S:1

Adana -5 oC, İzmir 7 oC ise bu iki şehir arasındaki sıcaklık farkı kaç oC dir?

Adana -5 oC, İzmir 7 oC ise bu iki şehir arasındaki sıcaklık farkı kaç oC dir? sorunun cevabı "12" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Türkiyede seracılığın Ege ve Akdeniz bölgelerinde gelişmesinde, bu bölgelerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi en çok etkili olmuştur? October, - - - -, December Kuran-ı Kerim de adı geçen Peygamber sayısı kaçtır? Tesadüfi hatalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bir içi gerçekleştirebilmek için birlikte hareket etmeye ne ad verilir? Camii, dinimizin en önemli yapılarından biridir. İslam dinin en sembollerindendir. İç ve dış kısımlarında farklı bölümler vardır.Aşağıdakilerden hangisi caminin dışında yer alır? sabah, aldık, fırından, gibi, ekmek, mis kelimelerinden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak istesek, aşağıdakilerden hangisini elde ederiz? Omurgasız hayvanların eklem bacaklı grubunun içerisinde değerlendirilen böceklerle ilgili olarak,I. Vücutları baş, gövde ve karın olmak üzere üç bölümden oluşur.II. İki çift ayak, üç çift kanat taşırlar.III. Trake solunumu yaparlar.verilenlerden hangileri doğrudur? Boğazlar İstanbul Doğu Trakya hangi antlaşma ile savaşsız ele geçirildi? Para biriktirmek size hangisini çağrıştırır? Babam, kardeşim eve geç kalınca çok endişelendi.Cümlesinde annemin durumunu anlatan deyim aşağıdakilerden hangisidir? Kızlar gitti diye pınar ağladıAcıdı yüreğim yandı pınaraAltı çizili sözcüklerde görülen ses olayları aşağıda- kilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Ill run as fast ........ I can. "Can dün okula geç............." cümlesini aşağıdakilerden hangisi ile tamamlayamayız? -"ayak - azık - acı - asır" sözcükleri­ni, alfabetiksıraya koyduğumuz­da, sözlükteki sıralamaları aşağıdakilerden han­gisi olur? Aşağıdakilerden hangisi Medineli Müslümanların I. Akabe Biatında Hz. Peygambere verdiği sözlerden birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi her bireyde kesinlikle farklıdır? İlk ve son halife aşağıdakilerden hangisidir? a < 147 ifadesindeki a'nın alabileceği en büyük değeri için 200 – a işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş anlamlısı yoktur? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinin yazımında yanlışlık vardır ? ...Ve kim Allaha ve Rasulüne itaat ederse o takdirde gerçekten büyük bir kurtuluşa ermiş olur. (Ahzab, 71)Kuranı doğru anlamada Müslümanın öncelikli başvuru kaynağı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Karbonhidratların kimyasal sindirimi hangi organda başlar? Farklı olanı bulunuz? Sonbaharın henüz başları... Yapraklar hâlâ canlı yeşil renklerini koruyor. Ama bu yıl çok ömürleri kalmadı. Önce yapraklar yavaş yavaş kırmızıya boyanacak. Sonbahar günleri geçip kışa yakla- şıldığında da sararacak. Dallardan yere düşen sarı yapraklar kahverengi renk alıp kuruyacak ve doğaya karışacak.Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? İşçiler gece gündüz çalıştılar işi bitirdiler. cümlesindeki altı çizili kelimeler arasındaki anlam ilişkisi hangi seçenekte vardır? Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi sanatçılarından biri değildir? Aylinin bir gün içerisinde evde yaptığı bazı işler aşağıda verilmiştir.I. Zor açılıp kapanan kapının menteşelerini yağlamak.II. Merdivenlere kaydırmaz bant yapıştırmak.III. Evdeki ahşap masayı cilalamak.Aylinin yaptığı işlerden hangileri sürtünmeyi azaltmak için yapılmıştır? 1.Güneş ve ay bir hesaba göre (hareket etmekte)dir. Yıldızlar ve ağaçlar (Allaha) secde eder. (Allahın koyduğu ölçülere göre hareket eder.) Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) o koydu. Sakın den- geyi bozmayın.(Rahman suresi, 5-8. ayetler)2.Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan Odur. Her biri bir yörüngede hareket etmektedir.(Enbiya suresi, 3. ayet)3. O (Rab) ki seni yarattı ve düzenledi, sana ölçülü bir biçim verdi.(İnfitar suresi, 3. ayet)4. Ölümsüz ve daima diri olan Allaha güvenip dayan...(Furkan suresi, 58. ayet)Yukarıda verilen ayetlerden hangisi verdiği mesaj açısından diğerlerinden farklıdır? Görmek sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde anlamak, kavramak anlamında kullanılmıştır? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Bayrağın en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Rabbena duaları namazın hangi bölümünde okunur? Çevremizdeki maddelerin büyük bir kısmı doğada kendiliğinden oluşur. Örneğin, toprak, ağaç, su, maden gibi maddeler doğanın bir parçasıdır. Benzer şekilde süt, yumurta, meyve ve tahıl canlıların doğal ürünleridir. Doğada kendiliğinden oluşan maddeler nasıl adlandırılır? I never go on the ghost train,because it is ........ Gezegenleri Güneşe yakından uzağa doğru sıralayacak olursak baştan 3. gezegen aşağıdakilerden hangisi olur? Garip akımının şairleri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? 94 793 982 Sayısında tekrar eden rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? İllerde kar yağışı nedeniyle okulları tatil etmeyetkisi, aşağıdaki yönetim birimlerinden hangisineaittir? Aşağıdakilerden hangisi münazarada tartışmacının uyması gereken kurallardan değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir