S:1

Aşağıdakilerden hangisinde ki nin yazımı yanlıştır?

Aşağıdakilerden hangisinde ki nin yazımı yanlıştır? sorunun cevabı "Öyle korktumki dudağım uçukladı. " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
• Evrensel anlamına gelir.• Havari Petrus tarafından kurulduğu kabul edilir.• Papanın yanılmaz olduğuna inanılır.Hakkında bilgi verilen kilise aşağıdakilerden hangisidir? Minyatür hem Doğu hem de Batı toplumlarında kullanılan bir resim sanatıydı. Doğuda İran, Hint, Çin ve Osmanlı; Batıda Yunan ve Roma minyatür örneklerine rastlamak mümkün. Minyatür, Osmanlı İmparatorluğunda sıklıkla kullanılan bir resim sanatıydı. Minyatürler o dönemdeki günlük yaşamı, örf ve âdetleri, giyim kuşamı, eşyaları resmetmesi nedeniyle tarihî belge niteliği taşır.Bu metinde minyatür sanatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Türkiye kaç yarımadadan oluşmaktadır? Temizliği sadece ibadete hazırlık aşaması olan abdestle veya kişisel bakımla sınırlandırmamız doğru olmaz. Nitekim Peygamberimiz (s.a.v.), ________ benim için mescit kılındı. buyurmuştur. Hadis-i şerif ışığında çevreye değer vermenin en önemli belirtisinin mekân temizliğine dikkat etmek olduğunu söyleyebiliriz Boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan değerlerden biri değildir? Hangi cümlede hatıra sözcüğünün eş anlamlısı vardır? Ey örtünüp bürünen (Peygamber!) Kalk ve insanları uyar. Sadece Rabbini yücelt. Elbiseni tertemiz tut. Kötü şeyleri terk et. (Müddessir suresi, 1-5. ayetler)Bu ayette Hz. Peygamberden aşağıdakilerden hangisini yapması istenmemiştir? Aşağıdaki eserlerden hangisi Tevfik Fikrete ait değildir? Futbol maçı esnasında gol atacakken ayağı takılıp yere düşen arkadaşınıza nasıl davranmalısınız? Osman Hamdi Bey'in yaptığı resimler - - - -Bu söz aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa nesnel anlatım söz konusu olmaz? 45 sayısının 16 fazlasının 24 eksiği olan sayı hangi sayıdır? Meridyenlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki eş anlamlı sözcük eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Bir sınıfta 9 kız 7 erkek varsa bu sınıf kaç kişiden oluşur? Mesut olmuş görmek isterdim hepinizi Her bahar gününde, dertliyi, ümitsizi. Terfi etmiş memur, sınıf geçmiş öğrenci, Kadını, erkeği, yaşlısı, genci,Bir bayram sevinciyle, kol kola sokaklarda.Bu dizelere hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir? Bedir zaferi sonunda Peygamberimizin, ölüm haberini aldığı kızı kimdir? Bir bölme işleminde bölünen 235, bölen 7 ise bölüm ile kalanın çarpımı kaçtır? Mustafa Kemal Atatürk ‘ün doğduğu şehir olan Selanik , bugün hangi ülkenin sınırları içindedir ? Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam Devleti değildir? Yıkmak sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? İlk resmî Osmanlı vakanüvisi, 1665 yılında Halepte doğan ve asıl adı Mustafa olan - - - - dir.Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı beslenme için gerekli bir besindir? Altı çizili kelimelerden hangisi terim anlamlıdır? Ülkemizde uygulanan bölgesel kalkınma projelerinin ortak amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? • Farz olanı Ramazan ayında tutulur.• Mümin için bir kalkandır.• Kişiyi kötülüklerden korur.Bu özellikler aşağıdaki ibadetlerden hangisini anlatmaktadır? Başarılı olmak için sahip olmamız gerekenler şunlardır ( ) çalışkanlık ( ) azim ve inanç ( ) cümlesinde parantezle belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri konmalıdır? 750 gram çekirdek 25 gramlık paketlere konuyor. Kaç paket gerekir? Toplamları 380 olan iki sayıdan biri diğerinden 40 fazladır. Küçük sayı kaçtır? Anayasa mahkemesinin kurulması ilk kez hangi anayasada yer almıştır? EMPATİ: Kişinin kendini başkasının yerine koyarak, onun gibi düşünüp, hissetmeye çalışmasıdır.Aşağıdakilerden hangisi empatiye örnek olabilir? Oya kalemini evde unuttu. Oya bir daha bu sorunu yaşamamak için ne yapmalıdır? ( 12 11 10 .... 8 ) sayı dizisini hangi sayı tamamlar? Aşağıdaki kelimelerden hangisi yanlış hecelenmiştir? Erciyes Dağı hangi ilimizdedir? Şiiri hareketli yapan, kimi sözcükler arasındaki gidiş gelişler, hemen görülmeyen alışverişlerdir.Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? Kara yollarına trafik işaret ve levhaları niçin konulmuştur? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünsüz yumuşamasına uymaz? Gazneli Mahmutun sarayımın en değerli hazinesi dediği ve Galileo dan 600 sene önce dünyanın döndüğü fikrini savunan Türk-İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir? Beşgenin bir köşesinden en fazla kaç tane köşegen çizilebilir? Allahın (c.c.), Hz. Peygambere (s.a.v.) ilk gönderdiği vahiyler hangi surede yer almaktadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir