S:1

Uçak ile seyahat etmek isteyen biri, aşağıdakilerden hangisine gitmelidir?

Uçak ile seyahat etmek isteyen biri, aşağıdakilerden hangisine gitmelidir? sorunun cevabı "Hava Alanı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Hangisi fare ile yapılan işlemler arasında sayılmaz? Microsoft Office PowerPointte efekt eklemek için hangi yolu kullanırız? Aşağıdakilerden hangisi Allah niçin Vahiy Göndermiştir sorusunun cevabı olamaz? İnsanların barış içinde, ortak kültür ve değerlerle yaşadıkları toprak parçası yurt olarak tanımlanır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi yurt için gerekli değildir? İşgal devletleriyle mücadele eden, gönüllü halktan oluşan düzensiz birliklere ne denir? Bu sene mektebe başladım. cümlesinde mektep sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Hemen hepsi sahnelenmiş yirmiyi aşkın oyunu ile Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunun en verimli yazarlarından biri olan sanatçının Boş Beşik, Susuz Yaz, Ezik Otlar gibi önemli eserleri vardır.Yukarıda sözü edilen sanatçı kimdir? Yok kelimesi aşağıdakilerin hangisinde Dolapta üç takım elbise vardı. cümle- sindeki var kelimesinin karşıtı olarak kullanılmıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi gövde halindedir? Bahar geldiğinde bitkilerin büyümesi hızlanır. 3aylık bir süre içerisinde 120mm uzayan bir çiçek aylık ortalama kaç cm uzamıştır? Ermeni Hükümetinin Sevr Anlaşmasının geçersiz olduğunu kabul ederek Doğu Anadolu üzerindeki bütün isteklerinden vazgeçtiğini belirten antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? İki sayının toplamı 75 tir. Büyük sayı küçük sayının 4 katıdır. Büyük sayı kaçtır? Orucunu mazeretsiz olarak bozanların cezası aşağıdakilerden hangisidir? I. Eve gidiş yolunu sık sıkdeğiştirirdi.II. Bazıkonularda bize anlayış göstermedi.III.Onu hersabah parkta spor yaparken görüyorduk.IV.Çoğuzaman yemeğini yemeden uyurdu.V. Kimiarkadaşlarıyla çok iyi anlaşırdı.Numaralanmış cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangileri yakın anlamlıdır? Ali pazara 90 tane yumurta götürdü. Öğleye kadar 37, öğleden sonra da 29 tane yumurta sattı.Alinin geriye satamadığı kaç yumurtası kaldı? Peygamber Efendimiz (s.a.v) annesinin vefatından sonra kimin yanında kaldı? 53204>..............>53055Verilen karşılaştırmada noktalı yere aşağıdaki doğal sayılardan hangisi yazılamaz? Hangi sayıya 18 eklersek sonuç çift sayı olur? Mother :Emily! Finish your homework before dinner, please.Emily : Oh mommy, I have already - - - - it. İslamiyetin doğduğu sırada Avrupada egemen olan yönetim biçimi ve düşünce sistemi aşağıdakilerden hangisidir? Boy :Do you have any plans for summer holiday?Girl :Yes, I do. I - - - - my grandparents in Canada and then attend a summer course in the U.S.A. Aşağıdakilerin hangisi terim anlamlı değildir? Aşağıdakilerden hangisi kişisel temizliğimiz için kullandığımız ürünlerden değildir? Kütlesi ve hacmi olan her varlığa ........................denir. Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden eşitliklerden hangisi yanlıştır? Günümüzde ürünlerin taşınmasının hızlı ve kolay hale gelmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Annem kek için 6, omlet için kekten 1 fazla yumurta kullandı. Annem toplam kaç yumurta kullanmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yanlış yerde kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Hititlerin Asnadolu Uygarlığına katkılarından biri olamaz? Aşağıdakileden hangisi doğru değildir? Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre bireysel rehberlikte temel alınan aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır? Bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlamlara mecaz anlam denir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanmak sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Duyu organlarımızın sağlığını korumak için öncelikle ............... ve ............ dikkat etmeliyiz. Bu cümlede noktalı yerler aşağıdakilerle tamamlandığında hangisi dışarıda kalır? Aşağıdakileden hangisi evde beslenmez? • Alüminyumun ham maddesidir. • Ülkemizde Seydişehir tesislerinde işlenmektedir.• İzolasyon malzemelerinin yapımında kullanılmaktadır.• Hafif olması sebebiyle uçak yapımında çok kullanılan bir madendir.Yukarıda bazı özellikleri verilen maden hangisidir? Müşrikler döneminde geleneksel olarak şiir yarışmaları yapılırdı. Dereceye giren ilk yedi şiir Kâbenin duvarına asılırdı. Kabenin duvarına asılan bu şiirlere ne ad verilir? 9,5,0,4,3,1 sayıları ile yazılabilecek en küçük sayı aşağıdakilerden hangisidir? Ayça 9 yaşındadır. Ayçanın annesi Ayçanın yaşının 4 katından 2 eksiktir. Ayça ile annesinin yaşları toplamı kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir