S:1

Günümüzde özellikle sigara kullanımını azaltmak için çeşitli önlemler alınmaktadır. Hangisi bu önlemlerden biri değildir?

Günümüzde özellikle sigara kullanımını azaltmak için çeşitli önlemler alınmaktadır. Hangisi bu önlemlerden biri değildir? sorunun cevabı "İnsanların sigara içmek yerine futbol oynamaya zorlanması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Kurtuluş Savaşında Doğu Cephesinde Kazım Karabekir ve ordusu büyük bir mücadele vererek Ermenileri yenmiş ve Gümrü Antlaşması imzalanmıştır.Buna göre;I. Milli Mücadele sona ermiştirII. Doğu sınırı güvence altına alınmıştırIII. Ermeniler Batı Cephesinde savaşlara devam etmişlerdiryargılarından hangilerine ulaşılabilir? Aşağıdakilerden hangisi 3.sınıf öğrencisi bir çocuğun yapabileceği bir görevdir? Trafik işaret ve levhalarının kullanım amacı nedir? İslam dininde bir kimsenin Müslüman olabilmesinin ilk şartıdır. Bu sözü kalpten tasdik ederek dil ile söylemek gerekir.Yukarda açıklaması verilen İslamın şartı aşağıdakilerden hangisidir? 1- Orhan, takımımızın koyu bir taraftarıdır. 2- Bebeklere koyu süt içirilmemesi gerekir. 3- Mahallenin gençleriyle koyu bir sohbet ettik. 4- Ressamın tablosunda koyu yeşil renk hakimdi. Koyu sözcüğü yukarıdaki cümlelerin hangilerinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi uluslararası antlaşmaların niteliklerindendir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi soyut isimdir? Bir ülkede yayın yapan kuruluşların belirli ilkeler çerçevesinde yayın yapmaları gerekmektedir. Ülkemizde televizyon ve radyo kanallarını denetleme yetkisine sahip devlet kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? 1. Toplanan atıklar geri dönüşüm tesislerine gönderilir.2. Farklı özellikteki atıklar ayrılarak biriktirilir.3. Atıklar, atık araçları ile toplanır.Atık maddelerin kullanılabilir hale gelme sürecine göre sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Where do you live ? Bugün tanesi 36 TL olan oyuncaktan 495 adet satıldı. Kaç TL para kazanıldı Aşağıdakilerden hangisinde soru işareti (?) yanlış kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer tamlayıcısı vurgulanmıştır? I- EmekII- SermayeIII- GirişimciYukarıdakilerden hangileri üretimin faktörlerindendir? Gül soldu, çocuk uyudu dersek şiirsel bir anlatım olmaz; ancak çocuk soldu gül uyududersek şiirsel bir anlatım olur. cümlesinden aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz? Yararlı cemiyetler hangi isimle birleşmiştir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yıllık izinlerin kullanılışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bisiklet, kaykay vb. kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz? "Çocuk Hakları Sözleşmesi" ne göre çocuk aşağıdakilerden hangisinde ailesinden alınır? Aşağıda verilen tam sayılardan hangisi -10 ile -1 arasında değildir? '' Station '' kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir? Aşağıda verilen cümlelerden boşluklardan hangisinde virgül kullanılır? Atatürkün annesinin adı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi birden fazla sözcük türeten ek almamıştır? Çevresi 36 cm olan karenin bir kenarı kaç cm dir? Aşağıdaki şehirlerden hangisi Anadoluda medeniyete yön vermiş şehirlerden değildir? Powerpoint programında animasyon efektlerini uygulayabilmek için hangi yol izlenmelidir? Aşağıdakilerden hangisi İslamın şartlarından biri değildir? Öğretmenlerin, anne ve babaların çocuklara şiir okuma alışkanlığı kazandırabilmek için yayımlanmış bütün şiir kitaplarını sağlamaları güçtür. Bu ihtiyacı en kısa yoldan karşılayacak eserler ise özel olarak düzenlenmiş şiir antolojileridir. Antolojiler, birçok şiir örneğini bir arada sunduğu için çocukların farklı şiirlere tek kitap üzerinden ulaşmasına imkân sağlamaktadır. Böylece çocuklar beğendikleri bir şiirle ve şairle karşılaştıkları için şiire daha çabuk ısınırlar.Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir soru cümlesidir? Yağız 8, kardeşleri Halim 7, Işık ise 5 yaşındadır. Üç kardeşin yaşları toplamı kaçtır? Selim 14 yaşındadır. Kardeşi, Selimden 5 yaş küçüktür. İkisinin yaşları toplamı kaçtır? Köyden kente göç eden bir bireyin, kendi bölgesine özgü kültürel öğeleri ve kentte karşılaştığ yeni kültürel öğeleri kendinde birleştirmesiyle ortaya çıkan kültürel süreç aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki Cümlelerde Doğru Olanın Başına (D), Yanlış Olanın Başına (Y) Yazınız(....) İslam dini eski ve yamalı elbise giymeyi değil, pis ve kirli elbiseler ile gezmeyi yasaklamıştır.​(....) En faziletli amel, vaktinde kılınan namazdır.​(....) Peygamberimizin az sözle çok şey anlatma özelliğine Hatemül-Enbiya denilmiştir.​(....) Peygamberimiz Allahtan aldığı bazı emirleri insanlara aktarmak istememiştir.​(....) Peygamberimiz sokakta gördüğü çocuklarla şakalaşmaktan kaçınmış ve uzak durmuştur. Alinin 17 tane sayma çubuğu vardır. Bu çubukları kullanarak iki tane küp oluşturacaktır. Her bir ayrıt için bir tane sayma çubuğu kullanacaktır.Alinin kaç tane daha sayma çubuğuna ihtiyacı vardır? Hangisi ışık kirliliği sonucunda oluşmaz? '' Cold '' kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir ? Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş olan Çocuk Hakları Sözleşmesi ülkemiz tarafından da kabul edilmiştir.Bu durum aşağıdakilerden hangisini göstermektedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir