S:1

Aşağıdakilerden hangisi meyve değildir?

Aşağıdakilerden hangisi meyve değildir? sorunun cevabı "ıspanak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
I. MuhtarII. BelediyeIII. KaymakamlıkIV. İl Genel MeclisiYukarıdakilerden hangisi yerel yönetim organlarından biri değildir? I- Cebelü yetiştirmeII- Vergi toplamaIII- Köylüyü yargılamaIV- Toprağın işletilmesini sağlamaYukarıdakilerden hangisi tımar sahibinin yetkilerindendir? Hangisi eylem olarak kullanamaz? Hz. Muhammed(s.a.s.), Medinede Mescid-i Nebi yanında defnedilmiştir. Buraya çiçekli cennet bahçesi anlamına gelen ............... denilmiştir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Konferanslarda aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi daha az kullanılır? I. Ahmet döneminde Ekber ve Erşed Sistemine geçilmesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? Dünyada, barış ve dostlukları pekiştiren ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlenmektedir.Aşağıdakilerden hangisi bu etkinliklerden biri değildir? Bakterilerde gözlenen konjugasyon olayı için,I. Sonucunda bakteri sayısı artmaz.II. Oluşan bakteriler genetik olarak birbirinin aynısıdır.III. Oluşan bakteriler ortam koşullarına karşı dayanıksızdır.verilenlerden hangileri kesinlikle doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin ilerlemesinin zararlarından biridir? Mustafaya öğretmeni MOR KALEM hediye etmiştir.Mustafa bunu ingilizce ifade etmişse aşağıdakilerden hangisini söylemiştir? Aşağıdakilerden hangisi Ay'ın evrelerinden biri değildir? Cumhuriyet tarihinin ilk anayasası aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki konuşma biçimlerinden hangisi doğrudur? Hangisi Peygamberimiz Hz.Muhammedin yaşamında uğraşlarından biri olmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi okulda uymamız gereken kurallardan değildir? Bir çıkarma işleminde eksilen 13 artırılır, çıkan 13 azaltılırsa fark nasıl değişir? Hangi cümlenin sonuna nokta konmaz? Sabah evden çıkarken çok güneş vardı.Annem:Şapka tak yavrum güneş seni rahatsız etmesindedi.Bende şapkayı takıp oh be çok rahatladımdedim.Parkta arkadaşlarımla buluştuk.Hava çok güneş olduğu için oynamadık gölgede oturup sohbet ettik. Annesi neden şapka takmasını istemiş? Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir? "Tanrı gibi gökte olmuş Türk Bilge Kağanı, bu zamanda oturdum. Sözümü tamamen işit. Bilhassa küçük kardeş yeğenim, oğlum, bütün soyum, milletim güneyindeki Şadpıt beyleri kuzeydeki Tarkat, Buyruk beyleri, Otuz Tatar, Dokuz Oğuz beyleri milleti! Bu sözümü iyice işit, adamakıllı dinle!"Bu metnin anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi dini oluşturan temel unsurlardan biri değildir? Bir kitabı 5 günde okuyan Murat her gün bir önceki günün iki katı kadar sayfa okumuştur.1.gün 6 sayfa okuduğuna göre 5 günde kaç sayfa okumuştur? İkinci Dünya Savaşı sırasında bir milyona yakın erkek savaşa girme olasılığı nedeniyle askere alındı. Nüfusun dinamik ve aktif kısmını oluşturan bu nüfus, tarım ve sanayide iş gücü kaybı anlamına geliyordu. Ayrıca, erkek nüfusun büyük oranda silah altında olması, evlilik ve doğum oranlarını azalttı; nüfus artış hızı düştü.Bu bilgiye göre İkinci Dünya Savaşı hangi alanlarda Türkiyeyi olumsuz etkilemiştir? Aşağıdakilerden hangisi diğer dinleri öğrenmenin Müslümanlara sağladığı yararlardan biri değildir? Çok partili hayata geçiş denemelerinde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası aşağıdaki olaylardan hangisiyle kapatılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi destek ve hareket sisteminin görevlerinden değildir? Ailemiz ile ilgili bilgileri büyüklerimizin anlattıkları ile öğrenmeye ............... denirYukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelirse doğru olur? 8 dönümlük bir arsa baba tarafından 5 çocuğuna eşit olarak paylaştırılıyor.Buna göre, her birine kaç m² arsa düşer? Herhangi bir şahsın soyunu gösteren çizelge veya ağaç tarzındaki şemaya ne denir? Sen güvercinleri sever misin?Cümlesinin İngilizce karşılığı hangisidir? Müslümanların beyaz elbiseler giyerek hac veya umreyi tamamlayıncaya kadar diğer zamanlarda yapılması yasak olmayan bazı davranışlardan uzak durmaya ne ad verilir? Bir sürahide 2400 mL meyve suyu vardır.Bu meyve suyunun yarım litresini Ahmet ve çeyrek litresini Faruk içmiştir. Buna göre sürahide kaç mL meyve suyu kalmıştır? Orta Asya;1. Türklerin tarih sahnesine çıktığı yerdir.2. Türkler dünyanın birçok yerine buradan yayıldılar.3. Türklerin ilk anayurdudur.4. Türkler buraya Avrupa kıtasından gelip yerleşmişlerdir.bilgilerden hangisi doğru değildir? Spagettinin İtalyadan, ulusçuluk fikrinin Fransadan, tütün içmenin Amerika yerlilerinden, yoğurdun Türklerden, dünyaya dağılması kültürle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır? Bir milleti ayakta tutan da yok olmasına neden olan da o milletin genç nesilleridir. Bir milletin gençliği, gelenek ve göreneklerinden uzak; diline, tarihine, kültürüne yabancı bir şekilde yetiştirilirse o zaman o millet kendi geleceğini kendi elleriyle karartıyor, kendi yok oluşunu hazırlıyor demektir. Onun içindir ki bugünkü genç nesillerin kültürel değerlerimizi tanıyıp bilmesi, hayati derecede önem arz etmektedir.Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 4725 g şekerin üzerine 7 kg 275 g daha şeker ilave edersek kaç kg şekerimiz olur? Hz. Muhammed (sav.)e vahiy geldikten sonra Hz. Hatice, Hz. Muhammed (sav.)i amcasının oğlu Varaka bin Nevfelin yanına götürdü. Varaka,hem ilahî dinler, hem de Tevrat ve İncil hakkında bilgi sahibi bir kimseydi. Varaka, Hz. Muhammed (sav.)i dinledikten sonra şöyle dedi: Sen bu ümmetin peygamberi olacaksın.Bu olay aşağıdaki yargılardan hangisini doğrulamaktadır? Aşağıdaki fiillerin hangisine –yor eki eklendiğinde ünlü daralması gerçekleşmez? Bir tuhafiyeci 80 mendil alıyor. Bu mendillerin 5/8 satıyor. Kaç mendili kalır? Bir toplumda zaman içinde ortaya çıkan vekuşaktan kuşağa iletilen kültürel birikimlerene ad verilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir