S:1

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde kesme işaretinin kullanımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde kesme işaretinin kullanımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır? sorunun cevabı "Ankarada’ki" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Kuvvet ve ağırlıkla ilgili aşağıda verilen;I. Ağırlık, yerçekim ivmesine bağlı değildir.II. Sürtünme kuvveti temas gerektirir.III. Kuvvet yönlü bir büyüklüktür.yargılarından hangileri doğrudur? Bir grupta veya işte bir kimseye düşen göreve ............ denir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? "Beş milyon beş yüz beş bin beş" okunuşunu söylediği sayı aşağıdakilerden hangisidir? Kayaçların içinde bulunan fosiller incelenerek yerkürenin yaşı ve jeolojik zamanlarda meydana gelen olaylar hakkında bilgi edinilmektedir.Aşağıdaki kayaçlardan hangisinin içerisinde fosil bulundurması beklenir? Aşağıdakilerden hangisinin olumlu bir katkısı yoktur? Bir gün insan, virgülü kaybetti. O zaman zor cümlelerden korkar oldu ve basit ifadeler kul- lanmaya başladı. Lâkin cümleleri basitleştikçe, düşünceleri de basitleşti.Bu paragrafa yakın anlam içeren cümle aşağı- daki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? Anayasamızda değişmesi mümkün olmayan ve değişmesi teklif dahi edilemeyen maddelerin özellikleri aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ülkelerden hangisi Afrika Kıtasında yer almaz? soğuk kelimesi aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamlıdır? Aşağıdakilerden hangisi Türklerin geçmişten günümüze kadar oynadığı geleneksel oyunlardan değildir ? • Çeliğe sertlik vererek direnç kazandırır.• Metal eşyaların parlaklık kazanmasında kullanılır.• Antalyada bulunan fabrikalarda işlenmektedirYukarıda özellikleri verilen maden hangisidir? Devlet yönetimi hakkında verdiği bilgiler nedeniyle Kutadgu Bilig- - - - özelliği gösterir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? CTRL+C kısayolu aşağıdakilerden hangisinin kısayoludur? 12. yy da bütün cisimlerin yer kürenin merkezine doğru bir kuvvetle çekildiğini söyleyen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Bir günde 37 litre süt veren bir inek bir haftada kaç litre süt verir? Toplumun kurum ve kuruluşlarıyla ortak değerlerde birleşmesi ve birlikte hareket etmesine ................................................ denir.Yukarında boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? I- Ürünün TSE damgası II-Ürünün kalitesi III-Ürünün fiyatı IV- Ürünün reklamıBilinçli bir tüketici için,alışveriş yapar­ken yukarıdakilerden hangisi daha az önemlidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tutmak sözcüğü gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ek alarak yeni bir anlam kazanmamıştır? - - - - in the past, but I havent got a car now. 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi nüfus cüzdanında yer almaz? Ürkek bir güvercin gibi gözü korkutulabilecek biri de-ğildi. Ama uzun zamandır kuşkucu denecek kadar alıngan ve gergindi. Yoksulluk onu bitirmişti. Son günlerdeki zorlu koşullar onu kederlendiriyordu. En acil çözüm bekleyen sorunlarıyla ilgisini bütünüyle kaybetmişti. Hayata kararından dönmezcesine küsmüştü.Bu parçanın anlatımında aşağıdaki betimleme türlerinden hangileri ağır basmaktadır? Doğru aydınlatılmış bir ortamda ışık nereden gelmelidir? Örgütler, çevreden belirli girdiler alan, bunları bir üretim sürecinden geçirerek çevreye çıktılar sunan ve kendi içerisinde birbiriyle ilişkili alt sistemler ve işlevlerden oluşan toplumsal sistem olarak tanılayan kuramın adı nedir? Aşağıda verilen karışımlardan hangisi çözelti oluşturmaz? Habeşistanın hicret yeri olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi araştırma sorusu olabilir? İslamiyeti ilk kabul eden Karahanlı hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi haramdır? Bir yerden bir yere itmek için trafikte araçta bulunan, ancak aracı kullanmayan kişiye ne ad verilir? Eğer kalbinin yumuşamasını istiyorsan fakiri doyur, .............. başını okşa. Yukarıdaki hadis-i şerifte boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Okulumuzda 486 erkek öğrenci, 448 kız öğrenci vardır. Okul mevcudu kaçtır? Amerika ‘da Televizyon Yasası 1996dan sonra yapılan tüm televizyonlarda ailelerin çocukları televizyon izlerken onu filtrelemelerini sağlayan ve şiddeti simgeleyen V çipinin taşınmasını zorunlu hale getirmiştir.Parçadan yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir ? 18+19+20+21+22=? İşleminin sonucu kaçtır? Doğada kendiliğinden var olmayan, insan yapımı olan unsurlara beşeri unsur denir. Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma örnek olarak verilebilir? x + 3.(x − 1) = 41 eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır? Aa BB Ee Rr HH genotipli bir bireyden aBErH genotipli gamet oluşma olasılığı kaçtır? Alışverişte yapılan hangi davranış hatalıdır? Su kaynaklarımız gün geçtikçe azalmakta, ileride su sıkıntısı yaşama olasılığımız ise artmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi su sıkıntısı yaşamamak ve kaynaklarımızı bilinçli tüketmek için aldığımız tasarruf tedbirlerinden biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir