S:1

Aşağıdaki sayılardan hangisi en büyüktür?

Aşağıdaki sayılardan hangisi en büyüktür? sorunun cevabı "-2" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Aşağıdaki söz öbeklerinin hangisinde sıfat yoktur? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memura, eşinin kardeşinin ölümü hâlinde isteği üzerine kaç gün izin verilir? Günlük hayatta yaygın olarak kullanılan asitlerin ve bazların olumlu - olumsuz etkileri arasında aşağı-dakilerden hangisi yer almaz? Sultan Fatih, bir gün kılık değiştirerek halkın içine karışır. Gözüne bir kulübe ilişir, oraya varır. Bu kulübede yaşayan kadıncağızdan içecek soğuk bir şey ister. Kadın, ter içindeki yolcuya ayran ikram eder. Fatih, ihtiyar kadının sunduğu ayranı doğru dürüst içemez. Çünkü her yudum- da ağzına birkaç tane saman çöpü gelir.Ayranı bitirdikten sonra ‘Nine, ayranın çok lezzetli ama içindeki şu saman çöpleri niye? diye sorar. İhtiyar kadın şöyle cevap verir: - - - -Bu metnin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilirse ihtiyar kadının, kar- şısındaki kişinin iyiliğini düşündüğü anlamı çıkar? Aşağıdaki yeniliklerden hangisi köylüye yardımcı olmak ve tarımı geliştirmek amacına yöneliktir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Sıvıların basıncı,I. Sıvının derinliğiII. Sıvının özkütlesiIII. Yerçekim ivmesiniceliklerinden hangilerine bağlıdır? ÖĞRETMENİMİZYukarıdaki kelimede kaç tane hece vardır? Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin özelliklerinden biri değildir? Aşağıdaki durumların hangisinde besmele çekilmez? 600 öğrencisi olan Atatürk İlkokulu öğrencilerinin %30 müze gezisine katılmıştır. Buna göre geziye katılan öğrenci sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Stoklar belirli bir düzeye düştüğünde, önceden belirlenmiş miktarın sipariş edilmesi ve sürekli stok sayımının yapılması, hangi stok kontrol yönteminin kullanıldığını göstermektedir? Hevsel Bahçeleri hangi ilimizdedir? Türk milletini geri bırakmış olan kurumları kaldırarak yerlerine, milletin çağıngereklerine göre ilerlemesini sağlayacak yeni kurumlar koymayı temel hedef edinen Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen yapılardan hangisi terleme ile hem suyun uzaklaştırılmasını hem de vücut sıcaklığının dengelenmesine yardımcı olur? Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından, kahraman ordumuza ithaf edilerek yazılan ve Osman Zeki Üngör tarafından bestelenen 12 Mart 1921de İstiklal Marşının kabul edilişi aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra olmuştur? Hemofili kanın pıhtılaşmaması hastalığıdır. X kromozomuüzerinde çekinik olarak taşınır.Hemofili bakımından taşıyıcı bir anne ile sağlıklıbir babanın aşağıdaki çocuklardan hangisine sahipolması beklenemez? • Laikliğin benimsendiği ülkelerde bütün vatandaşlar her türlü hak ve özgürlüğe sahiptir.• Herkes istediği inancı ve dini benimseyip benimsememekte serbesttir.• Kişiler, inanç ve düşüncelerini özgürce ifade edebilir.Verilen bilgilere göre Laiklik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bir öğrencinin, bir veya daha fazla öğrenci tarafından tekrar eden biçimde olumsuz davranışlara (fiziksel, sözel ve/veya psikolojik) maruz kalmasına ne ad verilir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, hem özel ad hem de tür adı olarak kullanılmaktadır? Avar devletinin kurucusu kimdir? Jack - - - - late for the school because he - - - - very slow. 700den küçük, en büyük doğal sayı kaçtır? Aşağıdaki sayılardan hangisi, 2ye tam olarak bölünemez? Aşağıdaki eşleştirmelerden yanlış olan şıkkı işaretleyiniz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel ad yanlış yazılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi ailenin amaçları arasında yer almaz? Aşağıdaki öğrencilerin cümlelerinin hangisinin sonuna soru işareti gelmez? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başınaDyanlış olanların başınaYyazınız.(....) Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şahadet arasında hiç fark yoktur(....) .İslamın şartları6 tanedir(....) Tevhid kelimesinin zıttı şirkdir(....) Kafir:örten,gizleyen,nankör anlamlarına gelir Doğu ile Kuzey arasındaki yön hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde, hem deyim hem gerçek anlamıyla düşünülebilecek bir söz grubu vardır? İnsanların doğaya etkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A: Where - - - - you last week? B: I - - - - in Bursa. Türkiye Büyük Millet Meclisi nerede ve ne zaman açıldı? Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A: ............................ B: Yes, I do. Teknolojik aletlerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konulmalıdır? "15-18-21-24-26-30-33"Yukarıdaki örüntüde hangisi kuralı bozmaktadır? RNA ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir