S:1

Sigara kullanan, insan vücudunda;
I- Solunum yollarını tahriş ederek, bronşit astım ve kansere neden olur.
II- Kalp ve damar hastalıkları oluşması riskini arttırır.
III- Bireylerin aşırı kilo almasına neden olur.
durumlardan hangilerinin oluşmasına sebep olur?

Sigara kullanan, insan vücudunda;I- Solunum yollarını tahriş ederek, bronşit astım ve kansere neden olur.II- Kalp ve damar hastalıkları oluşması riskini arttırır.III- Bireylerin aşırı kilo almasına neden olur.durumlardan hangilerinin oluşmasına sebep olur? sorunun cevabı "I ve II" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkındaki Yönetmeliği göre sözlü sınav kurulu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (1) Erik ağacının dallarında ötüşen kuşlara baktım. (2) Kuşlar, kanatlarına ilkbahar mevsimini yükleyip sevinçle gelmişken küpe çiçeğim hâlâ uyuyordu. (3) Gidip küpe çiçeğimi daha büyük bir saksının içine koydum. (4) Toprağını değiştirip çiçek açması için suladım.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde hayalî unsurlara yer verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasındaki dostluk ve kardeşliğin kurulmasını sağlayan davranışlara örnek olarak verilebilir? "Teknolojik ürünler eğlence amaçlı kullanılmaya başlanırsa yaşamımızı olumsuz etkiler." Aşağıdakilerden hangisi bu durumlardan biri değildir? Türklerde ölen kişinin arkasından yapılan cenaze törenine ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi deprem anında yapılması gerekenlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi kıyı ovasıdır? Türkiye, aşağıdaki uluslararası örgütlerden hangisine üye değildir? Hangisinde –im ekinin yaptığı görev farklıdır? Aşağıdaki davranışlardan hangisi sevap kazandırır? Olayların birden fazla nedeninin ve sonucunun olması, kişileri farklı şekillerde etkilemesi .......................... kavramı ile ifade edilir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarından biri değildir? "BEKLE" Kelimesinin İngilizcesi hangisidir? Halkçılık ilkesine göre, millî egemenliğin dayanağı halktır. Halk, ülke yönetimine katılabilir. Kanun önünde tüm vatandaşlar aynı haklara sahiptir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz.Buna göre;I- toplumda ayrıcalık ifade eden unvanların kaldırılmasıII- kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanınmasıIII- medreselerin kapatılmasıIV- saltanatın kaldırılmasıinkılaplarından hangilerinin halkçılık ilkesi doğrultusunda yapıldığı söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi farz namazlardan değildir? Medeniyim diyen Türkiyenin gerçekten medeni olan halkı, baştan aşağıya dış görünümü ile dahi, medeni ve olgun insanlar olduklarını fiilen göstermeye mecburdur. ATATÜRK Atatürkün bu sözü, aşağıdaki hangi inkılabı destekler niteliktedir? Bir fiziki haritada kahverengi rengin fazlaca kul­lanılması o bölgenin hangi özelliğini gösterir? Bu dünyaya etme bulma dünyası demişler.Bu söz, aşağıdaki cümlelerden hangisiyle devam ederse sözdeki yargı reddedilmiş olur? (-1) + (-5) . (-2) - (-3) =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? 19, 23, 24 sayıları hangi onluğa en yakındır? Aşağıdakilerden hangisi Kuranın kitap haline getirilmesine denir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v.) doğayı koruma ve sevmesinin bir göstergesi değildir? Allahtan başka ilah yoktur. O, daima diridir (hayy), bütün varlığın idaresini yürütendir (kayyum). Onu ne uyuklama tutar ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Onundur. İzni olmadan katında şefaat edebilecek olan kimdir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. İnsanlar ise Onun bildirdiklerinin dı- şında, ilminden hiçbir şeyi tam olarak kavrayamazlar. Onun sonsuz kudreti (kürsüsü) gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onları koruyup gözetmek Ona zor gelmez. O yücedir, büyüktür. (Bakara suresi, 255. ayet)Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Mıknatıslar günlük hayatta;I. AküII. HoparlörIII. MikrofonIV. Elektrik motoruaraçlarından hangilerinde kullanılır? Peygamberlerin kendilerine gönderilen ilahi mesajları hiçbir değişikliğe uğratmadan insanlara ulaştırmalarına ne ad verilir? Hz. Muhammed ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelike göre, aşağıdakilerden hangisi belgenin gönderildiği idareyi ya da kişiyi belirtir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerin hangisi anonim halk edebiyatının özelliklerinden değildir? Aşağıdaki zaman dilimlerinin hangisinde gölge boyu en kısadır? 6785 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali hangisidir? İki veya daha fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapabilen kuvvete...........denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir? Mudurnu Tarihi Ahi Kenti hangi ilimizdedir? Müslümanlar Kâbeyi bir yıl sonra üç günlüğüne ziyaret edeceklerdi.İki taraf birbiriyle on yıl boyunca savaşmayacaktı.Arap kabilelerinden isteyen, istediği tarafla ittifak yapabilecekti.Yukarıdaki cümleler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Trafikte düzen ve güvenliği sağlayan görevliye ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi sanat bilgisinin özelliklerindendir? Karluklar hangi devlet tarafından yıkılmıştır? Sağlıklı büyümesi gereken bir çocuk aşağıdakilerden hangisi yapmamalıdır? Allaha ortak koşanlar diyecekler ki: Allah dileseydi, ne biz ortak koşardık ne de atalarımız ortakn koşardı...(Nahl suresi, 35. ayet)Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Nida, topladığı çiçeklerle her biri 24 çiçekten oluşan 8 demet yapıyor.Nida' nın topladığı çiçek sayısı kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir