S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bitişik yazılması gereken -da -de) ayrı yazılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bitişik yazılması gereken -da -de) ayrı yazılmıştır? sorunun cevabı "Yüzün de her zamankinden farklı bir tebessüm vardı." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Ana babalar, ne kendi istemelerini ne de toplumdaki değer yargılarını değil, çocuklarını düşünebilseler, onların ilgi ve yeteneklerine saygılı olabilseler çocukları daha mutlu, daha başarılı, daha üretken olacaktır.Parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Atmosferdeki hava olaylarını(hava durumlarını) inceleyen bilim dalı hangisidir? Bir elementin tüm özelliklerini taşıyan en küçük taneciğine - - - - denir.Yukarıda verilen tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Adayı en ıssız köşelerine ( 1 ) kıyılarına ka­dar dolaştık ( 2 ) yerlere atılmış bir çöp ( 3 ) bir kâğıt parçası ( 4 ) bir meyve kabuğu bile bulamadık.Bu cümledeki kaç numaralı boşluğa noktalı virgül konmalıdır? Işık ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisi soru anlamı taşımamaktadır? • Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? (Zümer suresi, 9. ayet)• Dünyayı isteyen ilme sarılsın, ahireti isteyen ilme sarılsın, hem dünyayı hem ahireti isteyen yine ilme sarılsın.Bu ayet ve hadisten çıkarılacak ortak yargı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi diğer üçünden anlam ilişkisi yönünden farklıdır? Altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Batan gün kana benziyor Yaralı cana benziyor Ah ediyor bir gül için Şu bülbül bana benziyor Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Varlığın hem maddeden hem de düşünceden oluştuğunu savunan filozof aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yönetilenlerin sorumluluklarından biri değildir? Kroki ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Su kaynaklarının az ve düzlüklerin geniş yer tuttuğu yörelerde toplu yerleşmeler görülür.Buna göre aşağıdaki illerin hangisinde toplu yerleşmeler daha yaygındır? Aşağıda verilenlerden hangisi işletmenin özel amaçlarından biri değildir? Aşağıdaki maddelerden hangisi saydam ( ışığı geçiren ) maddedir ? Aşağıdakilerden hangisi heterojen bir karışımdır? ( 6 x 10 000 ) + ( 8 x 1000) + ( 3 x 100) + ( 8 x 10) + ( 5 x 1) Yukarıda çözümlenmiş şekilde verilen doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Dünyada ilk kez bakır madeni aşağıdaki bölgelerden hangisinde bulunmuş ve kullanılmaya başlanmıştır? I. Aşınmayı azaltmakII. Sürtünmeyi azaltmakIII. Yakıt tüketimini artırmaYukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir? Can you jump? (1) Beş yaşındayken yüzme öğrenmeye çalı- şıyordum. (2) Suyun üzerinde durabilmek için tutunduğum ip birden kopuverdi. (3) Yüzme öğ- renebilmek için ip sağlam olmalıdır. (4) Korkudan donakaldım.Numaralanmış cümlelerden hangisi düşünce- nin akışına göre bu paragrafta yer almamalıdır? Zaman zaman çevrenizdeki çocukların, kesinlikle sonu gelmeyecekmiş gibi görünen, birbirinden tuhaf sorularına tesadüf etmişsinizdir. Beş altı yaşlarında olan çocukları şöyle bir düşünün, ne çok soru sorarlar çevrelerinde olup bitenleri anlamak için: Bu ne, niye, ama neden, nasıl, ne zaman? Sabırla cevap verirsiniz ve tam bittiğini sandığınız anda başa dönerler: Bu ne, niye vb.? Çünkü - - - -Bu metinde boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Doğrudan doğruya İstanbul Hükuumeti tarafından, "Hilafet Ordusu" da denilen kuvvetlerle TBMM'ye karşı çıkarılan ayaklanma, aşağıdakilerden hangisidir? Çıkan 199 fark 3578 ise eksilen kaçtır? Çığ ve heyelanın ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberlerin insanlara bildirdiği ortak mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi maddenin ortak özelliklerindendir? Ramazan ayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İlk Türk devletleri olan Hun ve Göktürklerde mimari eserlere pek rastlanmazken Uygurların birçok kent kurup saray ve tapınaklar inşa etmeleri aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, büyük ünlü uyumu (kalınlık - incelik uyumu) kuralına uymayan bir kelime vardır? Bir kurbağa her sıçrayışında 50 cm yol alıyor. Kurbağa kaç defa sıçrarsa 20 m yol alır? Aşağıdaki cephelerden hangisinde kuvayı milliye birlikleri savaşmıştır? Aynı dili konuşanlar değil, Aynı duyguları paylaşanlar ANLAŞIRLAR... MevlânaMevlâna bu sözü ile neyin önemini vurgulamıştır? Celal :- - - - ?Eve : He is really good-looking. Konutlarda pis havanın dışarı atılması, sıcaklığın dengelenmesi ve nemin oluşmaması aşağıdaki sıhhi tesisatlardan hangisi ile sağlanır? Güzel şeyler düşünelim diye Yemyeşil oluvermiş ağaçlarBu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır? Aşağıdaki ayetlerden hangisinde hayatın amacının ne olduğuna yönelik bir açıklama bulunmaktadır? Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre geç gelen öğrencilerin derse alınma şekli ve süresi nasıl kararlaştırılır? Sabit süratle hareket eden bir bisikletli 10 ve 11. saniyeler arasında 10 metre yol aldığına göre bisikletlinin sürati kaç m/sn. dir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir