S:1

Aşağıdakilerden hangisi sebze değildir?

Aşağıdakilerden hangisi sebze değildir? sorunun cevabı "erik" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Atatürk, II. Dünya Savaşının belirtilerini ölmeden önce fark etmiş ve Türkiyenin bu savaşta tarafsız kalması gerektiğini söylemiştir.Bu açıklamada Atatürkün hangi kişilik özelliği vurgulanmıştır? five + ten = ? • Toprak birliği• Soy birliği• Dil birliğiYukarıda verilenler aşağıdakilerden hangisini meydana getiren unsurlardandır? Bir manavın 58 kg elması var. Sırayla 4, 5, 6, 3, 7 kg ını satıyor.Geriye kaç kilogram elma kalmıştır? I. KarbonhidratlarII. ProteinlerIII. YağlarIV. VitaminV. MineralVI. SuYukarıdaki besinlerden hangisi ince bağırsakta sindirime uğrar? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yükseköğretimin amaç ve görevlerinden değildir? 94 tane misketimin bir kısmını arkadaşıma verdikten sonra bana 47 tane misket kaldı. Acaba arkadaşıma kaç tane misket verdim? Aşağıdaki dizelerden hangisi bir taşlamadan alınmış olabilir? Aşağıdaki yerlerden hangisi diğerlerine göre daha güvenlidir? Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır? Hangisi İslamiyetten önce Arabistanda var olan inançlardan değildir? Kemer – pantolon kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır? Sevilin 375 TLsi var. Parasının 4/15i ile giyecek, 3/15i ile de ayakkabı alıyor. Sevilinin elinde kaç TL kalmıştır? Ana babalar, ne kendi istemelerini ne de toplumdaki değer yargılarını değil, çocuklarını düşünebilseler, onların ilgi ve yeteneklerine saygılı olabilseler çocukları daha mutlu, daha başarılı, daha üretken olacaktır.Parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki gazlardan hangisinin atmosferdeki oranının artması küresel ısınmaya daha fazla etki eder? Ceza mahkemelerinde sanığın yüklenen suçu işlemediği ya da fiilin suç olmadığı anlaşıldığında mahkemenin verdiği karara ne denilmektedir? Olguyu görüşten ayıran en önemli fark, herkesçe biliniyor ve kabul ediliyor olmasıdır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi bir olguyu dile getiren cümledir? Aşağıdaki olaylardan hangisi çevremizde meydana gelen hava olaylarından değildir? İradeli insanlar bir işe başlamadan önce o işle ilgili karşılarına çıkabilecek sıkıntıları, zorlukları peşinen kabullenirler. Yaşadıkları sorunları çözmek için sonuna kadar uğraş verirler. Bu sayede çalışmaları sırasında morallerini asla bozmazlar ve sabırla çalışarak işlerini başarıyla sonuçlandırırlar. Maymun iştahlılar yani hevesi çabuk geçenler ise çok geçmeden işten sıkılır, yeni bir işe başlamak isterler ya da küçük bir sıkıntı karşısında o işi yarım bırakırlar. Böyle davrandıkları için de genellikle başarısız olurlar.Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Melek aşağıdaki çarpma işlemlerini kısa yoldan yapmıştır.Melek'in yaptığı işlemlerden hangisi yanlıştır? Okulumuzda ağaç dikmenin önemini anlatan bir kurumdan bilgi aldık.Bunu söyleyen bir öğrenci hangi kurumdan bahsediyor olabilir? Zebur​ hangi peygambere indirilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dönüşlü fiil kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi zararlı alışkanlıklara başlama nedenlerinden biri değildir? 5. Sınıfa giden Azranın en temel hakkı aşağıdakilerden hangisidir? Sivas kongresinin önemli sonuçlarından biri de Amasya görüşmelerinin yapılmasını sağlamasıdır. Amasya görüşmelerinde Temsil Heyeti ile İstanbul Hükümeti arasında anlaşmaya varılan konular arasında aşağıdakilerden hangisi vardır? Zeynep, tanesi 3 TL olan ipin 1 tanesinden 20 çift çorap örüyor.Çorapların çiftini 2 TLden satan Zeynep 60 çift çorap sattığında eve kaç lira katkı sağlar? Türkiye Nüfus Haritasını inceleyen bir öğrenci, nüfusun öncelikle Marmara Denizi çevresinde yer alan illerde (İstanbul – Bursa - Kocaeli) yoğunlaştığını görür. Bu durumda bölgenin hangi özelliğinin etkisi olduğu söylenemez? Şayet yerde ve gökte Allahtan başka ilahlar olsaydı yerin ve göğün düzeni bozulurdu...(Enbiyâ suresi, 22. ayet)Bu ayette aşağıdaki inanç biçimle- rinden hangisi vurgulanmaktadır? I. Tam sayıların mutlak değeri daima pozitiftir.II. Negatif bir tam sayının mutlak değeri kendisinden küçüktür.III. Negatif tam sayılar küçüldükçe mutlak değeri büyür.Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? İki basamaklı en büyük çift sayının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına D, yanlış ise Y yazınız. (....) Avrupa Hun devleti en parlak dönemini hükümdar Attila zamanında yaşadı. (....) Kavimler Göçü sonucunda Avrupa uzun süre siyasi açıdan karışıklıklar içinde kaldı(....) İslamiyet gelmeden önce de Arap Yarımadasında siyasi birlik vardı.(....) İslamiyetin gelmesiyle beraber kölelik yasaklandı ve kadına verilen değer artt Aşağıdakilerden hangisi sanat felsefesinin alanına girmez? Mondros Ateşkes Antlaşmasının ardından bazı devletler ülkemizi işgal etmeye başladılar. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Derinden derine ırmaklar ağlarUzaktan uzağa çoban çeşmesiEy suyun sesinden anlayan bağlarNe söyler şu dağa çoban çeşmesiBu dizelerde aşağıdaki varlıklardan hangisi kişileştirilmemiştir? Hangi kelimenin yazımı yanlıştır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre devlet memurlarının yıllık izin süresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi, devlet yönetimindeki değişik toplumsal kesimleri kanun önünde eşit sayar? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimede ünsüz benzeşmesi vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir