S:1

Eksi ile artının çarpımı nedir?

Eksi ile artının çarpımı nedir? sorunun cevabı "Eksi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Türkiye, boğazlar üzerindeki egemenlik hakkını aşağıdakilerden hangisi ile tam olarak kazanmıştır? I will be in Italy - - - - . Mavi dergisini çıkarmış, Mavici akımın temsilcisi olmuştur. Garip şiirini çok basit, II. Yeni şiirini karışık ve zayıf bularak ikisine de karşı çıkmıştır. Bazen bireyci bazen toplumcu bir çizgide aşk, barış, özgürlük, insan sevgisi gibi konuları işlemiştir. Tutkunun Günlüğü, Sisler Bulvarı, Ben Sana Mecburum şiir kitaplarından bazılarıdır.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi vatan topraklarının azınlıklara verilmesi düşüncesine ve bununla ilgili eylemlere karşı kurulan direniş cemiyetlerinden biri değildir? "Görme olayının gerçekleşmesi için................ şarttır." cümlesini hangi seçenekteki sözcük tamamlar? 12 + 6 - 5 . 2 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Mıknatıslar hangi maddeyi çekemez? Kuran-ı Kerimde namaz, oruç, hac ve zekat gibi ibadetlere yönelik birçok ayet vardır. Ancak Kuran bu ibadetlerin nasıl yerine getirileceğini ayrıntılı bir şekilde bizlere aktarmaz.Bu durumda ibadetlerle ilgili ayrıntıları bize öğreten aşağıdakilerden hangisidir? I. AyçiçeğiII. ÜzümIII. ZeytinIV. MısırBitkisel yağ üreticisi hammadde olarak hangisine ihtiyaç duyar? 450 dekar kaç kilometrekaredir? Aşağıdakilerden hangisi haniflerin özelliklerinden biridir? Aşağıda belirtilen sorumluluklardan hangisi çocuklara ait olabilir? Sosyal yardımlaşma kurumları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Bir su ısıtıcının gücü 1000 watttır. Bu ısıtıcı1 dakika çalıştırılırsa kaç joule enerji harcar? Kaz kelimesi hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi çevre bilinci gelişmiş bireyin amaçlarından biri olamaz? - - - -, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin bu Kanun kapsamına giren suçlarına ilişkin herhangi bir ihbar veya şikâyet aldıklarında veya böyle bir durumu öğrendiklerinde ivedilikle toplanması gerekli ve kaybolma ihtimali bulunan delilleri tespitten başka hiçbir işlem yapmayarak ve hakkında ihbar veya şikâyette bulunulan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesine başvurmaksızın evrakın bir örneğini ilgili makama göndererek soruşturma izni isterler.4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir? I ............ watch horror films when I was young. I wasnt afraid of them. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin yerine kullanılan sözcük vardır? "Dersler bugünlerde oldukça ağırlaştı." cümlesindeki "ağırlaşmak" sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması dolaylı tümleç görevinde kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi zıt anlamlı kelimedir? Katı bir maddenin çevreden ısı alarak katı halden sıvı hale geçmeden direkt gaz hâline geçmesine ne ad verilir? Aşağıdaki elektrikli araçlardan hangisi odamızı aydınlatır? Araç sürücülerinin duraklanan veya park edilen yerden çıkarken;I. Işıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri,II. Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri,III. Yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları,IV. Görüş alanları dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir.Verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Prof. Dr. Aziz Sancar, Mardinin Savur ilçesinde 1946 yılında doğmuştur. 1969 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan iki yıl sonra ABDye göç etmiştir. Buradaki DNA onarımı konusundaki çalışmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülünü kazanmıştır.Bu durum aşağıdaki göç türlerinden hangisine örnek oluşturur? XVIII. yüzyılda Avrupalı devletlerin amaca ulaşmak için ahlaka aykırı da olsa her türlü araca başvurmanın uygun olduğu politik anlayışa verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen ifadeleri okuyunuz.Doğru olan ifadenin sonundaki kutucuğa D Yanlış olan ifadenin sonundaki kutucuğa Y harfini yazdığımızda nasıl bir dizilim olur?(....) Linux/Pardus açık kaynak kodlu bir işletim sistemidir.(....) E-Devlet uygulaması ile hastaneden randevu almak BiT in sağlık alanı ile ilgilidir(....) Bilgisayar kullanırken ekrana çok yakından bakmalıyız.(....) .jpg metin(yazı) dosyası uzantısıdır(....) Bilgisayarlarda klasörleri aradığımız dosyayı rahat bulabilmek için kullanırız Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğün niteliklerinden biri değildir? KAPI kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Kuran-ı Kerim ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Hasan Dağı hangi bölgemizdedir? Türk edebiyatının Batı tarzında yazılan ve yayımlanan ilktiyatro eseri aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi milli varlığa yararlı cemiyetlerden biri değildir? Aşağıdaki kurumlardan hangisinin trafik güvenliği ile görevi yoktur? Bitmez tükenmez bir çalışma arzusu vardı, - - - -Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse kişinin olumsuz bir özelliği belirtilmiş olur? Bir arkadaşınız bahçede sizi itip düşürürse ne hissedersiniz? Işık kirliliği nedeniyle ........................Verilen cümle hangisi ile tamamlanamaz? Peygamber Efendimizin (s.a.v.) doğum tarihi ve yeri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi İnsan Haklarından birisi değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir