S:1

–3, –5, +1, –10 tam sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

–3, –5, +1, –10 tam sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "-10 < -5 < -3 < +1" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
A: Can I work at the animal shelter at weekends?B: - - - -. You are too young. 30 +5 . 6 − 8 : 11999 işleminin sonucu kaçtır? Hangi seçenekteki kelime çoğul (-ler, -lar) eki almış bir isimdir? 10 tek sayı mıdır çift sayı mıdır yazınız? II. Osmanın Hotin Savaşı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Hiçbir hudut tanımayarak, dünyada mevcut bütün Türkleri bir devlet halinde birleştirmek, erişilmesi imkânsız bir hedeftir. Bu, asırlarca yaşamış olan insanların çok acı, çok kanlı hadiselerle meydana koyduğu hakikattir. Mustafa Kemal Atatürk bu sözleriyle aşağıdaki düşüncelerden hangisinin uygulanamaz olduğunu ortaya koymuştur? Kolağası Mehmet Tevfik Bey, değerli bir Türk subayıydı. Türk tarihini iyi biliyor ve öğrencilerine sevdiriyordu. Atatürk, Türk tarihini bütün genişliği ve derinliği ile kavramış olan hocasından daima saygı ile söz ederdi. Bir gün bana Tevfik Beye minnet borcum vardır. Bana yeni bir ufuk açtı. demiştir.Ali Fuat Cebesoyun tanıttığı Kolağası Mehmet Tevfik Bey, Mustafa Kemalin Manastır Askerî İdadisindeki tarih öğretmenidir.Sizce, Mustafa Kemalin tarih öğretmenine beslediği şükran ve minnetin sebebi ne olabilir? Bir çıkarma işleminde fark 7,eksilen 9 ise çıkan kaçtır? Aşağıda kenar uzunlukları verilen üçgenlerin çevrelerinin uzunluklarını bulunuz?a = 26 cm b = 17 cm c = 15 cm Esmasu öğleyin sınıfa girince, 1.Kitaplarını çıkarır. 2. Arkadaşlarına Tünaydın der. 3. Öğretmenini dinler. Davranışlarından hangisini ilk önce yapar? Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı cephelerinden değildir? Amcamın 12 inek , 65 keçisi var. Bu hayvanların göz ve ayak sayılarının toplamı kaçtır? Sağlam sözcüğünün karşıt (zıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Her sabah 11 mekik, her akşam 5 şınav çeken Hakanın bu yılın herhangi bir ayı içerisinde çektiği şınav ve mekik sayısının toplamının gösterimi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Kültür, bir toplumda nesilden nesile aktarılıp yaşatılan; gelenek, görenek, inanış, düşünce ve sanat varlıklarının tümüdür.Aşağıdakilerden hangisi Türk Kültürüne ait bir özellik değildir? 1 bütün elmanın içinde kaç çeyrek elma vardır? Kuran-ı Kerimin indirilen ilk ayetleri aşağıdakilerden hangisidir? Allahı (cc) zatında, sıfatlarında ve fiillerinde birlemeye, onun tek ve eşsiz olduğuna inanmaya, ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadeti yalnızca Allah (cc) için yapmaya ................. denir.Yukarıdaki cümledeki boşluğa hangi ifade gelir? Sanayi inkılabının yarattığı en önemli siyasi sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Bir apartman kapısının giriş şifresi 9 ile kalansız bölünebilen rakamları farklı en küçük 4 basamaklı doğal sayı ise şifre kaçtır? Türk - İslam Devletlerinde hükümdarların sosyal devlet anlayışına önem verdiklerine kanıt olarak; I. Düzenli ve sürekli bir ordu oluşturmasıII. İmarethane ve darüşşifaları inşa ettirmesiIII. Fakir, öğrencilere burs vermesidurumlarından hangileri gösterilebilir? Dünya kendi etrafında ....................., Güneşin etrafında ........................hareketi yapar. Boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri gelmelidir?A-dolanma-dönme B-dönme-dönme C-dolanma-dolanma D-dönme-dolanma Başarmak için işin sihrini bilmek lazım. cümlesinin kaçıncı sözcüğünde hece düşmesi vardır? Bir ormana ilk yıl 3986 ağaç, ikinci yıl , 2509 ağaç dikildi. Üçüncü yıl ise ikinci yıldan 1403 fazla ağaç dikildiğine göre üçüncü yıl kaç ağaç dikilmiştir? Anayasa Mahkemesi ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Antropoloji bilimiyle uğraşan bilim insanlarına ne ad verilir? Hangi kelimenin zıt (karşıt) anlamlısı yoktur? Günlük hayatta gerçekleşen bazı durumlar aşağıda verilmiştir. I. Yön bulmak için pusulanın kullanılması II. Buzdolabı kapağının hafifçe itildiğinde kapanmasıIII. Çantanın fermuarının çekilerek kapatılmasıBuna göre verilenlerden hangisi mıknatısların günlük hayattaki kullanım alanlarına örnektir? Tebük Seferinin olduğu zaman Kuranda hangi isimle adlandırılmıştır? • Sınıf yönetiminde sorunların artması• Öğretmenin kendini yetersiz bulması• Öğrenme-öğretme sürecinin verimsizliği• Öğretmenin konuyu yetiştirmekte zorlanması• Öğrencilerin kazanımlara ulaşmakta güçlük çekmesiBu durumlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde özellikle aşağıdakilerden hangisinin eksikliğine bağlı olarak oluşabilir? Akış şeması oluştururken bazı şekillerden faydalanırız. Bu sembollerden Elips şekli hangi amaçla kullanılmaktadır. Kuran harflerini mahreçlerine ve kurallarına uygun şekilde okumak konusuyla ilgilenen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? 1735-1739 Osmanlı-Rus-Avusturya Savaşı'nı sona erdiren antlaşma hangisidir? Bitecek bu kavga elbetSilinsin gözlerinden hüzünSen aydınlık günleri düşünUnut acılarını terk etBu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Dünya yüzeyinin dörtte üçünü kaplayan katman aşağıdakilerden hangisidir ? Dünyamız, Güneş etrafında dolanırken izlediği yolun adı nedir? ...O (Allah), karada ve denizde ne varsa bilir. Onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. (Enam suresi, 59. ayet)Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? O sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığı işaret yoluyla göstermektedir? - - - - do you think about football? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi istisnai bir memurluktur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir