S:1

Bitkilerin insanlar için yararlarını düşünürsek hangisi diğerlerinden farklıdır?

Bitkilerin insanlar için yararlarını düşünürsek hangisi diğerlerinden farklıdır? sorunun cevabı "Kağıt, kitap, defter üretiminde kullanılmak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Bir gün ülkenin kibirli padişahıyla gezgin bir bilgin karşılaşmış. Bilgin, padişahın kibirli olduğunu bildiği için ona hiç ilgi göstermemiş. Kendisine hiç bakmayan bilgini gören padişah çok sinirlenmiş ve veziri onun yanına göndermiş. Vezir, bilgine neden padişaha hürmet göstermediğini sormuş. Bilgin, ‟Padişah, halk sayesinde vardır. Öyleyse o, halkına hürmet etsin. demiş. Bu sözleri beğenen padişah, bilginin yanına gelip ‟Bana üç öğüt ver. demiş. Bilginin yüzüne aydınlık bir gülüm- seme yayılmış. Padişaha, ‟Dünya hayatının süsüne aldanma. Kendini Kafdağında sanma. - - - - diye öğütte bulunmuş.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ihtimal söz konusudur? Kuran-ı Kerimi baştan sona okumaya ne ad verilir? Tanzimat Edebiyatı Dönemi sanatçıları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 9 m kaç cmdir? Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım ve temizliklerimizden birisi değildir? Demokrasi ve demokratik bir yönetimin sağlanması için gerekli olan temel değerler aşağıdakilerden hangisidir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre mazeret izni ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Oyuncak arabanın fiyatı 8 liradır. 4 arkadaşına oyuncak araba hediye etmek isteyen Ali kaç lira öder? Yoksul olmasına rağmen baş-kalarına el açmayan ve dilencilikten kaçınan kişilerin bu davranışı Kuran-ı Kerimde aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmiştir? Üretici ya da satıcıların belli bir zaman aralığında ve bir fiyat karşılığıpiyasaya sürdükleri mal ve hizmet miktarına ne denir? 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanuna göre Merkezî yönetimkapsamındaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumları, idare faaliyetraporlarının birer örneğini aşağıdakilerin hangisi ve hangilerine gönderir? Toplantıların düzenleniş nedeni aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin bağlaşığı olduğu devletlere yardım ettikleri cephelerdendir? Hücrede sayısı genellikle bir tanedir. Tüm hücresel faaliyetlerin yönetimi birada gerçekleştirir.Yukarıda özellikleri verilen aşağıdakilerden hangisidir? I. GlikozII. AntibiyotikIII. MikotoksinVerilen maddelerden hangileri küf mantarlarınca üretilebilir? Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanlara D yanlış olanlara Y yazınız.(...) Aile toplumu oluşturan en küçük sosyal yapıdır. Temel eğitim ailede başlar.(...) Çocuk hakları sözleşmesine göre her insan 15 yaşına kadar çocuk sayılır.(...) Çevresine göre alçakta bulunun geniş verimli düzlüklere plato denir.(...) Karadeniz ikliminde yazları serin, kışları ılık ve her mevsim yağışlıdır.(...) Yüksek bir yerden kopup yuvarlanan büyük kar kütlesine hortum denir. Aşağıdakilerden hangisinin karışım değildir? Kilosu 10 lira olan zeytinden 4 kilo alan Cem satıcıdan 16 lira para üstü aldığına göre satıcıya kaç lira vermiştir? Yaşadığı toplum içinde kendine göre özellikleri olan kişiye ne denir? 9 - 5 - 2 kaç eder? Yazmak - DinlemekYukarıdaki kelimelerin İngilizce karşılığı hangi seçenekte doğru verilmiştir? "Kameraya al" cümlesinde kaç ünsüz harf kullanılmıştır? Aşağıda verilenlerden hangisi trigliseritlerin yapı taşı olan gliserol molekülünün yapısında bulunan elementlerden biri değildir? Bir maddenin suda yüzüp yüzmediğini hangi duyu organımızla algılarız? 1-Kalınlığı her yerde aynı değildir. 2-Dünyanın tüm yüzeyini kaplar. 3-Üzerinde insan, hayvan ve bitki yaşar. Yukarıda özellikleri verilen katman hangisidir? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır ? Aşağıdakilerden hangisi sadece başımızda bulunan bir duyu organı değildir? Aşağıdakilerden hangisi eroz-yonu hızlandıran durumlardandır? Al yazmalı selvi boylum. Cümlesinde geçen ‘al ‘ sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir? Efendimizin gönderdiği davet mektubunu yırtan İran hükümdarı kimdir? Birçok kil minerali vardır. Bunlardan en saf olanı kaolindir. Kaolinin formülü aşağıdakilerden hangisidir? Yapılan iyiliğin kıymetini bilip değerini dile getirmek, iyilik edeni övmek, Allaha teşekkür etmek anlamında kullanılan kavram hangisidir? Birleşmiş Milletler Örgütü (BM), aşağıdaki savaşların hangisinden sonra kurulmuştur? Bilimsel araştırma yapan bir kişi konu ile ilgili bilgiyi topladıktan sonra aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Read the dates: 09. 09 Osmanlılarda, aynı meslekten olanların karşılıklıyardımlaşma esasına göre birleşerek meydanagetirdikleri özel teşkilatlara verilen ad,aşağıdakilerden hangisidir?A) LoncaB) ZeametC) KadırgaD) Enderun Hangisi yanlıştır? Yeteri ve uygun besinler almamıza ne denir? İyilik yap denize at, balık bilmezse Halik (Allah) bilir.Yukarıdaki atasözünde anlatılmak istenen nedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir