S:1

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Yönümüzü belirtirken sadece ana yönleri kullanırız." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Hz. Muhammede (s.a.v.) gönderilen son ve hak din seçeneklerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, birbiriyle zıt anlamlı sözcükler yoktur? 2017 yılı nüfus sayımına göre ilçemizde 46.069 erkek ve 47.486 kadın yaşamaktadır. Buna göre Erbaanın nüfusu toplam kaç kişidir? Aşağıdakilerden hangisi manevi temizliğe örnektir? 726 sayısında 7 rakamının basamak ve sayı değerleri toplamı kaçtır? Işığın bir metal yüzeye çarptığında yüzeyden uygun şartlar sağlandığında elektron koparması olayına ne ad verilir? Akdeniz açıklarında kaçak göçmen taşıyan bir gemi battı. Gemideki göçmenleri kurtaran Maltalı bir denizci ( ) Göçmenleri bulduğumuzda hepsi susuzluktan ölmek üzereydi. dedi ( ) Olayı Avrupanın Utancı başlığıyla kapak konusu yapan İngiliz Independent gazetesi ( ) bu 27 göçmenin yine de şanslı olduğunu çünkü aynı bölgede son beş gün içinde dört ayrı teknenin batması sonucu toplam 120 Afrikalının öldüğünü bildirdi( ) Bu haber yazısında ayraçla gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Eski Türkçede mal mülk anlamında kullanılan (tavar) davar sözcüğü, günümüzde sadece koyun, keçi sürüsü anlamında kullanılmaktadır. Aynı şekilde oğlan sözcüğü eski Türkçede hem kız hem de erkek çocuğu karşılarken günümüzde sadece erkek çocuğunu karşılamaktadır.Bu duruma verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? ........... etmedikçe cennete giremezsiniz; birbirinizi sevmedikçe de .......... etmiş olmazsınız.Verilen hadisteki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi birleşik sözcük değildir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kuran-ı Kerim hangi halife döneminde çoğaltılmıştır? Hangi eşleştirme yanlıştır? Fadiş nine, torunu Perinaza şöyle öğüt verir: Sen benim söylediğim tüm övgüleri hak ediyorsun, yeter ki - - - - Bu metin aşağıdakilerden hangisiyle tamamla- nırsa Perinazın olumsuz bir kişilik özelliğinin de olduğu anlaşılır? 1246 sayısının yarısının 356 eksiği olan sayı kaçtır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) vardır? Tahtaya çakılan bir çiviyi yerinden çıkartmak için kuvvetin hangi etkisini kullanırız? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin, hece sayısı en fazladır? Bir kamyonun boş iken ağırlığı, 1650 kg dır. Odun yüklenip tartıldığında ise 5 ton geldiğine göre kamyon da kaç kg odun vardır? Bugünkü dersimizde Arif Nihat Asya ( )nın ( ) Bayrak ( ) şiirini inceleyeceğiz ( ) dedi ( )Sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? ..................aslan noktalı yere hangisi yazılırsa aslanın durumunu bildirmez? Aşağıdakilerden hangisi Devletin insan haklarıyla ilgili ödevlerinden biri değildir? Faruk pazartesi günü 3, salı günü 3, çarşamba günü 3 er tane ilaç içti.Toplam kaç tane ilaç içmiştir? Metinler; öğretici metinler, sanatsal metinler olarak iki grupta sınıflandırılır.Aşağıdakilerden hangisi, metinlerin sınıflandırılmasında göz önünde bulundurulan ölçütlerden biri değildir? Üç Amerikalı iş arkadaşının (Chad Hurley Steve Chen ve Jawed Karim) eğlence için açtıkları daha sonra Google tarafından satın alınan, kısaca "Video Paylaşım Sitesi" olarak adlandırabileceğimiz bir web sitesidir.Yukarıda bahsedilen site aşağıdakilerden hangisidir? Bir çıkarma işleminde eksilen 1932, fark 667dir. Bu işlemde çıkan kaçtır? Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı'na Al­manya'nın yanında girmiştir. Osmanlı Devleti'nin bu tercihinde Almanlara duyu­lan güvenden çok, İtilâf Devletlerine duyu­lan güvensizlik daha etkili olmuştur.Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki yar­gıyı destekleyen bir gelişme değildir? 6 birlik + 4 yüzlük + 7 onluk olarak çözümlenen sayı kaçtır? Bilgisayar yere düşünce çok üzüldüm. Cümlesinde hareket bildiren kelime hangisidir? Asya Hun Devleti Çinlilerin etkisi ve entrikaları ile sarsılmış, Çin hakimiyetine girmemek için büyük mücadeleler vermiştir. Aşağıdakilerden hangisi Çinin Türklere karşı uyguladığı entrikalardan biri değildir? 62 + 42 = işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Mustafa Kemalin çocukluğu ve eğitimi hakkında bilgi veriniz?Yukarıda verilen soruya aşağıdakilerden hangisi cevap olarak verilemez? Kuran-ı Kerimi kitap haline getiren halife hangisidir? Babam deyirmenden un aldı. cümlesinde baştan kaçıncı kelime yanlış yazılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Merkezi sinir sisteminde impuls iletimi sırasında kullanılan enerji;I. FermentasyonII. Glikozun oksijenli solunum ile yıkılmasıIII. Yağ ve protein moleküllerinin oksijenli solunum ile parçalanmasıolaylarından hangileri ile sağlanır? ‘Ben çocukken hurma dallarını taşlardım.Bahçe sahipleri beni yakalayıp Rasulullaha götürdü. O da bana ‘ Bir daha taşlama altlarına düşenlerden ye.Allah seni doyurur ve sular. dedi. Bu küçük yaramaz sahabe kimdir? % 8si 24 olan bir sayının % 75i kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir