S:1

Alkol ve sigara gibi sağlığa zararlı maddeler sadece kendimize değil çevremizdeki insanlara da zarar vermemize neden olabilir. Hangisi bunlardan birisidir?

Alkol ve sigara gibi sağlığa zararlı maddeler sadece kendimize değil çevremizdeki insanlara da zarar vermemize neden olabilir. Hangisi bunlardan birisidir? sorunun cevabı "Trafik kazaları" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
... Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O, işitendir, görendir. (Şûrâ suresi, 11. ayet)Bu ayette Allahın aşağıdaki sıfatlarından hangisine değinilmemiştir? Sözlükte itaat ve tevâzu içinde eğilmek, boyun eğmek, yere kapanmak, yüzü yere sürmek gibi anlamlara gelen kavram hangisidir?Yukarıdaki parçada bahsedilen kavram aşağıdakilerden hangisidir ? Aşağıdakilerden hangisi çoğul addır? Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağıdır? Havada %71 oranında bulunan gaz aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi çalışmalarda bilgi hırsızlığının önüne geçmek için yapılacaklardandır? Tanesi 9 lira olan kalemlerden 16 tane aldım. 180 liram vardı. Kaç liram kaldı? Hangisi ses kirliliğini önlemek amacıyla alınan önlemlerden değildir? "Bizler toplumun refahını düşünen insanlarız." cümlesinde varlığın yerini tutan sözcük hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi toplumu oluşturan unsurlar arasında yer almaz? Herkes tarafından bilinen, pek çok kaynakta var olan bilgileri karşısındakilere etkileyici bir ses tonuyla aktarmak konuşma sanatı açısından çok fazla bir önem taşımaz. Ancak konuşmalarında belirli bir tarzı olanlar ünlü hatipler arasına girebilirler.Bu parçadaki altı çizili ifadede hatiplerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi daha çok vurgulanmıştır? Üzerinde canlıların yaşadığı katman hangisidir? Anne babamıza saygı duymak ve değer vermekle ilgili hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi insanın hurafe ve batıl inançlara inanma sebeplerinden biri olamaz? 1.Peki,sizinle ben de gelirim. 2.Hey!Bana da su ayır. 3.Eyvah,yemek yandı. 4.Ah,parmağım acıdı!Numaralandırılmış cümlelerden hangisinde noktalama işareti yanlış kullanılmıştır? Bora, boş bir kabı ölçtüğünde 330 g geldiğini gördü. Daha sonra kabın içine bir miktar su koyup ölçtüğünde bu sefer 900 g geldiğini gördü.Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.(I) I went to Ankara last year. (II) I visited Anıtkabir when I arrived there. (III) I saw the big buildings in Çankaya. (IV) My father takes me to the Ankara Castle. (V) I ate delicious meals in Hamamönü. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır? Gala Gölü hangi ilimizdedir? • Meclis araştırması,• Genel görüşme,• Gensoru,• Meclis soruşturması,Verilen idare üzerinde denetim yolları, aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi olumlu bir davranış değildir? Waitress :How do you like your steak?Ceyda :- - - -, please. Aşağıdakilerden hangisi bir sunumda görsel malzemenin kullanım amaçlarından biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem farklı bir kişi eki almıştır? Öğretmen: Çocuklar, başarılı olmak için neler yapmak gerekir?Öğretmenin sorduğu soruya aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru yanıt vermiştir? Peygamberimiz bir kişiyi bir bölgeye vergi memuru olarak göndermiş, o kişininin gittiği bölgedeki insanların bazıları vergi memuruna hem vergilerini vermiş hem de o memurun şahsına ait olması için memura bazı hediyeler vermişlerdir. O vergi memuru efendimizin (s.a.v.) huzuruna gelince ‘‘şunlar topladığım vergiler, şunlar da bana verilen hediyeler. demişti. Peygamberimiz o memura kızmış ve : ‘‘Eğer sen evinde otursaydın yine de sana bu hediyeler verilir miydi? diye azarlamıştır. Yukardaki olay hangisinde sakınmamızı öğütlemektedir ? Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım araçlarından birisi değildir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki ifadeler doğru ise D yanlış ise Y harfi koyunuz____ Dünyaya en yakın yıldız Güneştir.____ Güneş kendi ekseni etrafında dönmez.____ Ay, Güneş etrafındaki bir dolanımını Dünya ile birlikte 365 gün 6 saatte tamamlar.____ Güneşin şekli küreye benzer.____ Ay Güneşten daha büyüktür. A x 16 = 6368Yukarıda verilen çarpma işleminde A kaçtır? Kontrollü deney ile ilgili olarak,I. Bilimsel çalışmalarda hipotez kurulmadan önce yapılmalıdır.II. Hangi faktör araştırılıyorsa o faktör değiştirilip diğer faktörler sabit tutulmalıdır.III. Deneyler sırasında elde edilen sonuçlara göre problemin çözümüne gidilir.açıklamalarından hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma araçlarında yapılan yanlış bir davranıştır? Aşağıdakilerden hangisi caminin dış bölümlerinden olup abdest almak için belli bir estetiği olan yapıya verilen isimdir? Kuşların yuva yapma ve yavru bakımı davranışları, aşağıdaki davranışlardan hangisiyle benzerdir? İslama göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Manevi kültür öğeleri toplumda meydana gelen inançlar, fikirler, örf ve adetlerdir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi manevi kültür öğesi değildir? Tanım:Tarih geçmişte yaşamış İnsan topluluklarının yaşayışlarını, birbirleri ile olan ilişkilerini yer ve zaman göstererek, neden sonuç ilişkisi içinde, belgelere dayanarak objektif bir biçimde inceleyen bilim dalıdır.Durum:Çin baskısı sonucu kuzey Hunları batıya doğ-ru göç edip barbar kavimleri hareket ettirip Kavimler Göçüne neden olmuşlardır. Kavimler Göçü Roma İmparatorluğunun ikiye bölünmesine neden olmuştur.Yukarıdaki durumda tarihin tanımında yer alan hangi öğeye vurgu yapılmıştır? A: Can you ride a bike?B: No, - - - - . 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre eşinin kardeşi ölen bir Devlet memuruna isteği üzerine en fazla kaç gün mazeret izni verilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir