S:1

Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan durumlardan biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan durumlardan biri değildir? sorunun cevabı "Kâde-i Âhire" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
‘hikaye-öykü kelimelerinin arasındaki ilişkiye benzer ilişki aşağıdaki hangi ikilide yoktur? Doğal ve yapay ışık kaynakları ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi elektrik ve suyu tasarruflu kullanmamızın sonuçlarından biri olabilir? Türk edebiyatında ilk tezkire / biyografi örneği Çağatay şairi ---- tarafından 15. yy.da yazılan Mecalisün-Nefais adlı eserdir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki şairlerden hangisi gelmelidir? Fiyatı 44₺ olan bir oyuncağa %25 zam yapıldığında fiyatı kaç ₺ olur? 145 sayısı ile 129 sayısının onlar basamaklarındaki rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi farklıdır?A. Anne babaya kötü davranmakB. Dürüst davranmak ve güzel söz söylemekC. Bir insanınyüzüne söylenemeyecek şeyleri arkasından söylemekD. Başkasına ait olan bir şeyi izinsiz almak 6 tane 20 TLden 3 tane 10 TL çıkarsa kaç TL kalır ? Araçlar hangi ışık yanınca durmalıdırlar? Aşağıda gezegenlerin verilen özelliklerinden hangisi tüm gezegenler için ortaktır? ‘Yolun kenarında oturmuş annesini bekliyordu cümlesinde özne aşağıdakilerden hangisidir? 7ab sayısının rakamları farklı en büyük sayı olması için a ve b yerine yazılacak sayıların toplamı kaçtır? Çığ, hangi alanlarda daha çok gerçekleşir? Babam anneme bu yemek çok tuzlu olmuş, dedi Cümlesinde hangi duyu organımızdan bahsedilmektedir? Olguların saptanması $ Gözlem $ Hipotez $ Deney $ Kuram $ YasaYukarıda verilenler hangisinin aşamalarıdır? Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazılışı doğrudur? T.C. Anayasasına göre tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hâllerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde süresi kaç ayı geçmemek üzere olağanüstü hâl ilan edebilir? Eşyaları ışık, gölge ve derinliği dikkate almadan renkli ve küçük resimlerle süsleme sanatına ne ad verilir? İlahi kitapların asıl gönderiliş amacı hangisi olabilir? Bitkilerin kök, dal, yaprak gibi organlarından yeni bir bitki oluşturmasına... üreme denir.Boşluğa hangisi gelmelidir? Aşağıdaki dizelerin hangisinde alışılmamış bağdaştırma vardır? Bir kümesteki tavukların ayaklarının toplam sayısı 16 dır.Bu kümeste kaç tavuk vardır? Aşağıdakilerden hangisi konferansın özelliklerinden değildir? Temple Grandinin kendine has bir özelliği vardı. Temple, resimlerle düşünüyordu. Bu özelliği ile ilgili olarak şunları söylemiştir: Tüm düşünceler, hayal dünyamda video kaset gibidir. Resimler benim anadilim, kelimeler ise yabancı dilimdir.Çoklu zekâ kuramına göre Temple Grandinin öne çıkan zekâ alanı aşağıdakilerden hangisidir? • H2O• H• O2• OYukarıda verilen maddelerden kaç tanesi bileşiktir? Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin olumsuz yönlerinden biridir? Öğretmen ayağı kalktı. Sınıfı şöyle bir süzdükten sonra Aliyi tahtaya kaldırdı. Ali öğretmenin sorduğu sorulara tek tek cevap verdikten sonra yerien oturdu ve öğretmen bir başkasını tahtaya kaldırdı. Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniğinden yararlanılmıştır? AABBCCDD genotipli bir kişinin mayoz bölünme sonucu oluşturacağı gamet çeşidi kaçtır? Birler basamağında 8 rakamı olan iki basamaklı en küçük sayıyı 2 ye bölersek sonuç ne olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmıştır? Düştü sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? "........................ can't walk." - Yazılarınızda kolay ve rahat olmaya dikkat eder misiniz?- Gazete yazılarında evet... Kitaplarımda okuyucuyu yormamak endişesinden uzağım. Çapraşığı, en küçük unsurunu feda etmeden sade bir şekilde ifade etmeye daima çalışırım. Fakat bunun mümkün olmadığı yerlerde, sadeliğe hiçbir değeri feda etmem.- Bugün geçinmeniz yazı yoluyla mıdır?- 19 yaşımdan beri yalnız yazı yoluyladır.Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır? Yüce dağ başında yanar bir ışık Işığı bekleyen yiğit bir aşık Ak buğday benizli, zülfü dolaşık Göç giderken bir güzele rastladımDörtlükteki kafiye türü hangisidir? Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Sizden biriniz kendisi için sevip istediği şeyi, kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz. buyurmuştur. Hadis-i şerifte vurgulanan mesaj aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir? Peygamber Efendimize ilk vahiy geldiğinde telaş ile eve gelip durumu Hz. Haticeye anlatmış ve Hz. Hatice ona; Üzülme, sen fakiri doyurur ve akrabaya yardım edersin. Allah, seni utandırmaz! demişti.Bu olayda Hz. Hatice, Peygamberimizin hangi yönüne değinmemiştir? 235 ile 397 arasında kaç doğal sayı vardır? Şiir ve İnşa isimli makale aşağıdaki yazarlardan hangisi tarafından yazılmıştır? Rüzgar erozyonunu azaltmak için aşağıdaki çalışmalardan hangisi yapılmalıdır? Atatürk Kurtuluş Savaşı ile kazanılan askeri zaferin sonrasında Milli Mücadelenin birici safhası kapandı. Artık ikinci safha başlıyor demişti . Mustafa Kemal Atatürkün ikinci safhayla kastettiği anlam aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir