S:1

  • I. Elleri dirseklerle beraber yıkamak
  • II. Yüzü yıkamak
  • III. Ağzı ve burnu temizlemek
  • IV. Ayakları topuklarla beraber yıkamak
Yukarıdakilerden hangisi, abdestin farzları arasında yer almaz?

I. Elleri dirseklerle beraber yıkamakII. Yüzü yıkamakIII. Ağzı ve burnu temizlemekIV. Ayakları topuklarla beraber yıkamakYukarıdakilerden hangisi, abdestin farzları arasında yer almaz? sorunun cevabı "III" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Peygamberimizi, annesinin vefatıyla ilk himayesine alan akrabası kimdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat kullanılmamıştır? Aşağıdaki uzunluklardan hangisi daha küçüktür? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime mecaz anlamda kullanılmıştır? "Didem dün akşam uğrayacaktı ama gelmedi." cümlesindeki altı çizili fiilin kipi aşağıdakilerden hangisidir? Girişimcilerin işletme kurma sürecinde, aşağıdakilerden hangisi sürecin başlangıç aşamasında yapılması gereklidir? çorabın sözcüğünün yalın hali aşağıdakilerden hangisidir? Aktif taşıma ile ilgili olarak;I. ATP harcanır.II. Taşıyıcı proteinler görev alır.III. Enzim kullanılır.verilenlerden hangileri doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğramış bir kelime yoktur? İnsan haklarının tüm dünyada yaygınlaşmasının insanlara ne gibi bir katkısı olmuştur? Aşağıdaki yeniliklerden hangisinin milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapıldığı söylenemez? Efendimiz Beni Mustalik Gazvesi sonrasında hangi validemizle evlenmiştir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde abartılı bir ifade kullanılmamıştır? Kuzey Koreye gidebilmek için yaklaşık bir yılönce başvuruda bulunduk. Bu ülkeye girebilmekimkânsıza yakındı. Dünyanın tartışmasız en kapalıülkesiydi burası. Aramızda sadece çok dolaylıbir diplomatik ilişki vardı. Vize almak çok zordu.Turistler ancak grup olarak kabul ediliyordu.Bu parçadan Kuzey Kore ile ilgi aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Sabah evden çıkarken çok güneş vardı.Annem:Şapka tak yavrum güneş seni rahatsız etmesindedi.Bende şapkayı takıp oh be çok rahatladımdedim.Parkta arkadaşlarımla buluştuk.Hava çok güneş olduğu için oynamadık gölgede oturup sohbet ettik. Çocuk arkadaşlarıyla neden oyun oynamamış? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Duyma ve konuşma engelli kişiler nasıl iletişim kurarlar? Eskiden yavru, çocuk anlamına gelen oğul sözcüğü bugün erkek çocuk anlamında kullanılmaktadır.Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnektir? Vücudumuzda yaşamsal faaliyetler sonucundaoluşan atık maddeler verilenlerden hangileri ileuzaklaştırılır?1. Böbrekler2. Akciğerler3. Deri •Mesleğinin yöntem ve tekniklerini sürekli olarak geliştirmek•Görevle ilgili bilgi, beceri ve tutumları eksiksiz kazanmış olmak•Görevini yerine getirirken kişisel yeteneklerini sonuna kadar kullanmak•Mesleği daha iyi yapabilmek için sürekli olarak öz eleştiri ve değerlendirme yapmakYukarıdakiler bir bütün olarak ele alındığında, öğretmenlik meslek etiği ilkelerinden hangisinin kapsamında değerlendirilir? Çözülemeyen bir fizik problemin parçaları arasındaki ilişkinin birdenbire görülmesi, öğrenme türlerinden hangisine örnektir? Hangisi bir buluş yaparken izlenecek yollardan değildir? Osmanlı Devletinde; Tanzimat ve Islahat Fermanlarının yayınlanmasında, Meşrutiyet ve Kanun-i Esasinin ilan edilmesinde, aşağıdaki gelişmelerden hangisinin daha etkili olduğu söylenebilir? İNŞALLAH kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Dakikada 50 ml su damlatan bir musluk bir saatte kaç litre su damlatır? 46 sayısının 2 onluğa eşit olabilmesi için sayımızda kaç çıkarmalıyız? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öznesi gizli öznedir? Buluş yapan kişilerde ve bilim insanlarındabulunması gereken bazı özelliklervardır.Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerdenbiri değildir? Elif, buzdolabından çıkardığı süt şişesinin yüzeyinde su damlacıkları oluştuğunu gözlemliyor.Elifin bu olayın nedeni ile ilgili aşağıda yaptığı yorumlardan hangisi doğrudur? Hazine bonosu ya da tahvilinin üzerinde yazan faiz oranına ne denir? Hepatit B ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biri değildir? Atatürk Her birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak; kendine özgü siyasi bir fikre sahip olmak, mensup olduğu bir dinin gereklerini yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. sözü ile laikliğin;I. Din ve devlet işlerini birbirinden ayırması,II. Din ve vicdan özgürlüğünün güvencesi olması,III. Dinin siyasete alet edilmesini önlemesi,IV. Dini yanlış ve temelsiz inançlardan arındırması özelliklerinden hangisinin veya hangilerinin önemini vurgulamıştır? ? – 15 = 90 ÷ 3 eşitliğinde ? yerine kaç gelmelidir? Bir bölme işleminde bölüm 78, bölen 36, kalan 19 ise bölünen sayı kaçtır? Hayvan hücrelerinde gerçekleşebilen,I. Hücre dışı sindirim yapabilmeII. Fagositoz ile besin alabilmeIII. Mitokondrileri ile ATP sentezlemeolaylarından hangileri böcekçil bir bitkinin hücreleri tarafından da gerçekleştirilebilir? ilk vahiyden sonra bir süre Hz. Peygambere vahiy gelmemiştir. Hz. Peygamber bu duruma çok üzülmüş ve Rabbinin kendisini terk ettiği endişesine kapılmıştır. Hz. Peygamberin sabrının ve vahye olan iştiyakının iyice kuvvetlendiği bu dönem Müddessir suresinin ilk ayetlerinin inmesiyle sona ermiştir. Bu döneme ne ad verilir? • Bizans baskı altında tutulacak• Germen kavimlerine karşı Batı Roma İmparatorluğu ile iş birliği yapılacak Yukarıda kısaca özetlenen Avrupa Hun Devletinin dış politikasını belirleyen Hun hükümdarı kimdir? "Kurum ve kuruluş adlarından sonra gelen ekler bitişik yazılır." ifadesine göre hangi cümlede kesme işareti yanlış kullanılmıştır? • Millet Mekteplerinin açılması• Okuma yazma seferberliğinin başlatılmasıVerilen gelişmeler, aşağıdaki inkılaplardan hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir