S:1

En büyük negatif tamsayının 4 katının 3 eksiği kaçtır?

En büyük negatif tamsayının 4 katının 3 eksiği kaçtır? sorunun cevabı "-7" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüklerin yerine "dört gözle beklemek" deyimi kullanılabilir? 1402 Ankara Savaşından sonra Osmanlıda padişahsız geçen 11 yıllıkdöneme ..................adı verilir.​Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bir okulda 578 öğrenci, 17 derslik var. Her derslikte ortalama kaç öğrenci vardır? 987 x 26= işlemini en yakın onluğa yuvarlayarak çarptığımızda sonuç kaç olur? En eski edebî türlerden birisi olarak kabul edilen destanlar, tahkiye esasına dayalı halk edebiyatı anlatmalarıdır. Tahkiye esasına dayalı diğer edebî metinlerde olduğu gibi, kahramanın takdimi, destan metinlerinde de belirli anlatım yöntemleriyle gerçekleştirilmektedir. Bu metinlerde kahramanın takdimi sürecinde kullanılan çeşitli yöntemleri; adlandırma, nitelendirme ve takdim başlıkları altında incelemek mümkündür.Bu parçada dil hangi işleviyle kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıt değildir? Zeugma Arkeolojik Siti hangi ilimizdedir? Aşağıdaki eserlerden hangisi Yunus Emreye aittir? • İnsan ahlaki eylemde bulunurken tamamen kendi iradesiyle özgür bir biçimde mi davranır?• İnsan eylem ve kararlarında iç ve dış faktörlerin etkisi altında mıdır? Ahlak felsefesinde bu sorular aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin yapılmasını tavsiye ettiği sporlardan biri değildir? Osmanlı Devleti'nin imzaladığı ilk önemli barış antlaşması hangisidir? Hangi seçenekteki ürün kilogram ile satılmaz? amaç, aman, amca, ama kelimelerini alfabetik sırasına göre sıraladığımızda hangisi sonda yer alır? O (Allah) gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır. Her şeyi O yarattı. (Enâm suresi, 101. ayet)Bu ayetten Allahın yaratmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi sesteşlik özelliği taşır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde de, danın yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır? Dünyadan bakıldığında Ay ve Güneşin hemen hemen aynı boyutta görülmesinin nedeni hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? S={ANKARA kelimesini oluşturan harfler}S kümesinin elamn sayısı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucu oluşur? Toprağı işlemek, yararlı bitkiler yetiştirmek amacıyla yapılan etkinliklere ........... denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Tuhaf kelimesinin eş anlamlısı nedir? Lauren :Do you have any plans tonight?Emma :No. Im free tonight.Lauren :Lets eat out tonight. Emma :- - - - Çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkabilmek,ancak bilgi ile olur. Yaşam boyu gerekli olanbilgi ve becerilerin temeli ilköğretimde atılır.İlköğretim Haftası, okuma yazma öğrenmeninkişiye ve topluma sağladığı yararların anlatıldığıbir haftadır.Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinincevabı yoktur? Kişinin başkalarına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini her şeyi yapabilmesine .......................denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? І. Doktor ІІ. Marangoz ІІІ.TerziYukarıdaki mesleklerden hangileri önemlidir? Aşağıda verilen ülkelerden hangisinde demir yolu yoğunluğu daha fazladır? Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliğe etki eden faktörlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Ermenilerle yaptığımız anlaşmadır? Aşağıda altı çizili kelimelerden hangisi zarf değildir? Aşağıdakilerden hangisi iskeletimizin görevlerinden biri değildir? Bir bakteri hücresinin kemosentetik ototrof olduğunu aşağıda verilenlerden hangisi ispatlar? Hangi kısaltmada nokta kullanılmaz? Fren yapıldığında motosikletin hızı azalmıyorsa, sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi tekil isimdir? Peygamberimiz gençlik yıllarında amcasının yanında ilk önce hangi meslekle uğraşmıştır? Egemen dün 7 sayfa, bu gün ise 8 sayfa kitap okumuştur. Egemen iki günde toplam kaç sayfa kitap okumuştur? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında KanunHükmünde Kararnameye göre yukarıda tanımlanan görev aşağıdakihizmet birimlerinden hangisine verilmiştir? Hava olaylarını önceden bilmek bize ne kazandırır? Milyonlarca yıl öncesine ait canlıların taşlaşmış kalıntılarına ne denir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir