S:1

Aşağıdakilerden hangisi toprağa karıştırıldığında toprak kirliliğine neden olmaz?

Aşağıdakilerden hangisi toprağa karıştırıldığında toprak kirliliğine neden olmaz? sorunun cevabı "Sebze ve meyve atıkları" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Hangi cümlede eş anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? Hangi cümlede karşıt anlamlı iki sözcük bir arada kullanılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi takım çalışmasına örnek olamaz? Atatürkün annesinin adı nedir? T.C. Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görev ve yetkilerinden değildir? Taban yarıçapının uzunluğu 4 cm, yüksekliği 9 cm olan dik dairesel silindirin yanal alanı kaç santimetrekaredir? (r yerine 3 alınız.) İnsanın fizyolojik yapısı gereği duyabileceği ses frekans değer aralığı kaç Hzdir? Aşağıdaki karışımlardan hangisi süzme yöntemiyle ayrıştırılamaz? Kanunla oluşturulan tekele ne ad verilir? Bisiklet kullanırken nasıl davranmalıyız? Madencilik, seramik ve mobilyacılık alanlarında eserler verdiler. Başkentleri Tuşpaya kale ve su kanalları yaptılar.Yukarıdaki anlatım aşağıdaki medeniyetlerden hangisine aittir? Tarih yazmak,tarih yapmak kadar mühimdir,yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.Atatürkün bu sözü doğrultusunda 1931 yılında kurulan,kurum aşağıdakilerden hangisidir ? Yuvarlak şekilli bakteriler,a. tek olanlarb. koloni oluşturan, ikili gruplar şeklinde olanlarc. koloni oluşturan, uzun zincir oluşturmuş halde olanlard. koloni oluşturan, üzüm salkımı şeklinde olanlar şeklinde sınıflanır.Buna göre aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi, devlet memurunun adaylık dönemi ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Esirlerin okuma yazma öğretimi karşılığında serbest bırakıldığı savaş hangisidir? Türk toplumunu akıl ve bilimi esas alarak her alanda çağdaşlaşmasını hedefleyen düşünce sistemine .............. denir. Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir. Allah, kimseye gücünün üstünde bir yük yüklemez.Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kazandığı kö- tülük de kendi zararınadır. (Bakara suresi, 286. ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılamaz? Kim bir mümin kardeşinin sıkıntısını giderirse Allah da kıyamet günü onun bir sıkıntısını giderir. Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Bir yazının boyutunu,rengini, şeklini değiştirmek için hangi menü kullanılır? Dünya hayatının son bulma anına ne ad verilir? .Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Wordde yapabileceğimiz işlemlerden değildir? Aman ortaya basma ( ) cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti koyarız? Mahkeme salonunda duruşma yapılırken hakimin beyanını alacağı kişileri içeriye çağıran, oturacakları yeri gösteren ve hakimlerin duruşma salonunun düzeni ile ilgili talimatlarını taraflara bildiren ve uygulayan görevliye........... denir.Yukarıdaki boşluğa yazılması gereken kelime aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi grup olarak değerlendirilemez? Gelecekte Dünya nüfusunda aşağıdakilerin hangisinde artma beklenmektedir? Türklerin ikinci millî alfabesi, aşağıdakilerden hangisidir? 1. Su 2. Doğalgaz 3. Elektrik 4. ToprakYukarıdaki verilenlerden kaç tanesi doğal kaynaktır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi koligatif özellik değildir? Ulaşımın _______________ yapıldığı araçlar uçaklardır. cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir? Akarsu aşındırmasının son safhasında ortaya çıkan hafif dalgalı düzlüklere ne ad verilir? Tasavvufi düşüncenin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır? Son peygamber kimdir? Aşağıdakilerden hangisi Hanefi mezhebi mensuplarının yoğun olarak bulunduğu ülkelerden biri değildir? Maddelerin sıcaklıklarını..........................ile ölçeriz. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Türk milleti, Atatürkün önderliğinde bir çok hak ve özgürlüğe kavuşmuştur.Hangisi bu hak ve özgürlüklerden değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yapısı diğerlerinden farklıdır? Doğadaki bütün canlıların yuvası vardır. Aşağıdaki canlılarla yuvaları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Karadeliklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir