S:1

Güneş doğduğu anda yüzümüzü Güneşe döndüğümüzde sağ kolumuz hangi yönü gösterir?

Güneş doğduğu anda yüzümüzü Güneşe döndüğümüzde sağ kolumuz hangi yönü gösterir? sorunun cevabı "Güney" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş sesli değildir? Genel Kültürle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Kışın soğuk günlerde dışarda gezerken ayaklarının üşüdüğünü hisseden Hatice, yeni bir ayakkabı tasarlamaya karar verir. Tasarladığı yeni ısıtıcılı ayakkabısı sayesinde soğuk kış günlerinde dışarıda gezerken ayağı üşümez.Metne göre Hatice' yi bu icadı yapmaya yönelten en önemli nedenin hangisi olduğu söylenebilir? İçinden tanırım ben o elleri, Onlar ki zâhirde vîrân olurlar; Ardıçlı dağları, çamlı belleri Aşanlar şirine hayrân olurlar.. . .Başıboş, kırlara salar tayını, Elinden düşürmez okla yayını; Ellere bırakır zafer payını, Memleket yolunda kurban olurlar!.. Bu şiirin şekil ve içerik özellikleri dikkate alındığında aşağıdakilerin hangisine ait olduğu söylenebilir? Oruç ibadeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir? Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir? Aşağıdaki kümelerden hangisinin 4 elemanı vardır? Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatının belirleyici özelliklerinden değildir? Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nabi AVCI Beyefendi ile Bosna Hersek Eğitim Bakanı arasında yapılacak kültür birliği işbirliğine yönelik işleri yürütmek görevi ile ilgili iş ve işlemleri Bakanlığın hangi birimi/müdürlüğü tarafından yerine getirilir? Aşağıdakilerden hangisi devletin görevle-rinden biri değildir ? Aşağıdakilerin hangisinde acı sözcüğü Ne tatlı bakıyordu? cümlesindeki tatlı sözcüğünün zıt anlamlısı olarak kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime gerçek anlamında kullanılmıştır? Bakterilerle ilgili olarak verilen açıklamalardanhangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi caminin içindeki bölümlerden biri değildir? Ben çok güzel resim yapabilirim. cümlesinde hangi kelime çıkarılırsa cümlenin anlamı bozulmaz? • Fuzuli• Nedim• Kadı Burhanettin• NefiBu şairler ile aşağıdaki nazım biçimleri eşleştirilirse hangisinin terimin karşılığı olmaz? Dar açılı bir üçgenin bir açısının alabileceği en büyük doğal sayı değeri kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi, işletme yönetiminde başarılı bir yöneticinin Vizyon sahipliği niteliğini göstermektedir? Kayaçların içinde bulunan fosiller incelenerek yerkürenin yaşı ve jeolojik zamanlarda meydana gelen olaylar hakkında bilgi edinilmektedir.Aşağıdaki kayaçlardan hangisinin içerisinde fosil bulundurması beklenir? Tatlı kelimesi hangi cümlede mecaz anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Kuranın kitap haline getirilmesine denir? 'Evinizin eşiğini temizlemeden komşunuzun damındaki kardan şikayet etmeyiniz'Böyle düşünen biri aşağıdaki davranışlardan hangisini gerçekleştirebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? Çok partili döneme geçişi izleyen yıllarda ve 1950lerde yazarlardaha çok köye yöneldiler. Bu yazarlardan biri de köy notlarını topladığı Bizim Köy adlı eseri kaleme alan (...)dır. cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerdenhangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait bir özelliktir? Aşağıdakilerden hangisi ders planı hazırlanırken saptanacak konulardan değildir? Aşağıdaki ayetlerden hangisi insan iradesi ile ilişkilidir? Magnezyum elementinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir? Uluğ Bey ve Ali Kuşçu, hangi devlet döneminde yetişmiş bilim insanlarıdır? Müezzinin kamet getirirken söylediği Kadkametis- salah cümlesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Çıkarmak sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde hatırlamak anlamında kullanılmıştır? Türk - İslam devletlerinde; tuğra, çetr, nevbet ve otağ gibi kavramların ortak özelliği, aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimizi koruyan ve himayesine alan amcası kimdir? Arazinin izohips yöntemi ie gösterildiği haritalarda, çizgilerin sıklaşmasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi görüşün özelliklerinden biridir? Aşağıdaki harflerin hangisi simetriktir? Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım çantası bulunması gerekenlerden birisi değildir? Kardır yağan üstümüze geceden Yağmurla karanlık bir düşünceden Ormanın uğultusuyla birlikteVe dörtnala dümdüz bir mavilikte Kar yağıyor üstümüze inceden Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kalınlık-incelik durumuna aykırı bir durum vardır? Ailesinden sigara içen kişilerin yanında duran Selçuk için hangisini söyleyebiliriz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir