S:1

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde de nin yazımıyla ilgili hata yapılmıştır?

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde de nin yazımıyla ilgili hata yapılmıştır? sorunun cevabı "İlkbahar da tüm doğa canlanır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem oluş fiilidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yansıma sözcük kullanılmamıştır? Yandaki tahta parçası katı haldedir, çünkü........ cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanır? Aşağıdaki ifadelerden hangisinde Ramazan ayı ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir? Karbonhidratların yeterli olmadığı durumlarda enerji ihtiyacımızı ............. sağlarızCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? I. Düşünme yeteneğimiz dilden yararlanabilme yeteneğimizle sınırlıdır.II. Anlatımın anlaşılırlığı düşüncenin anlaşılırlığındanönemlidir.III.Dili kullanma beceriniz düşünce dünyanızın sınırlarını belirler.IV.Doğru düşünebilen bireyler kendilerini doğru ifade ederler.V. Düşünme yeteneğinin gelişebilmesi düşündüklerimizi sesli olarak dile getirmemize bağlıdır.Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi anlamca birbirine en yakındır? 1 koyun ile 1 tavuğun ayaklarının toplamı kaçtır? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yanlış yazılmıştır? Cam, plastik, mum gibi belli bir kristal yapıya sahip olmayan maddeler aşağıdaki katı türlerinden hangisine örnektir? 10, 11, 12, 13, 13, 13, 15 veri grubundan 15 çıkarılırsa aşağıdakilerden hangisinde bir değişiklik olmaz? Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.Bu hadiste aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmıştır? Doğu cephesinin kahramanı aşağıdakilerden hangisidir? İnsanın iradesinin olmadığını ve kulun Allahın kendisi için takdir ettiği fiilleri yapmak zorunda olduğunu savunan mezhep aşağıdakilerden hangisidir? Türk Milleti kendini yönetecek kişileri yine kendisi seçerek iş başına getirir. Bunun için belli dönemlerde yerel ve genel seçimler yapılmaktadır. Seçimlerde oy kullanarak yurttaşlık görevini yerine getiren halk yönetimde söz sahibi olur. Yukarıdaki paragrafta cumhuriyetimizin hangi niteliği vurgulanmıştır? 1. 130 – 50 = 802. 270 – 40 = 2203. 590 – 120 = 470 Yukarıdaki çıkarma işlemlerinden hangilerinin sonucu doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi realist romanlardan değildir? Bir bölme işleminde bölen 8, bölünen 88 ise kalan ile bölümün çarpımı kaç olur? Türkiyedeki bitki çeşitliliği, yüzölçümü bakımından kendisinden yaklaşık 15 kat büyük olan Avrupa Kıtasından daha fazladır. Türkiyenin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bu durum üzerinde etkisi yoktur? Gülmenin insana verilen en önemli yeteneklerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Unutmayalım ki insanların hayvanlardan bir farkı konuşmaksa öteki farkı da gülmektir. Siz hiç ömrünüzde gülen, kahkahalar savuran bir hayvan gördünüz mü? Zavallılar, kim bilir ne kadar gülmek istiyorlardır! Hatta insanların öyle bazı tuhaflıkları var ki onların karşısında herhâlde kahkahalarla gülmek için can atıyorlardır.Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi ibadetle- rin insana kazandırdıkları arasında sayılamaz? 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi Valinin denetleyici kurum ve kuruluşlardan biri değildir? Cesur kelimesinin karşıt anlamlısı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen vücut kısımlarının hangisinde yassı kemik bulunur? Dil sağlığımızı korumak için hangisini yapmamalıyız? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem işareti doğru olarak kullanılmıştır? Gelen ışının yüzeye temas ettiği yerden dik olarak çizilen kesikli çizgi olan yüzeyin normali aşağıdaki harflerden hangisi ile gösterilir? I. Tımar sistemi II. Devşirme sistemiIII. İltizam sistemiDevlet yönetiminde uygulanan yukarıdaki sistemlerden hangileri Osmanlı askeri teşkilatına doğrudan katkıda bulunmuştur? Aşağıdakilerden hangisi orucu bozan durumlardan biri değildir? Memeli canlıların solunum sisteminde aşağıdaki yapılardan hangisi kesinlikle bulunmaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer tamlayıcısı vurgulanmıştır? I have been waiting for you- - - - an hour. Melis in 6 kalemi vardır. Melis 1 kalemini kardeşine verdi. Melisin kaç kalemi kaldı? Bana ne söylediğini duyamadım Yukarıdaki tümcenin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır? Hemen hemen bütün elektrikli araçlarda sigorta bulunur. Sigortalarla ilgili olarak öğrenciler görüşlerini bildiriyor.Ahmet: Sigortalar devre elemanlarının zarar görmemesi için kullanılır.Sevinç: Sigorta bir elektrik devresinden fazla akım geçtiğinde akımı artıran devre elemanıdır.Emel : Sigorta devrede güvenlik sağlamak amacıyla kullanılır.Bu öğrencilerden hangilerinin görüşleri doğrudur? Karanlık sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimizin otuz beş yaşında iken Hacerul – Esved taşının yerine konmasında insanların aralarını bularak kan dökülmesini önlediği olay hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinin sonucunda yurt çapındaki tüm sivil ve askeri güçler bir otorite altında toplanmıştır ? 1. Merdiven koridorlarında koşmamalıyız.2. Derse girerken kapıyı çalmalıyız.3. Sınıfa öğretmenden sonra girmeliyiz.Yukarıdaki davranışlardan hangileri doğrudur? Hangi seçenekte sayılar doğru olarak sıralanmıştır? 1924 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir