect them. Sayı doğrusu üzerinde 9 , – 13 , 11 , - 7 sayılarından hangisi sıfıra en yakındır? *Güneş sisteminin en büyük gezegenidir.*Çevresinde halkaları vardır ve en büyük uydusu titandır.*Güneşe en uzak gezegendir. Yukarıda özelliği verilmeyen gezegen aşağıdakilerden hangisidir ? Aşağıdakilerin hangisinde yorum söz konusudur? Kim bilir ne oldu ne bitti gece uyurkenUyandım ki tabiat o değil başkasıdır.Nerden esiyor bu şerbet gibi hava nerdenÇiçek açmış ağaç hangi kızın rüyasıdır.Bu dörtlükte şairin anlatmak istediği mevsim aşağıdakilerden hangisidir? Canlıların akrabalık derecesi ile ilgili,I. Türden aleme doğru artar.II. Kromozom sayısı aynı olanların akrabalık derecesi fazladır.III. Akrabalık arttıkça protein benzerliği de artar.verilenlerden hangileri doğrudur? Işığın madde tarafından tutulmasına .................. denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A + 5 = 8 işleminde A yerine hangi sayı yazılmalıdır? Bütün insanlar değerlidir. Şermin insandır.O hâlde Şermin değerlidir.Verilen örnekte büyük terim aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir