S:1

Öğle namazı kaç rekattır?

Öğle namazı kaç rekattır? sorunun cevabı "10" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
• Misakımillî ile Siyasi, adli ve mali gelişmemize engel olacak sınırlamalar kaldırılacaktır. kararı alınmıştır.• Büyük Millet Meclisi ise tutsaklığın her türüne karşı çıkmıştır.Misakımillînin bu kararı ile Büyük Millet Meclisinin düşüncesinin ortak amacı, aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimizi yedi ay boyunca evinde misafir eden kişi kimdir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır? 21 Haziran 1934 tarihinde kabul edilen Soyadı Kanunu ile her vatandaşın adından başka bir soyadı taşıması zorunlu kılındı. Soyadları Türkçe olacak ve ahlaka aykırı olmayacak; rütbe, makam, ırk, millet belirten tanımlar içermeyecekti.Bu bilgiye göre soyadı belirlenirken Atatürkün;I. MilliyetçilikII. LaiklikIII. HalkçılıkIV. Devletçilikilkelerinden hangilerine göre hareket edildiği söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin doğaya verdiği zararlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi ulusal kuruluşlardan biri değildir? İnci, iki ekmek diliminden birini poşete koyup iyice ağzını kapattıktan sonra buzdolabına koydu.Diğerini ise biraz ıslatıp mutfak masasına bıraktı. Beş gün sonra ekmeklere baktı.Bu bilgilere göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi Türkiyenin özel konumuyla ilgilidir? Şiir ve İnşa adlı eser - - - -, Celâlettin Harzemşah - - - -, Avrupada Bir Cevelan - - - -, Seyahat Jurnali - - - - türünde yazılmıştır.Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıylaaşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir? İnsanın aklı Allahın tüm özelliklerini kavrayacak güçte değildir. Buna göre Allaha imanımız nasıl olmalıdır. Düşünme etkinliği kavramlardan kavram üretmektir. (I) Öğrenilen kavramlarla, bunların yeni birleşimleriyle yeni düşüncelere ulaşma işidir. (II) Böyle bir beceriyi kazanmış kişi, birtakım düşünce kalıplarının içinde kalmaz. (III) Olumlu bakış açısı, kişiye mutluluk verir; kişinin hayattan zevk almasını sağlar. (IV) Kalıplaşmış hazır bilgilerden yola çıkarak yeni fikirler ortaya atan, üreten bir kimlik kazanır.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi anlam akışını bozmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi karışım değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde uyarı anlamı vardır? Hayattan tat almak istiyorsanız bol bol temiz hava alıp kendinizle baş başa kalın. Bakımlı olun ve sağlıklı beslenmeye dikkat edin. Ama öncelikle iyi şeyler düşünün. Olumsuz düşünürseniz olumsuzlukları görür bulursunuz. Bunun için de - - - -Bu metin düşüncenin akışına göre aşağıda- kilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Kuran-ı Kerimi baştan sona ezberleyen kişilere ne denir.? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin hidroelektrik santrallerinden biridir? Dünya üzerinde herhangi bir noktaya güneş ışınlarının geliş açısı mevsimlere göre farklılık göstermektedir.Ülkemizin coğrafi konumu düşünüldüğünde yıl içerisinde güneş ışınlarının geliş açısı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez? Âşık Veyselle ilgili araştırma ya- parak kimi gerçekleri aydınlatmayı amaçlayan bir yazarın hazırladığı röportajın türü aşağıdakilerden hangisi olur? Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi Türkiyede görülmez? Glikolizin, fosfogliser aldehit oluşumundan pirüvik asit oluşumuna kadar geçen tepkimeleri sırasında,I. ATP nin harcanmasıII. Fruktoz difosfatın oluşmasıIII. NADH+ H+ molekülünün oluşmasıverilenlerden hangisi gözlenmez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?ü. Geçen sonbahar, bu koruda bir kurt gördük. Cümlesinde aşağıdaki soruların hangisinin cevabı bulunmamaktadır? Her gün evrende sıradan gibi görünen, birçok olağanüstü olay gerçekleşmektedir. Her yeni gün güneşin doğuşuyla başlamakta batışıyla sona ermektedir. Her yıl ilkbaharda çiçek açan, gövdesine su yürüyen ağaçlar, kışın yapraklarını dökmekte gövdesi kupkuru bir hâle gelmektedir. Baharın yeniden gelişiyle o kupkuru gövde canlanmakta yer çekiminin tersine su yukarı doğru çıkmaktadır. Bu gibi örnekler Allahın kâinata koyduğu düzenin göstergesidir.Yukarıdaki metindeI. FizikselII. BiyolojikIII. Toplumsalnumaralanmış yasalardan hangileri örneklendirilmiştir? Tanzimat Dönemini hazırlayan sosyal ve siyasi olayların başında zihniyet değişikliği yatmaktadır. Serveti fünun Edebiyatının ortaya çıkmasında eski-yeni çatışmasının rolü vardır. Yeniyi savunanların bir araya gelme istekleri Servetifünun Edebiyatının oluşumunu sağlamıştır. Servetifünun topluluğunun dağılmasından sonra gençler, Batıdaki edebî topluluklara özenerek bir araya gelmişlerdir. Bu sanatçılar kendilerini ‘‘Sanat şahsi ve muhterimdir sözleriyle ifade etmektedir.Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi İlköğretime ait gelir kaynakların değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş sesli bir kelimedir? Siz bana 6 şeyi garanti edin.Ben de size cennete girmeyi garanti edeyim. Aşağıdaki şıklardan hangisi yukarıdaki hadiste geçen özelliklerden değildir? TBMM kaç tarihinde açılmıştır? Karpuz yüklü bir kamyonun kütlesi 41 698 kilogramdır. Kamyondaki karpuzlarınkütlesi 30 439 kilogram olduğuna göre kamyonun karpuz yüklenmeden öncekikütlesi kaç kilogramdır? Orta çağ Avrupasının temel yönetim biçimi nedir? Karacadağ ve Karadağ hangi bölgemizdedir? Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşını hazırlayan sebeplerden değildir? Aşağıda verilen doğal kaynaklar ile yararlanılan alanlar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? İskelet sistemiyle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Dinin emir ve yasaklarına aykırı olarak yapılan söz, iş ve davranışlara ne denir? Bir bütçede gelire göre harcamalardan arta kalan kısma..............denir. ifadesiniaşağıdakilerden hangi sözcük tamamlar? Düden Şelalesi hangi şehrimizdedir? Yaşadığımız toplumda sorumluluklarımız vardır.Aşağıdakilerden hangisi topluma karşı sorumluluklarımız arasında yer almaz? Atatürke aşağıdaki savaşlardan hangisinde gösterdiği üstün başarılardan dolayı Gazi unvanı verilmiştir? I. İnsanlar geçimlerini avcılık ve toplayıcılık yaparak sağlarlardı.II. Tarımsal üretim yapılmış ve hayvanlar evcilleştirilmiştir.III. Göçebelik sona ermiş ve kerpiçten evler yapılmıştır.Yukarıda verilenlerden hangileri Paleolitik Çağda yaşanan olaylardan biridir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir