S:1

Aşağıdakilerden hangisi namazın dışındaki farzlardan biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi namazın dışındaki farzlardan biri değildir? sorunun cevabı "Kıraat" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Kaçırmak sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde zamanında yetişememek, bir işi belirlenen bir zamanda yapamamak anlamında kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı dönemindeki cephelerimizden biri değildir? Kara kedi bahçede uyuyor. cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Yazı, sadece içini dökmek için kaleme alınmamalı. Yazının bir amacı, bir fikri olmalı. Ancak böyle olursa güzel cümleler kurulabilir, sağlam metinler ortaya çıkarılabilir.Bu parçada anlatılmak istenen düşünce nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? İslam dinine göre Allah tarafından yasaklanan söz ve davranışlara ne denir? Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynaklarımızdan değildir? Dağların kıyı çizgisine paralel uzandığı bölgelerde boyuna kıyı tipi oluşmuştur.I. Orografik yağışların görülme ihtimali yüksektir. II. Kıyının gerisinde yüksek dağ sıraları uzanmaktadır.III. Kıyı ile iç kesimler arasında iklim özellikleri benzerdir.Yukarıdakilerden hangileri boyuna tipi kıyı özelliği gösteren yerlerin ortak özelliği olarak gösterilebilir? Eserlerinde köy gerçeğini değişik boyutlarıyla ele alan iki yazar aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki verilen seçeneklerden hangisinde hacim birimleri(L- m L, m L-L) çevirimi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur? 9 litre kaç yarım litre eder? Kısa kenarının uzunluğu 8 m, uzun kenarının uzunluğu 22 m olan dikdörtgen şeklindeki bir havuzun çevresine 4 sıra tel çekeceğiz kaç metre tele ihtiyaç vardır? Aşağıdakilerden hangisi 4.sınıfa giden bir çocuğa verilebilecek bir sorumluluktur? Bazı kökler, hem isim kökü hem de fiil kökü olarak kullanılabilir. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinde bu kurala uygun bir kullanım vardır? Aşağıdakilerden hangisi Arap Yarımadasında kurulmuştur? Reşat Nuri Güntekin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki sanatçı – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Bilmediğin şeyin ardına düşme! (İsrâ, 36) Bu ayette verilmek istenen mesaja en yakın seçenek hangisidir? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre ilköğretim kurumlarının kuruluş ve kuruluş şekilleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir madde ile ilgili,• Oda koşullarında gaz hâlinde bulunur.• Molekülleri arasında sadece indüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol etkileşimleri vardır.• İki farklı tür atom içerir.bilgileri veriliyor.Buna göre bu madde aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıdakilerden hangisi bilgi teknolojilerinin amacı degildir? Ne kadar süre çalıştığımız değil; ne öğrendiğimiz, ne ürettiğimiz, ne kadar ürettiğimiz önemlidir.Bu cümleden aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? Hangisi konuşma adabına uygun değildir? Uzaydan gelerek, Dünya atmosferine giren, atmosferdeki maddelere sürtünmesi sonucu yanarak ışık saçan katı cisimlere....................denir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Peygamber Efendimize verilmiş en büyük mucizeaşağıdakilerden hangisidir? Sûra üflenince Allahın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir.Sonra ona bir daha üflenince bir de ne görürsün, onlar ayağa kalkmış bakıyorlar! (Zümer suresi, 68. ayet) Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiş- tir? Kendimize ve başkalarına karşı yerine getirmemiz gereken yükümlülüklere .......................... denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi ahenk unsuru sayılmaz? Aşağıdakilerden hangisi ısı aldığında farklı bir hâle geçer? Dün saatleri .......... Cümlesinde noktalı yere hangisi gelmelidir? Scratch ile oluşturduğumuz projeyi kaydetmek için hangi yol izlenmelidir? İyi dostu olanın aynaya ihtiyacı yoktur.Mevlananın bu sözüyle anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha sıcaktır? Alice : - - - -?Bill : At Ankara Secondary School. Bir çöp sepeti amacına uygun yapılırsa güzeldir. Altın bir kalkan korunma amaçlı yapılırsa güzeldir, yoksa çirkindir.Sokrates bu görüşünü aşağıdaki hangi iki kavramı birleştirmeye yönelik ileri sürmüştür? Tarihte Anal adı verilen yıllıklarla tarih yazıcılığını başlatan uygarlıkhangisidir? I. Teorik temelleri olmayan çalışmalar içerir.II. Sistematik bilgi birikimi yoktur.III. Sınama ve yanılmaya dayanan çalışmalar içerir.Yukarıda verilen açıklamalardan hangileri simya için doğrudur? Dora : - - - -Paul : Oh! My best friend is very trustworthy andreliable. He is also handsome and attractive. "Atlama" kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir