S:1

Eksi ile artının toplamı nedir?

Eksi ile artının toplamı nedir? sorunun cevabı "Büyük sayının işaretini alır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
‘Temizliğin bir diğer adı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki yiyeceklerden hangisi kemiğimizin güçlenmesini sağlar? Peygamber Efendimiz Medinede kendi evi yapılıncaya kadar hangi sahabi tarafından misafir edilmiştir? 90 litre kolanya 250 mllik şişelere dolduruluyor. Kaç şişe kullanılır? Aşağıdakilerden hangisi söylev çeşitlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi elektrikle çalışmaz? Tina : - - - -?Mark : You can go by taxi. Depodaki 25 kilogramlık şeker torbalarından 10 tanesini kilogramı 2 TLden sattık ne kadar gelir elde ederiz? Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatı II. Dönem için söylenemez? I. Büyük adam olacağı şimdiden belliydi.II. Böyle sert sözlerle amacına ulaşamazsın.III. Temiz kalpli bir arkadaşa benziyor.IV. Sıcak insanlarla daha iyi anlaşırım.V. Evleri bu dar sokağın sonundaydı.Numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük nicel anlamlıdır? ALİ: Ailemle Orta Anadolunun güneyinde kurak bir köyde yaşardık. Özellikleyazın kuraklığa bağlı olarak büyük su sıkıntısı çekilirdi. Tarımda sulamayapamadığımız için verim ve gelirimiz düşük olurdu. Zaten altı kardeştik butoprak hangi birimizi geçindirecek!...Mecburen en büyük ağabeyim hariç tüm kardeşler Ankaraya göç ettik, iş güç sahibi olduk.Ailenin Ankaraya göçünün öncelikli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi genel olarak okul öncesi eğitim ve ilköğretimdeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini kapsamaz? Sözcüğün sonundaki sert sessizin yumuşaması için gelen ekin ....................... gerekir.Tanım aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır? Nasreddin Hoca bir gün Timuru ziyarete karar verir. Giderken yanına hediye olarak bir sepet ayva alır. Fakat hoca yolda ayva yerine incirin daha iyi hediye olacağına karar verir ve dönüp ayvaları boşaltır onların yerine sepete incir doldurur. Padi- şah Timur 'a hocanın kendisine hediye getirdiği ve huzura kabul edilmesini istediği bildirilir. Hoca huzura alınır. Hediye olarak çok değerli eşyalar bekleyen padişah incirleri görünce çok kızar ve incirleri tek tek hocanın kafasına vurur. Fakat hoca acıdan bağıracağına Allaha şükreder. Şaşıran Padişah sebebini sorar, Hoca :-Padişahım ya ayvaları getirseydim halim ne olurdu der... Hoca, Timura hediye olarak ne götürmüş? ................ gidiyorsun ? cümlesi hangisi ile tamamlanamaz? Aşağıdakilerden hangisi Bilişim Suçu değildir? Aşağıdakilerden hangisi sesli uyumuna uyar? ‘ Havada meydana gelen ............... , .................. ve .................. gibi olaylara hava olayları denir. Cümlesindeki boşluklara hangisi getirilemez? Aşağıdaki davranışlardan hangisisevap kazandırır? Esirgeyen ve bağışlayan Allahın adıyla. anlamına gelen söz aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda kuvvet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? I. Endoplazmik retikulumII. LizozomIII. MitokondriIV. RibozomYukarıda verilen organellerden hangileri tek katlı zara sahiptir? Hangisi halkın yönetimle ilişkileri kolaylaştırma amacıyla dönüktür? Aşağıdakilerden hangisi yavaşlayan harekettir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul ad yoktur? Gizem : Do you like documentaries?Dora : Yes, I love them. - - - - . Tam sayılarla ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi grup değildir? Biz, her şeyi bir ölçüye (düzene, plana) göre yarattık. (Kamer suresi, 49. ayet)Bu ayete göre aşağıdaki yargılardan hangisi yan- lıştır? We - - - - live in a small village in the past. Manav 235 kg elma, 365 kg portakal ve 190 kg muz satmıştır. Manav toplam kaç kg ürün satmıştır? 5 saat 15 dakika kaç dakikadır? Jill : Hello, Jill speaking.Adam : Hi, Jill. This is Adam. - - - -?Jill : Good, thanks. Aşağıdaki hangi kelime sözlükte son sırada yer alır? Aşağıdaki şehirlerden hangisine milli mücadele döneminde ünvan verilmemiştir? 52 - 23 işleminin sonucu kaçtır? Anında babası bu Odgurmış ol Munı âkıbet tip özüm yörmiş ol Sevinçin yorıglı ay edgü yigit Sözümni yava kılma könlün eşit Katıglan yangılma könilik yolın Yigitlik yava kılma asgın alınKutadgu Biligden alınan parçalardan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 1. Nankör hayvanlar olarak bilinirler2. Sokaklarda beslenebilirler3. Temizliklerini kendileri yaparlar4. Evlerde fare barındırmazlar5. Köpeklerle anlaşamazlarYukarıdaki cümlelerin hangilerinde kedilerin yaşadığı ortamla ilgili ayrıntılara yer verilmiştir? Friglerin madencilikte ilerlediklerini gösteren icatları aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi haset, cimrilik, açgözlülük dünya ile ilgili ihtirasları terk etmekle giderilir. Öfke, gıybet, kahkaha ve alay etmek kendini terbiye etmekle giderilir. Bunların hepsi sabırla hayra dönüşür. Kibir şeytandan, tevazu Rahmandandır. Ne zaman insan kibre kapılsa tevazuu onun üstüne göndermek gerek. Haset şeytandan, ilim Rahmandandır. İnsan ne zaman hasede, kıskanma hastalığına yakalansa ilmi onun üzerine göndermek gerek. Cimrilik şeytandan, cömertlik Rahmandandır. İnsan ne zaman cimri hâle gelse cömertliği onun üstüne göndermek gerekir.Makalattan alınan bu bölümle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir