S:1

Vitir namazı kaç rekattır?

Vitir namazı kaç rekattır? sorunun cevabı "3" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Atalarımız Kurtuluş Savaşında düşmanlarla neden savaştı ? Janet :Hey, Linda! What are you doing? Linda :Im studying on my presentation. I must finish it till tomorrow.Janet :- - - - on your presentation. 68,7802 ondalık gösteriminin onda birler basamağına göre yuvarlanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerin hangisi basit yapılı bir sözcüktür? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi anlam bilgisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Emel bahçede arkadaşları ile yakar top oynuyordu. Oynarken top birden yola çıktı. Emel, topun arkasından yo- la fırladı. O sırada, hızla gelen araba az kalsın Emele çarpacaktı. Emel çok korktu. Bir daha yola bakmadan yola çıkmamaya karar verdi. Emel neden çok korkmuş? Nasıl olur da terbiye işinden bütün millet sorumlu kılınabilir? itirazında bulunanlar var. Buna cevap vermek için bir misal vereyim: Sabahları tramvaya, vapura, otobüse ve dolmuşa binerken hepimizin gördüğü izdiham manzaraları içinde okul çocuklarıyla büyük adamlar arasındaki münasebete bir bakalım. Küçük bir çocuk, kendisini itip kakan hatta mini mini ayaklarına basıp geçerek taşıta atlayan ağabeylerini, ablalarını, amcalarını, hatta dedelerini görürse kendisinden büyüklere muhabbet ve hürmet besleyebilir mi?Bu parçada ağır basan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimizin bakımını üstlenen amcası ve dedesi hangi şıkta doğru verilmiştir? Anıt, Safran, Gazi, Kabir, Bolu kelimeleri eşleştirilerek bileşik kelime oluşturulmak istense, hangi kelime dışarıda kalır? Aşağıdakilerden hangisi temiz enerji kaynaklarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed(s.a.v) 'e ilk vahyedilen ayetlerdendir? Servetifünun edebiyatının en önemli hikâyecisidir. Hikâyeleri üslup bakımından zengin ve liriktir. Yazarın hikâyelerindeki dili romanlarına göre sadedir. Hikâyelerinin konuları yerli ve millîdir. Belli başlı hikâyeleri şunlardır: Bir İzdivacın Tarih-i Muaşakası, Heyhat, Solgun Demet, Onu Beklerken.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A: ............B: I don´t, either. Microsoft Word Programı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sayıca birden çok varlığı belirten adları nasıl adlandırıyoruz? 4-7-10-13-16-19 örüntüsü için hangisi söylenemez? I. Caddeden acı bir fren sesi duyuldu.II. Görme engelliler için yürüyüş yolları yapıldı.III. Bir sempozyuma katılmak için Amerikaya gitti.IV. Böyle güzel sözler duyunca yüzü kızardı.V. Usta kalemle dergimiz için söyleşi yaptık.Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Mustafa Kemal Türkiyenin güvenliğini hedef almayan, hiçbir ulusun aleyhine olmayan bir barış, daima genel kuralımız olacaktır.demiştir.Bu sözün;I. Milli birlik ve bağımsızlık,II. Ulusal egemenlik, III. Yurtta sulh, cihanda sulh ilkelerinden hangileri ile ilgili olduğu söylenebilir? Bilimsel araştırma ve çalışmalarda büyük emek sarfedilir.Aşağıdakilerden hangisi emeğe saygının bir örneği olarak gösterilebilir? Aşağıdaki ayetlerden hangisi bir dua cümlesi değildir? Aşağıdakilerden hangisi yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından değildir? Tuna 170 lirasının % 30unu harcadıktan sonra geri kalanını kumbarasına atıyor. Tuna' nın kumbarasında kaç lirası vardır? Osmanlı Devletinin ilk anayasası, aşağıdakilerden hangisidir? II. Mehmetin (Fatih Sultan Mehmet) İstanbulu almak istemesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Peygamber Efendimizin evlendiği Yahudi asıllı annemizin adı nedir? Aşağıdaki hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Velihan, araba kullanmayı Türkiyede öğrenmiş, KKTCye geldiğinde araba kullanırken her defasında vitesi sağ eliyle aramış ve alışmakta zorluk çekmiştir. Velihanın uzun süre arabanın vitesini sağ tarafta aramasını en iyi açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir? İstenilen ütopyalarda düşünürler, her bakımdan mükemmel olduklarına inandıkları bir toplum düzeni tasarlar. Korku ütopyalarında ise gelecekte toplumu bekleyen tehlikelere dikkat çekilir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi korku ütopyası niteliğindedir? 3 dakika kaç saniye eder? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya savası döneminde Kuva-yi Milliyeciler tarafından çıkarılan isyandır? 12 kırmızı, 18 sarı ve bir miktar siyah kalemin tümü dokuz öğrenciye eşit sayıda dağıtılıyor. Her bir öğrenciye tek renk kalem verildiğine göre, dağıtılan siyah kalemlerin sayısı kaçtır? Devamlı hasta olanlar ve yaşlıların oruç tutamadıkları her gün için verdiği paraya ne denir? Hz. Muhammedin sütannesi kimdir? 1. hiç2. adam3. bulunan4. sevinmedi5. cüzdanıNumaralanmış kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Bitkilerde besin ve oksijen üretmekle görevli olan organel hangi seçenekte verilmiştir? İkişer ritmik sayarken 24 ten önce hangi sayı vardır? Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdan birisi değildir? Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim: Yer yüzünde yer beğen! Nereye dikilmek istersen, Söyle, seni oraya dikeyim!Bu dizeler, aşağıdaki kavramlardan hangisini şiirsellikle dile getirmiştir? Aşağıdaki âlimlerden hangisi tefsir alanında çalışmaları ile tanınmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir