S:1

Hangi sözcük sözlük sırasına göre en sonda yer alır?

Hangi sözcük sözlük sırasına göre en sonda yer alır? sorunun cevabı "kibrit" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Bir eserin, bir sorunun, bir olayın özelliklerini, en ince ayrıntılarını araştırarakgöz önüne seren yazı türüne ne ad verilir? Yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç ... saat ve toplu olarak işlenen suçlarda en çok ... gün içinde hâkim önüne çıkarılır.T.C. Anayasasına göre, kişi hürriyeti ve güvenliği ile ilgili olarak yukarıdaki ifadede noktalı yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (Olağanüstü hâl, sıkıyönetim ve savaş hâlleri hariç) Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Aşağıdakilerin hangisi Garipçiler içinde yer almaz? Hareket halindeki bir cisme karşı taraftan bir kuvvet uygularsak hangisi görülmez? Peygamberimizin ismini duyduğumuzda aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? Aşağıakilerden hangisi 21 Haziran tarihinde yaşanan durumlardan birisi değildir? Aşağıdaki ifadelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.(....) Mayoz bölünme sonucu oluşan yumurta ve sperm hücreleri üreme ana hücresi ile aynı sayıda kromozoma sahip olur.(....) Tüm canlıları oluşturan hücreler aynıdır.(....) Mikroskopla ilgili ilk çalışmaları İngiliz bilim insanı Robert Hooke yapmıştır.(....) Çok hücreli canlıları oluşturan hücrelerin hepsi aynı yapıda ve görevde değildir.(....) Kalıtsal özellikler genlerle nesilden nesile aktarılır. Oksijenin yetersiz olduğu durumlarda hidrokarbonların yanması tam olmaz. Tam yanmanın gerçekleşmediği ortamda - - - - gazı oluşur. Bu gaz zehirlenmelere sebep olabilir.Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi ilk dört halife arasında yer almaz? Okul Binaları ve Tesisleri,Eğitim Araç ve Gereçleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Dünya ile birlikte Ay da ............................. etrafında dolanır.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Çıkarmak sözcüğü, hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Sorumluluğunun bilincinde olan bir insan,aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaz. 1- sosyal 2- kurumlardan3- Kızılay4- biridir Yukarıdaki sözcüklerin doğru ve kurallı cümle oluşturacak şekilde sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, yapı bakımından farklıdır? Şiirde genellikle içerik biçimi belirler,ama ondan ayrılamaz. Tersine onunla bir bütün oluşturur.Bir şiirin başarısı,bu bütünün tutarlılık ve güzelliğine bağlıdır.Doğrultu ne denli doğru olursa olsun, eğer biçim zayıfsa içerik de istenen güzelliğe ulaşmaz.Estetikçe yetersiz bir eserin biçimine de en az içeriği kadar önem verilmelidir. Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bütçe türlerinden birisi değildir? "yuvarlak" kelimesinin ingilizcesi hangi seçenekte verilmiştir? 1. Sabah sporu yapmaktadır.2.Üzüntülü veya neşeli olduğunda sigara içmektedir.3.Yemekten önce ellerini yıkamaktadır.Yukarıda Ramazanın babasının yaptığı bazı davranışlar verilmiştir. Ramazan bu davranışlardan hangilerini kendine örnek almamalıdır? Aşağıdakilerden hangisi bir internet tarayıcısıdır? Aşağıdaki durumlardan hangisi namazı bozmaz? Yükselme döneminde önemli ticaret yollarına ( İpek , Baharat , Akdeniz ve Karadeniz ticaret yoları) hakim olan Osmanlı, bu ticaret yollarından beklenilen ekonomik kazanımı elde EDEMEMESİNİN sebebi nedir? Açmak kelimesi aşağıdakilerin hangisinde deyim içinde kullanılmıştır? "Mavi" kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Aşağıda öykü türü ile verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Toprağın üst bölümündeki verimli kısmın rüzgar ve akarsular ile taşınması olayına ne ad verilir? Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.Atatürk bu sözü ile tarihi olayların değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisinin dikkate alınması gerektiğini vurgulamıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ses düşmesi yoktur? 4x + 12 cebirsel ifadesine uygun sözel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? Andy : Mr. Bieber, Im sorry. I amlate. May I come in?Mr. Bieber : - - - - . Come in. Aşağıdakilerden hangisi harekelerden birisi değildir? I Meşrutiyet döneminde hazırlanan Kanun-i Esaside padişah otoritesini sınırlayan herhangi bir madde yoktur. Padişahın tayin ettiği Heyet-i Vükela adı verilen hükümet Meclise karşı sorumlu değildi. II Meşrutiyette ise hükümetin meclise karşı sorumlu olduğu Kanun-i Esaside yapılan değişiklikle hükme bağlanmıştır. Buna göreI.) Hükümdarın yetkileri II Meşrutiyet döneminde kısıtlanmışII.) Osmanlı devleti parlamento bir yönetim benimsemişIII.) Osmanlı Devletinde hukuk devleti anlayışı gelişmiştir.Yargılarından hangisine ulaşılabilir? Büyük Millet Meclisi hangi ilde açılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma araçlarına binerken ve inerken yapılmaması gereken bir davranıştır? 1/7 ' i 3 olan sayının tamamı kaçtır ? Maddenin özelliklerinden hangisi hem görülebilir hem de hissedilebilir bir özelliktir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir