S:1

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta konulmalıdır?

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta konulmalıdır? sorunun cevabı "Yarın sinemaya gideceğim" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Kurtuluş Savaşı nda, savaştığımız cephe ve milletler eşleştirilmesinde hangisi yanlış yapılmıştır ? Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin kavramlarındandır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığın sayısını bildiren bir sözcük kullanılmamıştır? İnsanların, savaş, terör, doğal afet nedeniyle bulundukları yeri kendi iradeleri dışında terk etmelerine ne ad verilir? Aşağıdaki yapılardan hangisi solunumla alınan havanın nemlendirilmesini sağlar? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre, çocuğun ailesi yanında kalmasını gerektiren, ailede ölüm, yaralanma, düğün, askere gitme, bağ, bahçe işleri gibi sebeplerle öğrencilerebir yıl içinde okul idarecilerince kaç günü geçmemek üzere izin verilir? Mehmet,boşken kütlesi 180 g gelen bir kavanozun içine bir miktar bal koyup tarttığında 920 g geldiğini görüyor.Buna gore balın kütlesi kaç garmdır? Whenever I need help for my homework, Emin always helps me. He is my buddy because he is - - - - . Özgür bir ortamda, düşüncelerin rahatlıkla açıklanabilmesi olarak tanımlanan düşünce özgürlüğü; insanın aklına her geleni söyleyebilmesi anlamına gelmez. Özgürlük aynı zamanda insana sorumlulukta yükler.Yukarıda verilen bilgilere göre özgürlük hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Mevsimlerin oluşma sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ihtiyaç ve meslek eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine ilişkin yönetmelik gereği,Aday memurlara atandıkları hizmet sınıfı ve görevleriyle ilgili olarak verilen eğitime ne ad verilir? TBMMnin orduları hangi savaştan sonra taarruz savaşlarına başlamıştır? Kişi ölse bile sevabını almaya devam ettiği amellere ............denir. Boşluğa gelmesi uygun olan kelime nedir? Peygamber Efendimizin Kalbi temiz olan, sözü doğru olandır. hadisine göre kalp temizliği neye bağlıdır? Forum ve panelin arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki açıklama kullanılan deyime uygun değildir? Deprem anında aşağıdaki davranışlardan hangisi yapılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olmaya en uygundur? Aşağıdaki cümlelerin hangisi fiil cümlesidir? Aşağıda verilen iklim tiplerinden hangisinin görüldüğü yerlerde rüzgarların aşındırma ve biriktirme faaliyetleri diğerlerine göre daha fazla etkili olmaktadır? Servetifünun neslinin en önemli sanatçılarındandır. Avrupa Mektupları adlı eserinde gezi hatıralarını toplamıştır. Şiirlerinde bireysel konuları tercih eden şairin tek şiir kitabı Tamâttır.Bu parçada kısaca tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Bizlere verdiği nimetlerden dolayı Allaha teşekkür etmeye ne ad verilir? Maddenin ayırt edici özelliklerinden biri sert veya yumuşak olmalarıdır.Aşağıdaki maddelerden hangisi bu özellikten yararlanılarak ayırt edilemez? Aşağıda verilenlerden hangisi gözde görmeyi sağlayan yapılardan değildir? İslam dininde bir kişinin yaptıklarından sorumlu tutulması için iki temel şart vardır. Bu şartlar aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir? Aşağıdaki kelime ikililerinden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır ? Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir? Şehir içinde bir yerden bir yere gitmek için ekonomik (ucuz ) olması açısından aşağıdaki araçlardan hangisi tercih edilmelidir? Saltanatın 1 Kasım 1922de kaldırılmasıyla;I. Egemenliğin millete ait olduğu kesinleştiII. TBMM ülke yönetimine hakim olduIII. Halifeliğin siyasi gücü arttıdurumlarından hangileri gerçekleşmiştir? Türkçede iki ünlünün yan yana gelmesi durumunda araya kaynaştırma sesleri (y, ş, s, n) girer.Aşağıdakilerin hangisinde bu duruma örnek yoktur? Aşağıdaki beyliklerden hangisinin hâkimiyet altına alınmasıyla Osmanlı Devleti hazır bir donanmaya sahip olmuştur? I. I. İnönü SavaşıII. Londra KonferansıIII. Lozan Barış AntlaşmasıIV. Büyük TaarruzYukarıda verilenlerden hangileri TBMMnin siyasi başarıları olarak gösterilebilir? Doğrultuları ve yönleri aynı olan 7 N ve 9 N luk iki kuvvetin net kuvveti (bileşke kuvvet) kaç N dur? Bir bölme işleminde bölen 9, bölüm 37 ve kalan 3 ise bölünen kaçtır? Allah, hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez... (Bakara suresi, 286. ayet)Bu ayetin verdiği mesaja uygun atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Esra: pekmezEren: ayranErol: peynirEmel: simitYukarıdaki öğrencilerin hangilerinin söylediği bitkisel besinlerdir? Ak kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıdakilerden hangisi, Tebük Seferinin özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi duygu, düşünce ve isteklerin yazı, konuşma ve görsel-işitsel araçlarla iletilmesine verilen addır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir