S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde de da nın yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde de da nın yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? sorunun cevabı "Bu görüşüde beğenmedim." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Atatürk Her birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak; kendine özgü siyasi bir fikre sahip olmak, mensup olduğu bir dinin gereklerini yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. sözü ile laikliğin;I. Din ve devlet işlerini birbirinden ayırması,II. Din ve vicdan özgürlüğünün güvencesi olması,III. Dinin siyasete alet edilmesini önlemesi,IV. Dini yanlış ve temelsiz inançlardan arındırması özelliklerinden hangisinin veya hangilerinin önemini vurgulamıştır? Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu madde kullanımının insan sağlığına ve davranışlarına olumsuz etkilerindendir? Yaşlı kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi orucu bozan durumlardan değildir? I. Şık, Şıpsevdi, Mürebbiye adlı romanlarıyla yanlış Batılılaşmanın eleştirisini yapmıştır.II.Edebiyata Servetifünun yazarı olarak başlamış, daha sonra milli edebiyatı benimsemiştir. Tek romanı Gönül Hanımdır.}III.}Konuşma diliyle ve İstanbul ağzıyla kaleme aldığı İstanbul halkının yaşam tarzını anlattığı sohbet, anı, fıkra, türündeki eserleriyle tanınmıştır.IV.Servetifünun Döneminde Kavgalarım adlı eseriyle eleştiri türündeki eseriyle tanınmıştır.Numaralı cümlelerde aşağıdaki yazarlardan hangi siyle ilgili bir bilgi erilmemiştir? Bozuk bir musluktan bir saat boyunca 2 litre su akmaktadır. Bu musluktan iki günde kaç litre su akar? Asıl adı Kemal Sadık Gökçeli olan Yaşar Kemal, 1923 yılında Osmaniyenin Hemite köyünde dünyaya gelmiştir. Nigâr Hanım ile Çiftçi Sadık Efendinin oğludur. Aslen Van-Erciş yolu üzerindeki Ernis köyünden olan ailesi, Birinci Dünya Savaşındaki işgal yüzünden uzun bir göç süreci sonunda Osmaniyenin Hemite köyüne yerleşmiştir. Yaşar Kemal, küçük yaşlarda halk edebiyatına ilgi duydu; saz çalmaya, türkü söylemeye ve destanlar anlatmaya başladı.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? - - - - is a person who buys and sells stocks and other securities both for retail and institutional clients in return for a fee or commission. Küçük masasının başına geçen Hasan sürekli bir şeyler yazıyordu.Bu cümlede aşağıdaki isim çeşitlerinden hangisinin örneği yoktur? Röportaj yapan kişi sadece duyduk ları ve gördükleriyle yetinmez.- Tek bir yazı olabileceği gibi yazı dizisi de olabilir.- Yazar, kendi görüş ve düşüncelerini röportaja katmaz.Röportajla ilgili bu cümleler doğruyanlış bakımından değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Karşıdan karşıya geçerken önce ......... sonra ..........sonra tekrar...........bakarız.İzelin cümlesinde boş yerlere sıra ile hangileri gelmelidir? insana yaşama gücü ve isteği vermek. Anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Kanuna göre, memurların derece yükselmesi için aranan koşullar içinde yer almaz? İfk hadisesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki olaylardan hangisi kılcallık ile doğrudan ilgilidir? Avrupada Avicenna olarak tanınan Türk-İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir? Kuranda ve hadislerde bize bildirilen Allahın isimlerine ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi Hukuk Devleti İlkesinin gereklerinden biri sayılamaz? İlk Vahiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi ikişer ve dörder sayarken saydığımız ortak bir sayıdır? YUVASordum bir gün arıyaYok mu senin yuvan?Vızıldayıp gösterdiBana koca bir kovanDönüp sordum serçeye,Ya seninki nerede?Cik cikdedi benimkiDal üstünde tepede.Aşağıdaki seslerden hangisi, şiirdeki hayvanlara ait değildir? Müslümanların kazandığı ilk savaş hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının (TİKA) kuruluş amaçlarından biri değildir? Yükselme döneminde önemli ticaret yollarına ( İpek , Baharat , Akdeniz ve Karadeniz ticaret yoları) hakim olan Osmanlı, bu ticaret yollarından beklenilen ekonomik kazanımı elde EDEMEMESİNİN sebebi nedir? Bir çiftçi meyve bahçesinden 1 390 kg elma, 2 418 kg armut, 3 363 kg ayva almıştır. Çiftçinin bahçesinden topladığı meyveler toplam kaç kg'dır? Aşağıdakilerden hangisi bir cümle değildir? Aşağıdaki doğal afetlerden hangisi yer kabuğunun kırılma hareketi sonu­cu oluşur? Bitki örtüsü genellikle ormandır. Bu nedenle özellikle kırsal kesimdeki evlerin yapı malzemesi ahşaptır.Buna göre ahşap yapıların aşağıdaki iklim türlerinden hangisinde daha yaygın olması beklenir? Aşağıdakilerin hangisinde katı iki cisim arasındaki sürtünme kuvvetinin az olması faaliyetin daha kolay gerçekleşmesini sağlar? Hareket halindeki bir cismi ....................... için ona hareket yönünde bir kuvvet uygularız.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki hükümdarlardan hangisi I. Göktürk Devletinin hükümdarlarından değildir? Abdes alırken vücudumuzda mesh ettiğimiz bölgeler neresidir? Vatan savunmasına ait görevlerden daha önemlive yüce görev olamaz.ATATÜRKAtatürk bu sözünde aşağıdaki hangi görevi işaret etmektedir? Servetifünun edebiyatının en önemli hikâyecisidir. Hikâyeleri üslup bakımından zengin ve liriktir. Yazarın hikâyelerindeki dili romanlarına göre sadedir. Hikâyelerinin konuları yerli ve millîdir. Belli başlı hikâyeleri şunlardır: Bir İzdivacın Tarih-i Muaşakası, Heyhat, Solgun Demet, Onu Beklerken.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi edebîmetinlerin özelliklerinden değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili yanlışlık yapılmamıştır? Hello ! I am Adel. I am from Germany.I am ........................... .Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir ? Müslümanların ilk kıblesi hangisidir? Kelam ilminde doğru yola ulaşmak, batıla yönelmek anlamlarını ifade eden terim hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir