S:1

(–2)5 = ? işleminin değeri kaçtır?

(–2)5 = ? işleminin değeri kaçtır? sorunun cevabı "-32" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi bir yerin iklimi üzerinde etkili değildir? Umarım onlarla - - - -Bu ifade, aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa anlamlı bir cümle olur? Mehmet; tüm çocukların okula gitmesi ve bu hakkının korunması devletin güvencesindedir. Bunun için devletimiz gereken yerlere okul yapar ve buralara öğretmenler gönderir.Mehmet bu anlattıklarıyla bireylerin temel haklarından hangisi üzerinde durmuştur? Cebimde 120 liram vardı. Annem 18 lira, babam 12 lira verdi. Kaç liram oldu? yüzyıl sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Evi öyle ................. ki, bal dök yala. cümlesinde boş bırakılan yere hangi kelime gelebilir? 1071 Malazgirt Savaşında Büyük Selçuklu Devleti, aşağıdaki devletlerden hangisiyle mücadele etmiştir? Ses kirliliğinde kulak zarının patlamasına neden olabilecek dB(desibel) değeri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Bir de şunu düşündüm: Ne biliyor o yazar, o olayın gerçekte tıpkı öyle geçtiğini? Thukydides'in sözü aklıma geldi: "Ben bu kitapta gözlerimle gördüklerimi anlatıyorum ama belki yanlış görmüşümdür." demiş. O yazar ise kendi gözle-rinden, kendi görmesinden hiç şüphe etmiyor. Bana insanların içini anlatacak en gizli duygularını, düşüncelerini sezdirecek, bunun için sadece gördüklerini, işittiklerini olduğu gibi yazmakla yetinecek. Demek ki anlamıyor sanatın ne olduğunu.Bu paragrafın türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki eylemlerden hangisi gerçekleşmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil yapı bakımından diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki davranışlardan hangisi iftira olarak değerlendirilir? Yurdumun sözcüğünde görülen ses olayı, aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde vardır? 60 sayısının yarısının yarısı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin faydalarından biri değildir? 27 : (-3) - (2) . 4 =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Im bored because the book is ................... ! ...Yaptıklarınızdan mutlaka sorumlu tutulacaksınız.(Nahl suresi, 93. ayet)Bu ayette insanın davranışlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Depremle ilgili çalışmalar yapan bilim insanlarına ne ad verilir? Yerle bir olmuş bütün binalar,Gözyaşı döüor yaşı babalar,Yavrusunu kayıp etmişanalar,Kan ağıyor büü vatan Tükiyem.Yukarıaki dötlüğü ilk satııdaki durumla, aşğıakidoğl afetlerden hangisi ilişilendirilemez? Aşağıdaki kelimelerden hangisi eş seslidir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre okul öncesi ve ilköğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak görevi aşağıdakilerden hangisinindir? Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Muhammedin çocukluk dönemine ait bir olaydır? Aşağıda bazı zararlı cemiyetler kuruluş amaçları ile eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Allaha karşı sorumluluklarımızdan biridir. Çarpımları 30 olan iki ardışık sayının toplamı kaçtır? I - - - - a student at university 10 years ago. Dolu sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisinin araç ilk yardım çantasında bulundurulması zorunludur? Peygamberimiz diş sağlığına da çok önem verirdi. Peygamberimiz döneminde dış fırçası yerine ne kullanılırdı? Avrupa'da makineleşme ilk olarak endüstrinin hangi alanında başlamıştır? Kuarlı 3n+2 olan sayı dizisinin ilk dört terimi aşağıdakilerden hangisidir? Sosyal bilgiler dersinin asıl amacı, yaşadığı dünyayı tanıyan, tarihini bilen, etkin ve sorumlu yurttaşlar olmaları için gerekli olan bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmaktır.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, sosyal bilgiler dersindeki kazanımlardan biri olamaz? Aşağıda verilen yapılardan hangisi terleme ile hem suyun uzaklaştırılmasını hem de vücut sıcaklığının dengelenmesine yardımcı olur? Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşmasının ardından kurulan milli cemiyetlerin amaçları arasında yer almaz? Bilgiye ulaşılmasını, bilginin depolanmasını, saklanmasını ve kullanılmasını sağlayan; iletişim ve bilgisayar uygulamalarını kapsayan tüm teknolojilerdir. Yukarıda aşağıdaki maddelerden hangisini açıklamaya çalışılmıştır? Ülkemizde bir yerleşim alanının nüfusunun artmasında aşağıdakilerden hangisi daha fazla etkilidir ? Aşağıdakilerden hangisi kültürel mal olarak kabul edilir? Sosyal bilgiler dersi, öğrencilere toplumsal kişilik kazandırmayı amaçlamaktadır.Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal kişilik kazanmış insanlardan beklenebilecek bir davranış değildir? Aşağıdakilerden hangisi anne-babanın çocuklarına karşı görevleri arasında yer almaz?A) Beslenme - barınmaB) Giyim - kuşamC) Sağlık - eğitimD) Makam - mevki Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir