S:1

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Odamızı toplamak annemizin sorumluluklarındandır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Aşağıdaki sayılardan hangisi T.C kimlik numarası olamaz? Kuran-ı Kerimin indirilen ilk ayetleri aşağıdakilerden hangisidir? Isı madde üzerinde hal değişimine neden olur. Aşağıdaki durumlardan hangisi bu olaya hal değişimi değildir ? Lauren :Where did you stay the last time you were in New York?Jasmine:- - - - . Elimizde tuttuğumuz bir cismi bıraktığımızda düştüğünü defalarca görünce, biz de bir alışkanlık duygusu yerleşir. Bu alışkanlık duygusuyla ard arda gelen olayların birbirinin nedeni olduğunu zannederiz.Hume, bu görüşünde aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır? Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise D yanlış ise Y yerleştiriniz.(.......) Hz. Muhammed (s.a.v.) Kureyş kabilesinden, Haşimoğulları sülalesindendir.(.......) Mekkedeki zulüm nedeniyle bazı Müslümanların hicret ettiler.(.......) İlk Müslüman olan kişi Hz. Peygamberin yakın arkadaşı Hz. Ömerdir (r.a.).(.......) Hz. Muhammed (s.a.v.) gençliğinde ticaretle uğraşmıştır.(.......) Hz. Muhammed (s.a.v.) Medineye hicret edince Kâbeyi inşa etti. Dünya Şehircilik Günü ne zaman kutlanır? Aşağıdakilerden hangisi merkeze bağlı yönetim birimlerindendir? ‘Kuranda adı 27 defa geçer. Hz. İbrahime (as) iman etmiş ve onunla hicret etmiş kişilerdendir. Sodom şehrine peygamber olarak görevlendirilmiştir. Bu kavim en aşağılık günahı işledikleri için helak olmuşlardır. Helak olmaktan sadece bu peygamber ve iki kızı kurtulmuştur. Yukarıda hakkında bilgiler verilen peygamber kimdir? Görsel ve işitsel iletişim araçlarına medya denir. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi diğer medya araçlarından farklıdır? Türk dilini konuşan ve ülkemize komşu olan ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak ve bu ülkelerle çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla 1992 yılında oluşturulan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi zekat, sadaka ve kurban gibi ibadetlerin topluma sağladığı faydalardan biridir? Aşağıda verilen ortamlardan hangisinde ses kirliliği olmaz? 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? Were talking about a huge company. It has more than 8000 - - - - working in the production section. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanın yargı ile ilgili görev ve yetkilerinden değildir? I- Nüfus yapısıII-İktisadi şartlarıIII-Coğrafya durumuIV- Kamu hizmetlerinin gerekleri5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre Türkiyenin merkezi idare kuruluşu bakımından il ve ilçelere bölünmesinde yukarıdakilerden hangileri dikkate alınmıştır? Hangi sözcükteki a harfinin üstüne gerektiğinde ( ^ ) işareti konulabilir? Fransız ihtilali sonrası Osmanlı Devletinde ilk ayaklananlar kimlerdir ? Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır? Aşağıdaki deyimlerden hangisi çok öfkelenmek anlamına gelir? Ayağını yorganına göre uzat. atasözünün anlamını en iyi açıklayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir? Homozigot sarı tohumlu bezelyenin yeşil tohumlu bezelye ile tozlaştırılmasıyla oluşacak F2 dölündeki fenotip oranı ne olur? (Sarı tohumluluk yeşil tohumluluk üzerine baskındır.) Kişilerin karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturdukları ortama ne denir? Burada güneş Orada yağmurGüneşte de güzel dünyaYağmurda da güzel burasıŞükürler olsun AllahımŞükürler olsun sanaVerdiğin hayat pırıl pırıl Bu dizelerde kelime halinde kaç zamir vardır? Aşağıda verilenlerden hangisinin paketi delindiğinde sıvılar gibi akıcılık özelliği göstermez? Aşağıdaki aydınlatma araçlarından hangisinin kullanım zamanı diğerlerinden daha öncedir? Esnek ,yumuşak, pürüzlüdür.Tanımlanan madde aşağıdakilerden hangisidir? Yaşasın ( ) Yarın tatile gideceğiz( ) cümlesinde, sırası ile hangi noktalama işaretleri konmalıdır? Kimi okurlarla yayıncılar alışmışlardır, eserleri hep konularına göre değerlendirirler. Önemli saydıkları konuları işleyen eserleri hep beğenirler. Kendileri için önemsiz, çirkin konuları işleyen eserleri ise beğenmezler. Bir eserin konusu çirkin olunca kendisinin de çirkin olacağına inanırlar. Giderek konunun çirkinliği ile eserin çirkinliğini birbirine karıştırırlar. Oysa----.Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerin hangisiye sürdürülemez? Orta Asya Türk devletlerinin kısa sürede yıkılmasınınen önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime birden çok yapım eki almıştır? Duanın sonunda Allahım duamı kabul et! anlamında ............. deriz.Boşluğa gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir? XIV. yüzyılın ikinci yarısıyla XV. yüzyılın ilk yarısında yaşamış bir tasavvuf şairidir. Ankarada kurduğu tarikatında birçok talebe yetiştirir. Yunus Emre etkisinde sade bir dil ve lirik bir anlatımla dile getirdiği şiirlerinden yalnızca birkaç tanesi bilinmektedir.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yaşamımız için zorunlu değildir? Aşağıdakilerden hangisini takvimlerden öğrenemeyiz? Aşağıdaki eser tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Kuran-ı Kerimin ilk suresi ..........................Ve son suresi ....................tır.Noktalı yere hangileri gelmelidir. Milli Mücadelenin amacının, yönteminin belirlendiği ve Mustafa Kemal'in yayımladığı yazı hangisidir? Yakın akraba evlilikleri genetik açıdan değerlendirildiğindeaşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?A) Anne ve babada görülmeyen bir kalıtsal hastalık çocuklardaortaya çıkabilmektedir. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir