S:1

-10 + 8 - 4 + 3 - 5 =?
Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır?

-10 + 8 - 4 + 3 - 5 =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? sorunun cevabı "-8" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Türkiyede ilk defa edebiyat tarihi incelemelerinde bilimsel yöntemleri ortaya koyan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Kadir ile dedesi birlikte bahçeye her gün 42 tane domates fidesi dikiyorlar.Bir hafta sonra bahçede kaç tane domates fidesi olur? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk yıllarında sağlık alanında yaşanan gelişmelerden değildir? • Gazelin ilk beytine verilen addır.• Gazelin en güzel beytidir.• Gazelin son beytine verilen addır.Bu cümlelerde aşağıdaki terimlerden hangisinin tanımı verilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi, kaza yerinde alınması gereken ilk önlemlerdendir? Kişi yada kurumlar hakkında gerçeği yansıtmayan, onur kırıcı yayın yapıldığında düzeltme ve cevap yazısı yayımlanmasına.................. denir.Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur? Dengesiz, aşırı beslenme ve hareketsiz yaşam tarzı sonucu oluşan hastalık hangisidir? Gök cisimlerini incelemek amacıyla ............. adı verilen araçlar kullanılır.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki öğretim süreci uygulamalarından hangisi yapılandırmacı yaklaşıma uygun değildir? Merhametle ilgili Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Manda ve himaye ilk kez Erzurum Kongresinde kabul edilemez olarak değerlen- dirilmiş, Sivas Kongresinde ise kesin olarak reddedilmiştir.Bu durum aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığını gösterir? 5 onluk, 8 birlikten oluşan sayıdan, 13 sayısını çıkartırsam aşağıdaki sayılardan hangisini elde ederim? Sizi bir tek candan yaratan, ondan da, yanında huzur bulsun diye eşini yaratan odur... Ayetinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz. Aşağıdakilerden hangisi Hz Muhammede ilk inananlardan değildir? Simon :- - - -?Salise :There is one next to the cinema. You need to walk two blocks. Bu romanı çok beğendim. cümlesinde sıfat olan sözcük hangisidir? 18 - 0 işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi ülkeden ülkeye değişmez? Yine bir gün gök tüylü ve gök yeleli erkek kurt durdu. Oğuz Kağan da durdu ve çadırını kurdurdu. Bu, tarlasız ve çorak bir yerdi. Buraya Çürçet diyorlardı. Büyük bir yurt idi; atları çok, öküzleri ve buzağıları çok, altını ve gümüşleri çok, cevahirleri çoktu. Burada Çürçet Kağan ve onun halkı, Oğuz Kağana karşı geldiler. Vuruşma ve çarpışma başladı. Oklarla, kılıçlarla vuruştular. Oğuz Kağan yendi, Çürçet Kağanı mağlup etti, öldürdü ve Çürçet halkını kendisine tabi kıldı. Vuruşmadan sonra Oğuz Kağanın askerlerine, maiyetine ve halkına öyle büyük bir ganimet düştü ki yüklemek ve götürmek için at, katır ve öküz az geldi.Bu metin aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine ait özellikleri taşımaktadır? 1, 3, 8 rakamları birer kez kullanılarak yazılan en büyük çift doğal sayı kaçtır? Dünya kıtalarından en küçüğü aşağıdakilerden hangisidir? Kurtuluş Savaşımızın amacı aşağıdakilerden hangisidir? Canlı vücudundaki atıkların dışarıya atılmasına ne denir? Bir otomobil 120 km.lik yolda 4 litre benzin tüketiyor.Bu otomobil 6 litre benzinle kaç km yol gider? Roma hukukunu araştıran bir üniversite öğrencisi patrici-plep mücadelesi sonrası düzeni sağlayan ve Avrupa hukukunun da temelini oluşturacak olan kanunlar yapıldığını öğrenmiştir.Buna göre sözü edilen kanun aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilmiştir? Ardışık 5 tane çift doğal sayının toplamı 80dir.Buna göre 1. ve 4. sıradaki sayıların toplamı kaçtır? O, yetmezse ikinci paketi kullanırız. Cümlesindeki o sözcüğünün çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? İnsanlar arası etkileşimde kitle iletişim araçları önemli bir etkiye sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının olumsuz yönlerinden biridir? ( 5 10 15 .... ) sayı dizisini hangi sayı tamamlar? Aşağıdaki ifadelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız (.....) Yüce Allahın emir ve yasaklarını Cebrail(a.s) ile peygamberlerine ulaştırmasına vahiy denir. (.....) Kuranda 30 peygamber adı geçmektedir.(.....) Allah (c.c) ın gönderdiği ilahi kitapların hepsi günümüze kadar korunmuş, hiçbir değişikliğe uğramamıştır. (.....) Herhangi bir yerimizin kanaması veya yaralardan iltihap çıkması abdestin bozulmasının nedenlerinden sayılabilir. (.....) Hz. İsanın bebekken insanlarla konuşması, Hz. İbrahimin ateşte yanmaması, Hz. Muhammede Kuran-ı Kerimin gönderilmesi birer mucizedir. Aşağıdakilerden hangisi bir disakkarittir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili fiil1. tekil kişi ekiyle çekimlenmiştir? Felsefede, bilimlerde olduğu gibi bir ilerleme değil, yığılmasöz konusudur. Bilimde eskiyen teoriler bir kenarabırakılırken felsefede bir görüş kendi içinde çelişkiyeyer vermeden varlığını sürdürür.Parçada felsefe bilgisinin hangi özelliği vurgulanmaktadır? Aşağıdaki canlılardan hangisi nesli tükenmiş hayvanlardan değildir ? Aşağıdakilerden hangisi sağlığımız için etkili değildir? Nemlilik, aşırı soğuma ve ısınmayı engellediği için nemli bölgelerde kış sıcaklık ortalamaları kurak bölgelerden daha yüksektir.Buna göre aşağıdaki illerden hangisinin kış sıcaklık ortalamalarının daha yüksek olması beklenir? Sergiledik fiilinin aldığı ekler, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? Müslüman Türk hükümdarları içinde sultan unvanını ilk o kullanmıştır. Yaptığı seferlerle Hindistanda İslamiyetin yayılmasını sağlamıştır. Firdevsî, ünlü Şehnamesini Ona takdim etmiştir.Hakkında bilgi verilen Türk büyüğü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde elektrikle çalışmayan bir araç vardır? Aşağıdakilerden hangisi rahmet kavramının anlamları arasında yer almaz ? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir