S:1

Aşağıdakilerden hangisi iki basamaklı en küçük negatif tamsayıdır?

Aşağıdakilerden hangisi iki basamaklı en küçük negatif tamsayıdır? sorunun cevabı "-99" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Kuranda anlatılan geçmiş toplumlardan, bazı peygamberlerin başından geçmiş olan, bizlere ibret olacak, yaşanmış olaylara ne ad verilmektedir? Simya ile ilgili;I. Sınama yanılmaya dayalıdır.II. Teorik temelleri yoktur.III. Kontrollü deneyler yapılır.yargılarından hangileri doğrudur? Ella :Pardon me! - - - - is the nearest pharmacy? I need some medicine.Buğra :There is one over there next to the cinema. Aşağıda verilen fiziksel niceliklerden hangisi türetilmiş bir büyüklüktür? Ay'ın yüzeyine çarpan meteorların oluşturduğu çukura ne denir? cam ile ayna sözcükleri arasındaki anlam ilişkisinin benzeri aşağıdakilerden hangisinde yoktur? Dış parazitlerle (ektoparazit) ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? I. Hareket hâlindeki bir cismin yavaşlamasını sağlamakII. Duran bir cismi hareket ettirmekIII. Hareket hâlindeki bir cismin yönünü değiştirmek Yukarıdakilerden hangisi kuvvetin etkisiyle gerçekleşir? I. İnce kenarlı mercek görevi görmeleriII. Kalın kenarlı mercek görevi görmeleriIII. Işığı bir noktada toplamalarıIV.Işığı dağıtarak kırmalarıOrmanlık alanlara bırakılan cam atıkların, güneşli havalarda yangın riski oluşturmalarının sebebi yukarıdakilerden hangileridir? Orta Çağ Avrupasında Hıristiyanlıkta para ile günah çıkartma olayına ne denir? Mom : Do you want to come with us to your grandmothers birthday party?Son : Yes, mom. I do.Mom : Then you - - - - finish your homework. 6 kalemin yarısı kaç kalem eder? Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? Çevresi 24 cm olan bir dikdörtgenin kısa kenarı 4 cm ise uzun kenarı kaç cm dir? Peygamberimizin doğduğu bölgede göçebe olarak yaşayan insanlara ne ad verilir ? Aşağıdakilerden hangisi kömürün kullanımındaki sakıncalarından biri değildir? I. Mesleklerin kademeleri ve her kademenin unvan, yetki ve sorumlulukları kanunla tespit edilir ve her derece ve türdeki örgün ve yaygın mesleki eğitim kurumlarının kuruluş ve programları bu kademelere uygun olarak düzenlenir.II. Eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, araç, gereç ve kapasiteleri ile ilgili standartlar önceden tespit edilir ve kurumların bu standartlara göre optimal büyüklükte kurulması ve verimli olarak işletilmesi sağlanır.III. Eğitimde verimliliğin artırılması ve sürekli olarak gelişme ve yenileşmenin sağlanması bilimsel araştırma ve değerlendirmelere dayalı olarak yapılır.IV. Bilgi ve teknoloji üretmek ve kültürümüzü geliştirmekle görevli eğitim kurumları gereğince donatılıp güçlendirilir; bu yöndeki çalışmalar maddi ve manevi bakımından teşvik edilir ve desteklenir.1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre yukarıdakilerden hangileri bilimsellik ilkesiyle ilgilidir? Brain : Hi, Bob. Its me, Brain. We are going to Adams birthday party at 10 p.m. Would you like to come with us?Bob : Its very noisy here. I cant hear you. Can you - - - - it, please? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat vardır? İran ile aramızdaki sınır kapılarıhangi illerimizden geçmemektedir? 4 - 7 - 10 - ? - 16 - 19 -21 kurallı sayı dizisinde ? işaretlerinin yerine hangi sayı gelmelidir? %40 ifadesine aşağıdaki ondalık sayıların hangisine eşittir? Aşağıdakilerden hangisi insan haklarına duyarlı bir vatandaştan beklenen bir davranış değildir? Alfabemizin baştan ve sondan altıncı harfleri hangileridir? Bir elin baş parmağı ile serçe parmağı arasındaki uzaklığa ne ad verilir? Aydında çay fabrikasını, Rizede incir fabrikasını kuramazsınız.Sosyal Bilgiler Öğretmeni, bu görüşüyle neyi vurgulamak istemiştir? Onlar, kütüphanede çalıştılar. Cümlesinde Onlar sözcüğü yerine hangisi kullanılabilir? " küçük" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ufak" anlamı dışında kullanılmıştır? Aşağıdakilerin hangisinde benzetmenin dört unsuru da vardır? Emrah' ın kitaplığının her rafında 26 kitap vardır. Kitaplıkta 10 raf bulunduğuna göre ​Emrah' ın kaç kitabı vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli fiil yoktur? Hangi kelimenin birden fazla anlamı vardır? Aşağıdakilerden hangisi sözlü tarih araştırmasında kullanılmaz ? Hangi seçenekte sayılar doğru olarak sıralanmıştır? Microsoft Office PowerPoint programında yaptığımız slaytı izlemek için klavyeden hangi tuşu kullanırız? Komşusu açken tok yatan bizden değildir. (Hadis-i Şerif)Bu hadiste Peygamberimiz aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır? Kültürümüzü tanıtmak için bütün Orta Asyayı dolaşmış. Cümlesinin öğelerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? 700den küçük, en büyük doğal sayı kaçtır? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre kamulaştırma işlemlerini yürütmek aşağıdakilerden hangisinin görevidir? Rutherford atom modeli için;I. Bir atomda pozitif yükün tamamı çekirdek denilenküçük bölgede toplanmıştır.II. Atomun çok küçük bir hacmi boşluktan oluşur.III. Elektronlar çekirdek etrafında bulunur.yargılardan hangileri doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir