S:1

Aşağıda verilen sivil toplum kuruluşlarından hangisi doğayı ve çevreyi korumak için çalışmaz?

Aşağıda verilen sivil toplum kuruluşlarından hangisi doğayı ve çevreyi korumak için çalışmaz? sorunun cevabı "Arama Kurtarma Derneği" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki virgül kaldırılırsa cümlenin anlamı değişir? Aşağıdakilerden hangisi, sağlığa etki eden bünyesel etmenlerdendir? Aşağıdakilerden hangisi milli güvenlik kurulunun üyesi değildir? Bir ayakkabı mağazası tüm ayakkabı fiyatlarına % 25 indirim yaptığında bir günde satılan ayakkabı sayısının % 40 arttığını görüyor.Buna göre bu mağazanın kasasına bir günde giren para yüzde kaç artmıştır? Aşağıdaki olaylardan hangisi çevremizde meydana gelen hava olaylarından değildir? Microsoft Office PowerPointte efekt eklemek için hangi yolu kullanırız. Kadınlar Türkiyede ilk kez milletvekili seçimlerine ne zaman katılmıştır? İki üçgenin benzerlik oranı 1/5 ‘dir. Bu üçgenlerden küçük olanın alanı 3 cm2 ise büyük olan üçgenin alanı kaçtır? 120 sayısının %0,5 i kaçtır? Üzüntüsünden hiçbir şey söylememek anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi peygamberimize inen ilk ayettir ? Bir çıkarma işleminde eksilen 6117 çıkan 3024 ise fark kaçtır ? Gül bahçesi... Kırmızı( ) pembe güller... Çevreyi gül kokusuna boğan rengârenk güllerin yetiştiricisi ihtiyar bir bağcı değil miydi( ) Bahçede değil de sanki kalbinde büyütüyordu tomurcukları( )Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Ramazan ayında bir kişinin Kuranı Kerim okuyup diğerlerinin de okunan Kuranı dinlemesine ne denir? I. Okul öncesi eğitim ve ilköğretimde hizmetler genel olarak; öğrencinin kendisi, öğretmeni/öğretmenleri ve ailesi tarafından yetenek, beceri ve diğer özelliklerinin fark edilmesine, öğrencinin yetiştiği ortamın iyileştirilmesine, bireysel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesine yöneliktir.II. Ortaöğretimde hizmetler genelde; üst öğrenime, meslek alanlarına ve mesleğe yönelmede, etkili öğrenme ve çalışma becerileri geliştirmede, bireysel ve sosyal gelişimin sürdürülüp yetişkin yaşamına hazırlanmada yoğunlaşır.III. Yaygın eğitimdeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri genelde kursiyerlerin mesleğe ve işe yönlendirilmesini, iş yaşamına hazırlığı, bireysel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesini kapsar.Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre öğretim kademelerine göre rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? 390 sayısı ile aşağıdaki sayı okunuşlarından hangisinin arasına = sembolü kullanabiliriz? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? İnternet aracılığı ile yapılan haberleşmede aşağıdaki hangi adres kullanılır? 47 kişilik bir sınıfta her sıraya en fazla 2 öğrenci oturacaktır. Hiçbir öğrencinin ayakta kalmaması şartı ile en az kaç sıra gereklidir? Bu mektuplarda konu hizmettir. Bu hizmet; sipariş, satış, borç alıp verme, bilgi isteme ya da bir konuda şikâyet olabilir. Dil, herhangi bir yanlış anlaşılmaya yolaçmayacak şekilde sade ve anlaşılır şekilde kullanılır. Gereksiz ayrıntılara yer verilmez.Bu parçada söz edilen mektup türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki gazlardan hangisinin atmosferdeki oranının artması küresel ısınmaya daha fazla etki eder? Harf inkılabının Türk halkı tarafından benimsenmesi için yapılan ilk faaliyet nedir? ‘‘ Arılar öldüğünde insanlar en fazla dört yıl yaşayabilir Albert EinsteinAlbert Einstein bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir? ... Peygamber size ne verdiyse alın, size neyi yasakladıysa ondan da sakının... (Haşr suresi, 7. ayet.) ayeti aşağıdakilerden hangisini emretmektedir? My brother was sleeping while - - - - . Abim 15 günlüğüne tatile gitti. 4 gün geçtiğine göre abim kaç gün sonra gelecektir? 19. yüzyılın ikinci yarısında romantizme tepki olarak doğ-muştur. Eserlerde duygular, okuyucuda gerçeklik duygusu oluşturacak şekilde anlatılır. Bu akımın dünya edebiya-tındaki başlıca temsilcileri Balzac, Stendhal, Dostoyevski, Çehovdur. Bu özellikler aşağıdaki edebî akımlardan hangisine aittir? Bölümün 27 ve bölenin 6 olduğu kalansız bir bölme işleminde bölünen sayı kaçtır? Marmara Denizi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Çocuk Hakları Sözleşmesine göre aşağıdaki sorumluluklardan hangisi çocuklara verilirse sözleşme ihlal edilmiş olmaz? Elif matematik yazılılarının ilk ikisinden 61 ve 56 almıştır. Notlarının ortalamasının 70 olması için Elifin üçüncü yazılıdan kaç alması gerekir? I.Canlı bir varlıktır. II. Uyku halindedir. . III. Yeni bir canlı oluşturabilir.Yukarıdaki özelliklere sahip olan varlık, hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Kuvvetin birimi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? Aşağıdakilerden hangisinin fethi Karadenizde egemenlik sağlamaya yönelik değildir? Dört yüz iki" sayısının rakamla yazılışı nasıldır? Çoğunluğun bir şeye doğru demesi, acaba gerçekten onu doğru yapar mı, çoğunluk yanılmaz mı? Tarih, çoğunluğun da yanıldığını gösteren olaylarla doludur.Bu parçada bilginin doğruluk ölçütlerinden hangisi eleştirilmektedir? Aşağıdaki seçeneklerde ahiretle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Yüce Allahın yapılmasını emrettiği şeyleri yapmak, yasaklarından da kaçınmak anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 6 deste gülü 5 erli gruplar halinde kaç vazoya dağıtabiliriz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir