S:1

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? sorunun cevabı "Koyunun yününden faydalanırız." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Bir ürünün kimlik kartı diye kısaca tanımlayabi- leceğimiz kavram, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilenlerden hangisi dolaşımla ilgili bir yapı ve organ değildir? Aşağıdakilerden hangisi, insanlar arasındaki farklılıklara örnek gösterilemez? Açık hava basıncı deniz seviyesinden yukarılara çıkıldıkça azalır. hipotezini ispatlamak isteyen Gül aşağıdaki etkinliklerden hangisini yapmalıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir kelimeyle ifade edilebilecek bir kavram birden fazla kelimeyle ifade edilerek dolaylama yapılmıştır. Hacda Safa ve Merve tepeleri arasında yedi kere gidip gelmeye ne denir? Bilgisayarın çalışması için gerekli olan, elle tutulup gözle görülen bilgisayar parçalarına ...............................denir. Boş bırakılan yere uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir? Bütün canlılar beslenirler, büyürler ve hayatlarının sonunda ........ cümlenin sonuna hangi ifade gelmelidir? İnsanlar büyüdükçe aşağıdakilerden hangisi değişmez? Yüksek atlama yapan bir sporcu neden belli bir yüksekliğe ulaşmakta zorlanır? Eskiden insanlar uzaktakilerle ne ile konuşabilirdi? Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi biten bir eylemi ifade eder? Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlarla Bizans arasında yapılan ilk savaştır? En modern toplumlardan en ilkel kabilelere varıncaya kadar her seviyeden insanın bir yüce varlığa inandığı görülmektedir.Bu durum aşağıdakilerden hangisi örnek oluşturur? Aşağıdakilerden hangisi HılfulFudulun kuruluş amaçlarından biri değildir? Hem zamir hem sıfat olarak kullanılabilen kelime hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinin yuvası toprak altındadır? B​ilgisayar başında düzgün oturan bir çocuk için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Satışın temel ilkelerine aykırı bir açıklama hangi seçenekte verilmiştir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi doğru yazılmıştır? Evimizi su basması durumunda elektrikle ilgili bir sı- kıntı olmaması için ilk olarak yapmamız gereken aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Nüfusun dağılışını etkileyen doğal ve beşeri etkenler vardır.Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışını etkileyen beşeri etmenlerden biri değildir? Aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır? Komşu komşunun külüne muhtaçtır.Verilen atasözünün ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazalım.( ) Isı, ışık ve ses gibi kütlesi ve hacmi olmayan varlıkları madde olarak nitelendiremeyiz. ( ) Ses doğrusal halde yayılır. ( ) Sıvının bulunduğu kap ile sıvının toplam kütlesine net kütle denir.( ) Hava, su, toprak, taş, kalem, silgi gibi boşlukta yer tutan ve kütlesi olan varlıklar birer maddedir.( ) Rüzgar yapay ses kaynağıdır. İbraniler yaradılış yılını, Yunanlılar ilk olimpiyat oyunlarının yapıldığı yılı, Müslümanlar Hicret yılını, Hristiyanlar ise Hz. İsanın doğduğu yılı takvimlerinebaşlangıç olarak seçmişlerdir.Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? "Sesleniyorum " kelimesi kaç harf ve heceden oluşmuştur? Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı dönemindeki cephelerimizden biri değildir? Fatma is a hardworking student. Her marks are .................... than mine.A) easierB) luckierC) hotterD) better Türk halkının kurtuluş savaşına topyekün katılması ilk defa ne ile gerçekleşmiştir? Pareto ilkesine göre toplam etkinin % 80i etkenlerin % 20sinden gelir. Örneğin; bir gruba verilen görevin % 80i grup üyelerinin % 20si tarafından tamamlanmıştır. Bu da bize grup üyelerinin bazılarının gruba katkıları arasında büyük farklılıklar olduğunu gösterebilir.Buna göre bu durum İşbirlikli Öğrenmenin hangi ilkesi ile çelişir? Aç kuşları doyurmak için pencereyi açtı. Cümlesinde aç sözcüğünün anlam özelliği nedir? Aşağıdakilerden hangisi kaza nedeni değildir? Sivas Kongresinin kararları çerçevesinde halkı doğru bilgilendirmek amacıyla yayımlanan ve Atatürkün Benim gazetemdediği gazete aşağıdakilerden hangisidir? Yarım kilogram patates 50 kuruştur. 5 kilogram patates kaç kuruş olur? 4 tane 250 gram ile 7 kilogram kaç kilogram eder? Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden değildir? 16 923 + 58 147 işleminin sonucu aşağıdaki sayılardan hangisine daha yakındır? Aşağıdaki olaylardan hangisinde temas gerektiren kuvvetler etkilidir? I. Coğrafi koşulların ve dış etkilerin neden olduğu kültürel farklılaşmayı ortadan kaldırmakII. Dili İngilizce olan ülkeler ile kültürel ilişkilerin geliştirilmesiIII.Türk kültürünün araştırılması, geliştirilmesi ve korunmasıYukarıda verilenlerden hangileri 1993 yılında kurulan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOYun amaçları arasında yer alır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir