S:1

Bedenin, elbisenin ve namaz kılınacak yerin temiz olmasına ne ad verilir?

Bedenin, elbisenin ve namaz kılınacak yerin temiz olmasına ne ad verilir? sorunun cevabı "Necâsetten Tahâret" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Divân-ı Lugâtit-Türk adlı eser kim tarafından yazılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi, Amasya Genelgesi'nin hazırlanması çalışmalarında bulunan kişilerden biri değildir? I. Bulundukları kabın şeklini alırlar.II. Akışkanlık özellikleri vardır.III. Belirli bir şekilleri vardır.Yukarıdakilerden hangileri sıvı maddelerin özellikleri arasında gösterilebilir? Hz.Süleyman, komşu ülkenin kraliçesi ........a gönderdiği mektupla ona ..................... teklif ediyordu.Yukarıdaki boşluklara gelmesi gereken kelimeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Peygamberimizin aşağıdaki özelliklerinden hangisi bizim için öncelikli örnek değildir? Param 100 TLdir. Paramın 3/4 ‘ünü harcadım. Kaç liram kaldı? Orada ne var ? cümlesinde ismin yerine soru yoluyla tutan kelime hangisidir ? Heyelan, çığ ve toprak kaymasında can ve mal güvenliğini sağlamak için aşağıdaki önlemlerden hangisini almak gerekmez? Aşağıdakilerden hangisi bitki ve hayvanları korumak için yapılması gerekenlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi namaz abdestinin farzlarından biri değildir? Laik T.C. Devletini yıkmaya yönelik ilk isyan hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan durumlardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin sorularından değildir? Arkadaşımız aşağıdakilerden hangisini isterse mümkünse reddetmemeliyiz? Sınıfta düşüncelerini paylaşmasakta herkes istediğini söylemekte serbesttir Böyle düşünen biri neyi savunuyordur? 6 g 101 mg kaç mgdır? İmam Malik, amelî-fıkhi yorumlarında Medine halkının uygulamalarına diğer mezheplerden daha fazla önem verir. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Belediye başkanları ve muhtarlar ........ ile göreve gelen yöneticilerdir.Boş bırakılan yere ne getirebiliriz? Yer altındaki değerli madenlerin araştırılması, çıkarılması ve işlenmesi ile ilgili faaliyetlerin tümüne ............................... denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Işıkla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bitkilerin sınıflandırılmasında,I. yaprakların damar yapısı,II. yaprak dizilimleri,III. yaşıverilen özelliklerden hangileri dikkate alınır? Aşağıdaki kavramları, anlam ilişkisine göre gruplandıracak olursak hangisi dışarıda kalır? Evi bir görsen bal dök yala. cümlesinde altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir akşam yemeğinde bulunmaz? "O oyuncakları güzelce toplayın. Odanın penceresini açın, orayı havalandırın, temiz havayı içinize çekin."Yukarıdaki paragrafta hangi sözcük bir varlığın adı yerine kullanılmıştır? Kökenleri aynı, görevleri farklı olan organlara homolog organ denilmektedir.Buna göre,I. Kuşun kanadıII. İnsanın koluIII. Kedinin ön ayağıIV. Sineğin kanadıverilenlerden hangileri homolog organa örnek olarak verilebilir? Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, ekonomik hayatta, ilim ve fen sahasında başarılı olmak için tek gelişme ve ilerleme yolu budur.M. Kemal Atatürkün bu sözü onun hangi özelliğini ortaya koymaktadır? I. Bölgenin iklim özelliklerine bağlı oluşurlar.II. Toprak horizonları sıralı bir şekilde görülür.III.Dış kuvvetler tarafından taşınarak oluşmuşlardır.IV.Yıkanma fazla olduğu için mineral madde birikimi azdır.Yukarıdakilerden hangileri zonal toprakların ortak özellikleri arasında yer almaz? Kuranı baştan sona ezberlemiş kimseye ne denir? I- Önemli ticaret yollarının İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçmesiII- Bizansın Karadeniz ticaret yolundan vergi almasıIII- İstanbuldaki Hristiyan bilim adamlarının İtalyaya göç etmesiİstanbulun fethiyle Osmanlı Devleti ekonomik kazanç da elde etmiştir. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri ekonomik kazançlardan olamaz? Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir? Çapının uzunluğu 20 cm olan çemberin çevre uzunluğu kaç cm dir? (π=3 alınız.) Bir çiftlikte 148 kaz, kazlardan 249 fazla ördek ,ördeklerden 450 fazla tavuk vardır. Bu çiftlikte toplam kaç hayvan vardır? Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu çeşitlerinden biri değildir? 987 x 26= işlemini en yakın onluğa yuvarlayarak çarptığımızda sonuç kaç olur? Sanatçı pek çok oyununda olduğu gibi bu oyununu da şiirsel dille örülü diyaloglarla süslemiş, toplumsal yabancılaşmanın birey üzerindeki etkilerini çarpıcı bir şekilde işlemiştir.Bu cümleden söz konusu oyunla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Etiket fiyatı 312 lira olan bir ayakkabı indirimli satışlarda 299 liraya satıldığında maliyet fiyatına göre % 5 daha az kâr edilmiştir.Buna göre ayakkabının indirim yapılmadan önceki fiyatı maliyetine göre yüzde kaç kârla belirlenmiş- tir? (I) Çocuklar için çalışan bir sivil toplum örgütü, harika bir sandalet geliştirmiş. (II) Sıcak iklimlerde giyilmek üzere tasarlanan sandalet, sahibinin ayağı büyüdükçe büyüyor. (III) Sandaletin ön ve arka tarafında tabanın uzamasını sağlayan, ayarlanabilen bantlar; yan taraflarında genişlemesini sağlayan çıtçıtlar bulunuyor.(IV) Böylece beş numara büyüyebilen sandalet yaklaşık beş yıl boyunca kullanılabiliyor.Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Mute Savaşında İslam ordusunun başında son komutan olarak görev alan ve aldığı kararlarla savaşın seyrini değiştiren sahabe aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresinde alınan kararlar arasında yer almaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir